Система нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення. Ефективність та реалізація

  • Ірина Крилова Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: водопостачання, водовідведення, державне регулювання, державна політика, нормативно-правові акти

Анотація

Сфера водопостачання та водовідведення є важливою сферою економіки і сферою життєзабезпечення населення держави. Регулювання сфери водопостачання та водовідведення є питанням державної політики як сукупності ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, порядку реалізації державно-політичних рішень (поставлених державною владою цілей) і системи державного управління розвитком країни. Реалізація державної політики і влади у сучасному суспільстві неможлива без використання актів органів державної влади, котрі є зовнішнім проявом здійснення їх повноважень, в яких відображені конкретні рішення державної влади та які спрямовані на врегулювання певних суспільних відносин і досягнення певних юридичних наслідків. Акти органів державної влади мають велике значення для держави і суспільства, оскільки виражають конкретні рішення державної влади, її дії стосовно реалізації функцій з управління суспільством.Стаття присвячена дослідженню системи діючих нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення. Автор аналізує поняття актів органів державної влади, нормативно-правових актів та їх класифікацію, наводить свої критерії класифікації нормативно-правових актів. Досліджує характерні особливості нормативно-правового регулювання сфери водопостачання та водовідведення, виділяє законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, основні і супроводжуючі законодавчі акти. Зокрема, аналізуються Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання комунальних послуг», «Про природні монополії», наводяться певні неузгодженості між нормами Законів.Автор систематизує нормативно-правові акти у сфері водопостачання та водовідведення за предметом регулювання, зокрема: з питань експлуатації та обслуговування систем водопостачання та водовідведення, з питань якості питної води та послуг; з питань встановлення нормативів, з питань розрахунку втрат, з питань встановлення тарифів, з питань обліку доходів і витрат, з питань охорони праці, цивільного захисту, небезпечності об’єктів тощо. В статті також розглядається питання ефективності нормативно-правових актів, аналізуються критерії ефективності нормативно-правових актів загальнотеоретичні та авторські у сфері водопостачання та водовідведення. Зокрема, ефективність нормативно-правового акту виражається в досягнення ним цілей правового регулювання, а саме: закріплення з допомогою юридичних засобів уже існуючих суспільних відносин; стимулювання тих суспільних відносин, що вже існують і відповідають загальному інтересу суспільства; створення умов для виникнення й розвитку нових форм суспільних відносин; вилучення з практики соціально небезпечних відносин. До основних чинників ефективності правових норм належать: відповідність вимог норм права рівню соціально-економічного розвитку суспільства; рівень досконалості законодавства; рівень правової культури громадян, стан сфери регулювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Averianov, V.B. (2004). Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs [Administrative Law of Ukraine]. (Vols. 1-2). Kyiv: Yuryd. dumka. [in Ukrainian].

Alekseev, S.S. (1982). Obschaya teoriya prava [General theory of law]. (Vols. 1-2). Moscow: Yurid. lit. [in Russian].

Babak, A.V. (2014). Doslidzhennia stanovlennia i rozvytku natsionalnoi systemy derzhavnoho rehuliuvannia tsinoutvorennia subiektiv pryrodnykh monopolii ta sumizhnykh do nykh rynkiv infrastrukturnykh haluzei zhytlovo-komunalnoi sfery [Investigation of formation and development of the national system of state regulation of pricing of subjects of natural monopolies and adjacent markets for infrastructural sectors of housing and communal sphere]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist», 13, 174-208 [in Ukrainian].

Bazylevych, V.D., & Filiuk, H.M. (2006). Pryrodni monopolii [Natural monopolies]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D., & Nadolishnii, P.I. (2003). Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and organizational principles of state administration]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].

Barabash, T.O. (2012). Pravove rehuliuvannia hospodarskykh vidnosyn u sferi zhytlovo-komunalnoho hospodarstva: dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk [Legal regulation of economic relations in the sphere of housing and communal services]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Bilianskyi, O.M. (2006). Orhanizatsiino-finansovyi mekhanizm rozvytku zhytlovo-komunalnoho hospodarstva: dysertatsiia kandydata ekonomichnykh nauk [Organizational and financial mechanism of housing and communal services development]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Bukhanevych, O.M. (2009). Administratyvno-pravove zabezpechennia zhytlovo-komunalnoho hspodarstva v Ukraini: avtoreferat kandydata yurydychnykh nauk [Administrative and legal provision of housing and communal services in Ukraine]. Extended abstract of candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Vengerov, A.B. (1998). Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow: Novyiy yurist [in Russian].

Vynohradova, H.V. (2014). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia vidnosyn u sferi nadannia zhytlovo-komunalnykh posluh na suchasnomu etapi. [Features of legal regulation of relations in the field of provision of housing and communal services at the present stage]. Legal regulation of the economy, 14, 272-283 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Vodnyi kodeks Ukrainy vid 06.06.1995 r. №213/95-VR. [The Law of Ukraine on the Water Code of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu.V., Vashchenko, K.O., & Surmin, Yu.P. (2014). Derzhavna polityka [State policy]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Zapatrina, I.V., & Lebeda, T.B. (2012). Zhytlovo-komunalne hospodarstvo: perspektyvy reformuvannia [Housing and Communal Services: Prospects for Reform]. Ekonomika Ukrainy, 10, 34-44 [in Ukrainian].

Ighnatenko, O.P. (2016). Derzhavne reghuljuvannja sfery blaghoustroju naselenykh punktiv [State regulation of the sphere of improvement of settlements]. Doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Koliada, T.A. (2014). Normatyvno-pravove rehuliuvannia vidnosyn v sferi nadannia zhytlovo-komunalnykh posluh v Ukraini [Regulatory and regulatory regulation of relations in the sphere of provision of housing and communal services in Ukraine]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk «Komunalne hospodarstvo mist», 113, 45-52 [in Ukrainian].

Krylova, I.I. (2010). Akty prokurorskoho reahuvannia: pravovyi status ta realizatsiia: dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk [Acts of the prosecution: legal status and implementation]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Krylova, I.I. (2008). Poniattia, klasyfikatsiia ta pravove znachennia aktiv orhaniv derzhavnoi vlady [Concept, classification and legal significance of acts of state authorities]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, 13, 11-16

[in Ukrainian].

Krylova, I.I. (2007). Poniattia, osnovni rysy ta vydy normatyvnykh aktiv [Concept, main features and types of normative acts]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, 10, 143-147 [in Ukrainian].

Lysenkov, S.L. (2006). Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]. Kyiv: Yuryskonsult

[in Ukrainian].

Oliinyk, N.I. (2011). Derzhavne rehuliuvannia rynku zhytla v Ukraini: dysertatsiia doktora nauk z derzhavnoho upravlinnia [State regulation of housing market in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavne reghuljuvannja u sferi komunaljnykh poslugh vid 09.07.2010 № 2479-VI. [Law of Ukraine On state regulation in the sphere of utilities]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro zhytlovo-komunalni posluhy vid 09.11.2017 № 2189-VIII. [The Law of Ukraine On Housing and Communal Services]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro pytnu vodu, pytne vodopostachannia ta vodovidvedennia vid 10.01.2012 № 2918-III [Low of Ukraine on Drinking water, potable water supply and discharge]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro pryrodni monopolii vid 20.04.2000 №1682-III [Low of Ukraine on Natural monopolies]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 [in Ukrainian].

Rozputenko, I.V. (2009). Derzhavna polityka Ukrainy v konteksti heoekonomichnykh zmin [State policy of Ukraine in the context of geoeconomic changes]. Naukovo-informatsiinyi visnyk z derzhavnoho upravlinnia 2, 25-29 [in Ukrainian].

Romaniuk, O.P. (2014). Normatyvno-pravove rehuliuvannia funktsii derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi komunalnykh posluh. [Regulatory and regulatory regulation of the functions of state supervision (control) in the field of utilities]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 2, 72- 82 [in Ukrainian].

Skakun, O.F. (2008). Teoriia derzhavy i prava [Theory of state and law].. Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].

Tertychka, V. (2002). Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini [State Policy: Analysis and Implementation in Ukraine]. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko «Osnovy» [in Ukrainian].

Iakovlev, P.O. (2014). Pro pravovu pryrodu aktiv, yakymy vstanovliuiutsia taryfy na zhytlovo-komunalni posluhy [On the legal nature of the acts, which set tariffs for housing and communal services]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, 129-133 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 170
Завантажень PDF: 612
Опубліковано
2019-04-09
Як цитувати
Крилова, І. (2019). Система нормативно-правових актів у сфері водопостачання та водовідведення. Ефективність та реалізація. Аспекти публічного управління, 7(1-2), 14-26. https://doi.org/10.15421/15192
Розділ
Стаття