Перспективи реалізації державної політики у розвитку інклюзивного туризму

  • Олена Угоднікова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2218-0041
Ключові слова: державне управління, державне управління у галузі туризму, інклюзивний туризм, механізми державного управління

Анотація

Стаття «Перспективи реалізації державної політики у розвитку інклюзивного туризму» присвячена актуальним питанням розвитку державної політики у забезпеченні можливостей та сприятливих умов реалізації проектів інклюзивної інфраструктури. Інклюзивний туристичний простір має великий потенціал для розвитку, оскільки понад 15 % населення Землі можна визначити як інклюзивних туристів. Обсяги розвитку ринку інклюзивного туризму постійно нарощуються. З урахуванням світового досвіду розвитку «туризму для всіх» та аналізу статистики щодо кількості осіб з інвалідністю та соціально незахищених осіб визначено перспективність розвитку ринку інклюзивного туризму, що особливо важливо, враховуючи його соціальне значення. Отже доцільно провести аналіз перспектив створення ефективної системи державного управління розвитком інклюзивного туризму. Метою статті є визначення перспектив формування ефективної системи державного управління розвитком інклюзивного туризму. Аналіз наукових доробок за даною тематикою показав, що, незважаючи на актуальність тематики, питання побудови ефективної системи державного управління інклюзивним туризмом досі залишається нерозглянутим. Авторами не запропоновано комплексного підходу щодо забезпечення ефективної державної політики при формуванні умов розвитку інклюзивного туризму та створення безбар’єрного середовища туристських дестинацій. Удосконалення механізмів підвищення ефективності державної політики у галузі інклюзивного туризму вимагає розробки організаційного механізму реалізації концепцій «туризму для всіх» із визначенням практичних аспектів її реалізації у відповідності до світових норм та стандартів. В умовах обмеження державного фінансування галузі туризму розвиток інклюзивного туризму не може мати високу ефективність, що пов’язано в першу чергу із соціальним спрямуванням даного напрямку. Важливим є формування стратегії підготовки фахівців для галузі туризму, які б мали навички та компетенції для роботи із категорією туристів з особливими потребами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vojtovska, A.I. Osoblyvosti inklyuzyvnogo turyzmu [Features of Inclusive Tourism]. – Retrieved from: http://tourlib.net/statti_ukr/vojtovska.htm [in Ukrainian].

Svarnyk, M.G., & Grybalskyj, Ya.I. et al. (2015). Posibnyk z aktyvnogo vidpochynku ta turyzmu dlya nepovnospravnyh [Guide for active recreation and tourism for the disabled]. Lviv: Tovarystvo «Zelenyj Hrest» [in Ukrainian].

Chajkovskyj, M.Ye. (2016).Teoriya i praktyka socialno-pedagogichnoyi robot` z moloddyu z osoblyvymy potrebamy v umovah inklyuzyvnogo osvitnogo prostoru [Theory and practice of social-pedagogical work with young people with special needs in conditions of inclusive educational space]. Extended abstract of doctor`s thesis. Starobilsk [in Ukrainian].

Naumenko, L.Yu., Lepskyj, V.V., Makarenko, S.V., Borysova, I.S., & Cemenenko, O.V. (2015). Inklyuzyvnyj turyzm yak vyd reabilitaciyi: suchasni potreby invalidiv [Inclusive tourism as a type of rehabilitation: modern needs of the disabled]. Ukrayinskyj visnyk medyko-socialnoyi ekspertyzy, 2, 23-26 [in Ukrainian].

Fomenko, N.V. (2007). Rekreacijni resursy ta kurortologiya [Recreational resources and health resort]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Vsesvitnoyi turystskoyi organizaciyi [The official website of the World Tourism Organization]. Retrieved from: http://www.unwto.org/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Mizhnarodna organizaciya praci [International Labor Organization]. Retrieved from: http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt mizhnarodnoyi organizaciyi ETAN [Official website of ETAN International Organization]. Retrieved from: http://www.etan.org/ [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 197
Завантажень PDF: 728
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Угоднікова, О. (2019). Перспективи реалізації державної політики у розвитку інклюзивного туризму. Аспекти публічного управління, 7(1-2), 37-42. https://doi.org/10.15421/15194
Розділ
Стаття