Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві


  • T. V. Tomashevska Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151869
Ключові слова: електронна культура, інформаційна культура політико-управлінської еліти, медіакультура, м’які навички представників політико-управлінської еліти, система компетенцій представників політико-управлінської еліти, hard skills, soft skills

Анотація

У статті охарактеризовано особливості електронної та медіакультури, до яких віднесено відкритість для власників інформаційних ресурсів, дигітальність, інтерактивний характер взаємодії суб’єкта і об’єктів, плюралізм контенту, в тому числі етичний і ціннісний, статус симуляції об’єктів культури, переважання візуального сприйняття над смисловим, швидку оновлюваність і старіння об’єктів, розважально-ігровий характер, підвищену роль медіа, засобів комунікації і зв’язку, які самі стають об’єктами електронної культури і її модераторами. Показано ключове значення інформаційної культури в системі компетенцій представників політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві та пріоритет soft skills – м’яких або соціальних навичок, формування яких відбувається при взаємодії людей в процесі вирішення практичних і теоретичних завдань.Розглянуто базові характеристики та відмінності між hard і soft skills, які полягають в універсальності останніх, релевантності діям, схильності до зворотного зв’язку та повільнішому розвитку, що вимагає більших зусиль за негарантованого результату.Визначено найбільш значущі компетенції представників політико-управлінської еліти, які вимагають володіння м’якими навичками: розвиток особистості, підтримка міжособистісних відносин, стресостійкість, націленість на результат, управлінські навики.Виділено, що в умовах інформаційної медіареальності найважливішими соціальними навичками стають також відбір, критична обробка і використання інформації, вміння створювати нове, навчатися, мати гнучкість, готовність переходити на нові ресурси і технології, вміння управляти проектами і командами із застосуванням інформаційних систем, соціальних мереж, дистанційних форм управління.Акцентовано напрямки вдосконалення системи освіти, направлені на формування зазначених компетенцій.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Lifarieva, N.V. (2003). Psykholohiia osobystosti [Psychology of personality]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury
[in Ukrainian].
2. Makarova, M. (2017). Informatsiina kultura: suspilni ta osobystisni aspekty piznannia [Information culture: social and personal aspects of cognition]. Visnyk knyzhkovoi palaty, 12, 40-43 [in Ukrainian].
3. Tomashevska, T. (2016). Zastosuvannia funktsionalno-kompetentisnoho pidkhodu v mekhanizmi formuvannia polityko-upravlinskoi elity [Application of functional-competent approach in the mechanism of formation of political and governing elite]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 4 (55), 55-61 [in Ukrainian].
4. Andrews, J. (2008). Graduate Employability, ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business Knowledge: A European Study. Higher Education in Europe, 33 (4), 411-422.
5. Baeva, L.V. (2014). E-Culture. Encyclopedia of Information Science and Technology. USA: Information and resources management association.
6. Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford, UK: Blackwell.
7. Cimatti, B. (2016). Definition, development assessment of soft skills and their role for the quality of organizations and enterprises. International Journal for Quality Research, 10 (1), 97-130.
8. McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGraw Hill.
9. Parsons, T.L. (2017). Definition: Soft skills. Retrieved from: http://searchcio.techtarget.com/definition/soft-skills.
10. Suryanarayana, S.V. Get @head with Soft Skills. Retrieved from: http://www.editin.com/softskills/index.htm
11. Wellington, J.K. (2005). The “soft skills” of success: Be it high tech, low tech, or no tech. Vital Speeches of the Day, 71, 628.
12. 2018 Digital yearbook. Retrieved from: https://www.slideshare.net/wearesocial/2018-digital-yearbook-86862930
Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати цю статтю:
Tomashevska, T. (2019). Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві. Public Administration Aspects, 6(11-12), 13-20. https://doi.org/10.15421/151869
Розділ
Статті