Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення

  • I. I. Krylova Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: водопостачання, водовідведення, сфера комунальних послуг, державне регулювання, методологія, природна монополія

Анотація

Створення ефективної системи державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення, яка відповідала б європейським стандартам якості, збалансовувала інтереси споживачів, держави та підприємств водопровідно-каналізаційного господарства потребує адекватного наукового супроводу. У зв’язку з цим особлива роль належить фундаментальним дослідженням, які дозволять розглянути державне регулювання не тільки з точку зору його змістовності і сфери водопостачання та водовідведення, а ще й з інших ракурсів – наскільки це може його охарактеризувати як соціальне, економічне, правове явище та визначити практичну цінність для суспільства в цілому. Методологія являє собою сукупність суб’єктів і об’єктів, цілей і завдань, принципів, підходів і функцій, критеріїв і показників, форм і методів державного регулювання. Всі елементи методології державного регулювання утворюють органічну єдність. Найважливішим елементом державного регулювання є методологічні установки і підходи, які суттєво впливають на всі складові методології державного регулювання і безпосередньо пов’язані із державним управлінням. Стаття присвячена дослідженню методологічних підходів до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення. Автор досліджує категорію державного регулювання, характеризує її як соціальне, економічне, правове явище та намагається визначити її практичну цінність для суспільства в цілому. Окрема увага приділяється сфері централізованого водопостачання та водовідведення як природній монополії, та аналізуються причини виникнення природної монополії у цій сфері. Автор досліджує та аналізує суб’єкти, об’єкт, форми і методи, принципи і функції державного регулювання у сфері водопостачання та водовідведення. Розглядає обґрунтування причин та меж втручання держави в господарські та інші процеси у сфері водопостачання та водовідведення, а також сутність, практичну цінність та спрямованість регулювання.В статті автор звертає увагу на деякі неузгодженості в законодавстві щодо державного регулювання у сфері водопостачання та водовідведення та надає пропозиції щодо формування єдиного підходу до визначення природних монополій, розуміння цілей державного регулювання та реформування та перспективних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vojtovych, R.V. (2005). Loghika, metodologhija i metodyka naukovykh doslidzhenj [Logic, methodology and methods of scientific research]. Kyiv: CNL [in Ukrainian].

Draghan, I.O. (2011). Derzhavne upravlinnja procesamy modernizaciji zhytlovo-komunaljnogho ghospodarstva v Ukrajini [Public administration of processes of modernization of housing and communal services in Ukraine]. Extended abstract of doctor`s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu.V., Troshchynskiy, V.P., & Surmin, Yu.P. (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Zapatrina, I.V. (2009). Udoskonalennja polityky taryfoutvorennja u systemi finansovogho zabezpechennja rozvytku komunaljnykh system centralizovanogho vodopostachannja ta vodovidvedennja [Improvement of tariff policy in the system of financial provision of communal systems of centralized water supply and drainage]. Naukovi praci NDFI, 3, 73-80 [in Ukrainian].

Ighnatenko, O.P. (2016). Derzhavne reghuljuvannja sfery blaghoustroju naselenykh punktiv: dys. d-ra nauk z derzh. upr. [State regulation of the sphere of improvement of settlements]. Doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Korolkova, E.I. (2000). Estestvennaia monopoliia: konkurentciia i regulirovanie. Lektcionnye i metodicheskie materialy [Natural monopoly: competition and regulation. Lecture and methodological materials]. Ekonomicheskii zhurnal VShE, 2, 235-273 [in Russian].

Loghvynenko, V.I. (2009). Mekhanizmy derzhavnogho upravlinnja reformuvannjam ta rozvytkom pidpryjemstv zhytlovo-komunaljnogho ghospodarstva v reghioni. [Mechanisms of public administration in the reforming and development of enterprises of housing and communal services in the region]. Extended abstract of doctor`s thesis. Donecjk [in Ukrainian].

Oliinyk N.I. (2011). Derzhavne rehuliuvannia rynku zhytla v Ukraini: dysertatsiia doktora nauk z derzhavnoho upravlinnia [State regulation of housing market in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Panov, V.V. (2018). Osoblyvosti dijaljnosti pidpryjemstv vodopostachannja ta vodovidvedennja, shho vplyvajutj na jikh rivenj finansovo-ekonomichnoji bezpeky [Peculiarities of activity of water supply and sewage enterprises, influencing their level of financial and economic security]. Socialjno-ghumanitarnyj visnyk, 22, 64-65 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavne reghuljuvannja u sferi komunaljnykh poslugh vid 09.07.2010 № 2479-VI. [Law of Ukraine On state regulation in the sphere of utilities]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro pytnu vodu, pytne vodopostachannia ta vodovidvedennia vid 10.01.2012 № 2918-III [Low of Ukraine on Drinking water, potable water supply and discharge]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro pryrodni monopolii vid 20.04.2000 №1682-III [Low of Ukraine on Natural monopolies]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 [in Ukrainian].

Sughak, T.M. (2016). Struktura ta metody derzhavnogho reghuljuvannja rynku pytnogho vodopostachannja. [Structure and methods of state regulation of drinking water supply market]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Serija: Ekonomika i menedzhment, 15, 30-32 [in Ukrainian].

Shherba, S.P., Shhedrin, V.K., & Zaghlada, O.A. (2004). Filosofija [Philosophy]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 226
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати
Krylova, I. I. (2019). Методологічні підходи до державного регулювання сфери водопостачання та водовідведення. Аспекти публічного управління, 6(11-12), 37-46. https://doi.org/10.15421/151872
Розділ
Стаття