Напрями стратегічного розвитку Підкарпатського воєводства - південно-східного регіону Польщі

  • Януш Стройний Жешувська Політехніка
Ключові слова: місцеве самоврядування, локальні спільноти, стратегічне планування, розвиток регіону

Анотація

Важливою умовою гармонійного функціонування і розвитку регіону або мікрорегіонів є використання в процесі прийняття рішень системи локального прогнозування і планування. Автори статті на прикладі діяльності органів місцевого самоврядування Підкарпатського воєводства (Польща) показують, що система дозволяє уникнути багатьох суперечливих, різноспрямованих дій і сконцентрувати зусилля та ресурси на реалізації стратегічних цілей. Підкреслюється, що процес локального прогнозування і планування повинен носити творчий, концептуальний характер. Завдяки цьому він дозволяє активно формувати реальність спільноти в економічному, соціальному, інфраструктурному, екологічному та просторовому вимірах. У статті проаналізовані сильні і слабкі сторони регіону, а також можливості й загрози для його розвитку в найближчому майбутньому. Підкреслюється, що рішення місцевих органів самоврядування на всіх його рівнях обговорюються і узгоджуються з населенням, яке безпосередньо зацікавлене в здійсненні своїх очікувань і потреб. Показано, що в ході обговорень особлива увага приділяється ролі жителів регіону і їх підприємницької активності, які можуть стати імпульсом розвитку цього економічного простору. У заключній частині статті представлені потенційні напрямки економічного розвитку Підкарпаття на підставі сформульованого у відповідних документах бачення розвитку Підкарпатського воєводства до 2020 р. Бачення розвитку Підкарпатського воєводства базується на перспективах майбутнього в цьому слаборозвиненому регіоні, яке є метою політики розвитку територіальних органів самоврядування в регіоні. Згідно з концепцією «Стратегії розвитку Підкарпатського регіону до 2020 року», воєводство стане областю стійкого економічного розвитку на основі ефективного використання внутрішнього потенціалу і прикордонного розташування, що забезпечують високу якість життя населення. Передбачається, що реалізація так сформульованого бачення допоможе скоротити розрив у розвитку в порівнянні з більш розвиненими регіонами країни, і воєводство стане лідером розвитку серед воєводств Східної Польщі.Автори обговорюють, що в сучасних умовах глобального світу дуже складно точно спрогнозувати можливі сценарії стратегічного розвитку, так як багато макроекономічних факторів можуть ефективно послабити і навіть повністю усунути ефекти виконаних дій. Тому автори дуже обережно підходять до визначення підсумкових результатів планованих стратегій.Метою статті є виявлення стратегічних напрямків економічного розвитку Підкарпаття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Standardy urbanistyczne. (1998). Warszawa: Wydawnictwo IGPiK.

Gruchman, B., Wallz, F, & Nowińska, E. (2000). Strategie rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.

Wysocka, E., & Koziński, J. (1998). Strategia rozwoju województw i gmin, teoria i praktyka. Warszawa–Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.

Czapla, T. (1998). Zarządzanie strategiczne – podejście od podstaw. Przegląd Organizacji, 7-8, 20.

Bartkowska-Nowak, D., Nowak, J., & Webb, J. (1998). Zarządzanie w gminie. Podręcznik doskonalenia umiejętności kierowniczych. Warszawa: Know-How.

Krupski, R. (1998). Zarządzanie strategiczne – koncepcja i metody. Wrocław: Wydawn. AE we Wrocławiu.

Nowińska, E. (1997). Strategie rozwoju gmin na przykładzie gmin pogranicznych. Poznań: Wydawn. AE w Poznaniu.

Gorzym-Wilkowski, W., Miszczuk, A., Miszczuk, M., & Żuk, K. (1999). Zarys ekonomiki gminy. Lublin: Norbertinum.

Kosiedowski, W. (Ed.). (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: TNOiK.

Dworak, J. (2001). Metody budowy strategii rozwoju lokalnego, [w:] Strategie i polityka rozwoju lokalnego na przykładzie Polski Północno-Wschodniej. Olecko: Wszechnica Mazurska.

Stefański, M. (2000). Strategia rozwoju lokalnego. Przestrzeń, 17, 44.

Churski, P. (2007). Strategie i polityka rozwoju lokalnego. Włocławek: WSHE.

Adamiak, I., Kosiedowski, W., Potoczek, A., & Słowińska, B. (2001). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Toruń: Wydawn. UMK w Toruniu.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2020, Samorząd Województwa Podkarpackiego. (2013). Rzeszów.


Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2019-04-15
Як цитувати
Стройний, Я. (2019). Напрями стратегічного розвитку Підкарпатського воєводства - південно-східного регіону Польщі. Аспекти публічного управління, 7(1-2), 70-80. https://doi.org/10.15421/151908
Розділ
Стаття