Адаптація маркетингової складової функціонування механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів

  • Володимир Горбик Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-5894-3090
Ключові слова: маркетинг, державне управління, природно-економічний потенціал, розвиток, регіон

Анотація

Доцільність формування моделі маркетингового механізму розвитку економічного потенціалу з урахуванням інституціональної специфіки регіону значною мірою визначена недосконалістю ринкового механізму і його обмеженістю у вирішенні сучасних проблеми розвитку на всіх рівнях. У представленій статті розглянуто моделі маркетингового механізму розвитку природно-економічного потенціалу з урахуванням інституціональної специфіки території. Охарактеризовано зовнішні фактори, що сприяють впровадженню і адаптації маркетингового механізму розвитку природно-економічного потенціалу регіону з урахуванням наявного інституційного поля. Представлена схема процесу прийняття рішення щодо функціонування моделі маркетингового механізму державного управління розвитку природно-економічного потенціалу. Визначено характеристики процесу прийняття рішень в області маркетингу. Розроблено алгоритм процесу прийняття рішення щодо функціонування моделі маркетингового механізму державного управління розвитку природно-економічного потенціалу. Виокремлені елементи: аналіз проблем, визначення цільових орієнтирів і альтернатив, варіантів розвитку зовнішнього середовища і прогнозів результативності.Доведено, що основна мета регіонального маркетингу – побудова раціональної моделі маркетингового механізму державного управління розвитку природно-економічного потенціалу регіону, з орієнтацією на просування його унікальних особливостей з урахуванням наявності потенційних ресурсів. Першочерговими рішеннями в області маркетингової діяльності, які доцільно прийняти відповідно до сформованого механізмом у рамках запропонованої моделі розвитку природно-економічного потенціалу, є: маркетингова та інституційна підтримка вже існуючих і залучення нових підприємств в регіон; формування і просування іміджу території; поліпшення внутрішнього середовища території. Результатом комплексного використання інструментів маркетингового моделювання при розробці комплексної стратегії розвитку регіону має стати вдосконалення економічного життя суспільства, зокрема поліпшення іміджу території з точки зору потенційних партнерів організацій регіону, потенційних інвесторів, органів державної влади та поліпшення якості життя населення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Arzhenovskyi, I.V. (2007). Marketynh rehioniv [Marketing of the Regions]. Economy and the State, 3, 124-127 [in Ukrainian].

Beziazychnyi, V., & Mamonova, V. (2000). Formuvannia stratehii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Formation of the strategy of socio-economic development of the regions]. Actual Problems of the Public Administration, 1, 108-117 [in Ukrainian].

Haponenko, A.L. (2006). Upravlinnia ekonomichnym rozvytkom na rehionalnomu rivni [Management of economic development at the regional level]. Economy of Ukraine, 3, 43-52 [in Ukrainian].

Danilian, O.H. (2000). Poshuk optymalnoho poiednannia derzhavnoho rehuliuvannia i samorehuliuvannia rynku [Search for the optimal combination of state regulation and market self regulation]. Actual Problems of the Public Administration, 2 , 15-19

[in Ukrainian].

Yepifanov, A.O., Minchenko, M.V., & Dadashev, B.A. (2008). Upravlinnia rehionom: Navchalnyi posibnyk [Management of the region]. Sumy: State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”

[in Ukrainian].

Kolomytsev, A.A. (2013). Upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehionu na osnovi kontseptsii rehionalnoho marketynhu [Management of socio-economic development of the region on the basis of the concept of regional marketing]. Economic Analysis, 14 (1), 87-93 [in Ukrainian].

Korotych, O.B. (2006). Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom Ukrainy: Monohrafiia [State Administration for Regional Development of Ukraine]. Kharkiv: Publishing House of the Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine “Master” [in Ukrainian].

Oklandr, M., & Yashkina, O. (2008). Marketynhovi doslidzhennia perspektyv naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy [Marketing researches of perspectives of scientific and technological development of Ukraine]. Economy of Ukraine, 11, 47-56

[in Ukrainian].

Pankrukhyn, A.P. (2006). Marketinh territoryi [Territory Marketing]. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Shcherban, V.M. (2007). Marketynhovi orhanizatsiini innovatsii u sferi derzhavnoho upravlinnia [Marketing Organizational Innovations in the Sphere of Public Administration]. Actual Problems of Economy, 5, 89-94 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 131
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Горбик, В. (2019). Адаптація маркетингової складової функціонування механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів. Аспекти публічного управління, 7(1-2), 27-36. https://doi.org/10.15421/15193
Розділ
Стаття