Правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151863
Ключові слова: бюджетна децентралізація, фінансові ресурси, централізовані фонди грошових коштів, державне управління, місцеві органи влади, доходи, видатки, нормативно-правове регулювання, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті охарактеризовано правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні. Констатовано, що бюджетна децентралізація є частиною складного, багаторівневого, системного поняття «фінансові ресурси», що включає сукупність елементів, наділених інституційними характеристиками. Будучи матеріальною базою функціонування держави, велика частина фінансових ресурсів, створюваних при розподілі національного доходу, мобілізується в державних централізованих фондах грошових коштів, а також інших фондах фінансових ресурсів, які є об’єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Обґрунтовано необхідність дослідження бюджетної децентралізації, як технології, яка обумовлює і відображає загальний політико-правової курс державного управління. Розкрито зміст децентралізації, яка в широкому її розумінні передбачає передачу більш значних повноважень місцевим органам влади, з метою прийняття останніми самостійних рішень щодо формування доходів, витрат і нормативно-правового регулювання. Зроблено висновок, що процеси, розпочаті в 2014 році щодо фінансової децентралізації, свідчать про зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування, збільшення не тільки дохідної частини місцевих бюджетів, а й видаткової. Констатовано, що з огляду на загальносвітову тенденцію політичних інститутів влади до демократизації, практично всі внутрішньодержавні системи різних країн прагнуть посилити процеси децентралізації окремих сфер політики, організації публічної влади і управління, життєдіяльності місцевих громад. З’ясовано об’єктивність та обов’язковість процесів децентралізації у сфері реалізації фінансово-забезпечувальної функції публічної влади. Підкреслено прагнення всіх сучасних високорозвинених країн до децентралізації максимально можливого кола соціальних об’єктів, в тому числі й до децентралізації бюджетних коштів та повноважень. Таке ж прагнення останнім часом спостерігається й у країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою, які здійснюють політику бюджетної децентралізації з метою зміни співвідношення ступенів впливу центральних і місцевих органів публічної влади на макроекономічну ситуацію. Надано конкретні пропозиції до законодавства щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами та прогнозованості видатків місцевих бюджетів.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Beschastnyi, V.M. (2012). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia v Ukraini [State Building and Local Self-Government in Ukraine]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
2. Kutsa, Yu.O., & Reshevts, O.V. (2013). Terytorialna hromada: upravlinnia rozvytkom [Territorial Community: Development Management]. Kharkiv: Konstanta [in Ukrainian].
3. Zahumennyk, V.I., & Protsenko, V.V. (2015). Derzhavne upravlinnia ta vykonavcha vlada v Ukraini [Public Administration and Executive Power in Ukraine]. Kyiv: DUVPP Benderska Printing House «Polygraphist» [in Ukrainian].
4. Heorhievskyi, Yu.V. (2015). Kompetentsiia orhaniv publichnoi vlady: teoriia i praktyka zastosuvannia [Competence of Public Authorities: Theory and Practice of Application]. Kyiv: Logos [in Ukrainian].
5. Mamonova, V. (2010). Derzhavna rehionalna polityka: problemy formuvannia pravovoi bazy [State Regional Policy: Problems of Formation of the Legal Basis]. Public Administration: Theory and Practice, 1, 59-67 [in Ukrainian].
6. Mamonova, V. (2016). Formuvannia lideriv hromad: rol nauky ta osvity z publichnoho upravlinnia [Formation of Community Leaders: the Role of Science and Education in Public Administration]. Role of Science and Knowledge of Public Administration. Innovations in Science and Eeducation: Challenges of Our Time: Collection of Scientific Papers. London: IASHE, 27-30 [in Ukrainian].
7. Paramonov, A.A. (2014). Osobennosti territorial’noj organizacii vlasti v rezul’tate social’no-jekonomicheskih transformacij [Features of Territorial Organization of Property as a Result of Socio-Economic Transformations]. Vestn. gos. i municip. upravlenija,1, 52-57 [in Russian].
8. Baranovska, T.M. (2015). Detsentralizatsiia vlady yak osnovnyi napriam vdoskonalennia derzhavnoi polityky rozvytku terytorialnoi hromady i T.M. Baranovska [Decentralization of Power as the Main Direction of Improvement of the State Policy of Territorial Community Development]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 2, 145-152 [in Ukrainian].
9. Vorona, P.V. (2012). Mistseve samovriaduvannia Ukrainy v konteksti rozvytku predstavnytskoi vlady [Local Government of Ukraine in the Context of the Development of Representative Authority]. Poltava: PUEE [in Ukrainian].
10. Lopushynskyi, I.P. (2015). Mistsevi vybory yak forma priamoi demokratii [Local Eelections as a Form of Direct Democracy]. Derzhavna polityka shchodo mistsevoho samovriaduvannia: stan, problemy ta perspektyvy – State policy on local self-government: state, problems and prospects: Proceedings of the VI All-Ukrainian scientific and practical conference. Kyiv; Kherson: Oldi Plus, 105-108 [in Ukrainian].
11. Kuibida, V.S., Ishenko, O.M., & Tkachuk, A.F. et al. (2014). Nova derzhavna rehionalna polityka [New State Regional Policy]. Kyiv: Kramar [in Ukrainian].
12. Reforma detsentralizatsii [Decentralization Reform]. (2018). Retrieved from: kmu.gov.ua Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi [in Ukrainian].
13. Paramonov, A.O. (2014). Otsinka efektyvnosti terytorialnoi orhanizatsii vlady: zarubizhnyi dosvid [Estimation of the Effectiveness of the Territorial Organization of Authority: Foreign Experience]. Theory and Practice of Public Administration, 1, 335-342 [in Ukrainian].
14. Vuichyk, M., & Hrabets, M. (2000). Orhanizatsiia ta pryntsypy funktsionuvannia orhaniv samovriaduvannia v Polshchi [Organization and Principles of Functioning of Self-Governing Bodies in Poland]. Warsaw: PLIK [in Ukrainian].
15. Hirniak, M. (2005). Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: pytannia realizatsii ta kontroliu [European Charter of Local Self-Government in Ukraine: Issues of Implementation and Control]. Lviv [in Ukrainian].
16. Baranovska, T.M., & Ostapenko, O.H. (2015). Vplyv derzhavy na rozvytok administratyvno-terytorialnykh odynyts bazovoho rivnia: zarubizhnyi dosvid [Influence of the State on the Development of Administrative Territorial Units of the Basic Level: Foreign Experience. Evropskypoliticky a pravnidiskurz, 2, 6., 119-130 [in Ukrainian].
17. Varshavska deklaratsiia (Pidsumkova deklaratsiia samitu): pryiniata v m. Varshavi 16 travnia 2005 r. - 17 travnia 2005 r. [Warsaw Declaration (Summarized Summit Declaration): Adopted in Warsaw on May 16, 2005 - May 17, 2005] (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru. [in Ukrainian].
18. Pro vykladannia mov sumizhnykh derzhav u prykordonnykh rehionakh: Rekomendatsiia NR (2005) 3 Komitetu ministriv Rady Yevropy: pryiniata 2 liutoho 2005 [On the Teaching of Languages of Adjacent States in the Border Regions: Recommendation NR (2005) 3 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: adopted on February 2, 2005]. (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
19. Pro finansovi koshty mistsevoi i rehionalnoi vlady: rekomendatsiia NR (2005) 1 Komitetu ministriv Rady Yevropy: ukhvalena 19 sichnia 2005 [On the Financial Resources of Local and Regional Authorities: Recommendation NR (2005) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: adopted on January 19, 2005]. (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
20. Dokument Kopenhahenskoi narady Konferentsii z liudskoho vymiru RBSIe: pidpysanyi u Kopenhaheni 29 chervnia 1990 roku [Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the RCEE: Signed in Copenhagen on June 29, 1990]. (1900). Retrieved from: http://www.consultant.ru. [in Ukrainian].
21. Uhoda pro zasnuvannia Yevropeiskoho banku rekonstruktsii ta rozvytku: ukladeno v Paryzhi 29 travnia 1990 roku [Agreement on the Founding of the European Bank for Reconstruction and Development: Concluded in Paris on May 29, 1990]. (1990). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
22. Detsentralizatsiia – odna z naiefektyvnishykh reform v derzhavi [Decentralization is One of the Most Effective Reforms in the State]. (2018). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/prezident-decentralizaciya-odna-z-najefektivnishih-reform-v-48226. [in Ukrainian]
23. Pro rezultaty analizu formuvannia ta vykorystannia mizhbiudzhetnykh transfertiv z Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy mistsevym biudzhetam u 2016-2017 rokakh: rishennia Rakhunkovoi palaty Ukrainy vid 24 kvitnia 2018 roku № 11-1. [On the Results of the Analysis of the Formation and Use of Intergovernmental Transfers from the State Budget of Ukraine to Local Budgets in 2016-2017: Decision of the Accounting Chamber of Ukraine No. 11-1 dated April 24, 2018]. (2018). Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16755983/R_RP_11-1_2018.pdf?subportal=main. [in Ukrainian].
24. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 333-r dated April 1, 2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
25. Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17.06.2014 № 1508-VII [On Cooperation of Territorial Communities: Law of Ukraine No. 1508-VII dated June 17, 2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 [in Ukrainian].
26. Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 157-VIII [On Voluntary Association of Territorial Communities: Law of Ukraine № 157-VIII dated 05.02.2015] (2018). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [in Ukrainian].
27. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn: Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 № 79-VIII [On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Reform of the Inter-Budgetary Relations: Law of Ukraine № 79-VIII dated 28.12.2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19 [in Ukrainian].
28. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR [On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine No. 280/97-VR dated May 21, 1997]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24 [in Ukrainian].
29. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady): proekt zakonu Ukrainy vid 01.07.2015 № 2217a [On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding Decentralization of Authority): Draft Law of Ukraine № 2217а dated 01.07.2015] (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 [in Ukrainian].
30. Silva, D.K., Migara O., & Kurlandskaya, G.V. (2006). Mezhbjudzhetnye otnoshenija v Rossii: tendencii, protivorechija, puti reformirovanija [Interbudgetary Relations in Russia: Tendencies, Contradictions, Ways of Reforming]. Jekonomika razvitija regiona: problemy, poiski, perspektivy, 2, 513 [in Russian].
31. Tanzi, V. (1995). Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomic aspects. Annual World Bank conference on development economics. Washington. CDC: World Bank, 295-316.
32. Wallis, J., & Oates ,W. (1988). Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government. Fiscal Federalism: Quantitative Studies. Chicago: University of Chicago Press, 13-15.
33. Kazancheva, Kh.K. (2005). Kazancheva H. K. Osnovnye napravlenija vivoda regiona iz depresivnogo sostojanija [The Main Directions of Leading the Region out of a Depressed State]. Regionologija, 3, 72-82 [in Russian].
34. Suntsova, O.O. (2008). Mistsevi finansy [Local Finances]. Kyiv Center for Educational Literature [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-11-29
Як цитувати цю статтю:
Diachenko, S. (2018). Правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні. Public Administration Aspects, 6(10), 37-46. https://doi.org/10.15421/151863
Розділ
Статті