Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві

  • T. V. Tomashevska Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: електронна культура, інформаційна культура політико-управлінської еліти, медіакультура, м’які навички представників політико-управлінської еліти, система компетенцій представників політико-управлінської еліти, hard skills, soft skills

Анотація

У статті охарактеризовано особливості електронної та медіакультури, до яких віднесено відкритість для власників інформаційних ресурсів, дигітальність, інтерактивний характер взаємодії суб’єкта і об’єктів, плюралізм контенту, в тому числі етичний і ціннісний, статус симуляції об’єктів культури, переважання візуального сприйняття над смисловим, швидку оновлюваність і старіння об’єктів, розважально-ігровий характер, підвищену роль медіа, засобів комунікації і зв’язку, які самі стають об’єктами електронної культури і її модераторами. Показано ключове значення інформаційної культури в системі компетенцій представників політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві та пріоритет soft skills – м’яких або соціальних навичок, формування яких відбувається при взаємодії людей в процесі вирішення практичних і теоретичних завдань.Розглянуто базові характеристики та відмінності між hard і soft skills, які полягають в універсальності останніх, релевантності діям, схильності до зворотного зв’язку та повільнішому розвитку, що вимагає більших зусиль за негарантованого результату.Визначено найбільш значущі компетенції представників політико-управлінської еліти, які вимагають володіння м’якими навичками: розвиток особистості, підтримка міжособистісних відносин, стресостійкість, націленість на результат, управлінські навики.Виділено, що в умовах інформаційної медіареальності найважливішими соціальними навичками стають також відбір, критична обробка і використання інформації, вміння створювати нове, навчатися, мати гнучкість, готовність переходити на нові ресурси і технології, вміння управляти проектами і командами із застосуванням інформаційних систем, соціальних мереж, дистанційних форм управління.Акцентовано напрямки вдосконалення системи освіти, направлені на формування зазначених компетенцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lifarieva, N.V. (2003). Psykholohiia osobystosti [Psychology of personality]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury

[in Ukrainian].

Makarova, M. (2017). Informatsiina kultura: suspilni ta osobystisni aspekty piznannia [Information culture: social and personal aspects of cognition]. Visnyk knyzhkovoi palaty, 12, 40-43 [in Ukrainian].

Tomashevska, T. (2016). Zastosuvannia funktsionalno-kompetentisnoho pidkhodu v mekhanizmi formuvannia polityko-upravlinskoi elity [Application of functional-competent approach in the mechanism of formation of political and governing elite]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 4 (55), 55-61 [in Ukrainian].

Andrews, J. (2008). Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study. Higher Education in Europe, 33 (4), 411-422.

Baeva, L.V. (2014). E-Culture. Encyclopedia of Information Science and Technology. USA: Information and resources management association.

Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford, UK: Blackwell.

Cimatti, B. (2016). Definition, development assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises. International Journal for Quality Research, 10 (1), 97-130.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGraw Hill.

Parsons, T.L. (2017). Definition: Soft skills. Retrieved from: http://searchcio.techtarget.com/definition/soft-skills.

Suryanarayana, S.V. Get @head with Soft Skills. Retrieved from: http://www.editin.com/softskills/index.htm

Wellington, J.K. (2005). The “soft skills” of success: Be it high tech, low tech, or no tech. Vital Speeches of the Day, 71, 628.

2018 Digital yearbook. Retrieved from: https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-86862930


Переглядів анотації: 250
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати
Tomashevska, T. V. (2019). Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві. Аспекти публічного управління, 6(11-12), 13-20. https://doi.org/10.15421/151869
Розділ
Стаття