Теоретичні засади формування меритократичного підходу до відбору кадрів в системі публічного управління

  • O. V. Okhotnykova Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: меритократія, меритократичний принцип, відбір, управлінська кадри, публічні службовців, іспити, тести, професійно важливі якості

Анотація

У статті здійснено аналіз підходів до поняття «меритократія». Визначено, що меритократичний принцип у відборі управлінських кадрів виявляється у ранній селекції талановитих осіб, які мають управлінські здібності, харизму, високий рівень інтелекту, комунікаційні здібності, а також є чесними, відповідальними, неупередженими, з власним особистісним стержнем. Автором зауважено, що принцип меритократії в системі формування управлінської еліти виявляється у рівному доступі до системи публічного управління всіх професійно підготовлених осіб з високим рівнем моральних якостей, які пройшли відповідний відбір та мають досвід діяльності у сфері управління. Проаналізовано досвід формування управлінських кадрів в Сінгапурі. Успіх сінгапурської моделі державного управління, базується на меритократичних принципах, суворої бюрократичної ієрархії і адміністративній неупередженості, а також ґрунтується на чотирьох основних стратегіях: комплексна реформа Сінгапуру в галузі цивільної служби; сильні і дієві антикорупційні заходи; децентралізація Комісії з питань державної служби; виплата конкурентоспроможної заробітної плати для залучення й утримання кращих кадрів. Визначені основні етапи проведення відбору управлінських кадрів відповідно до українського законодавства. На нашу думку, меритократичний принцип повинен бути основним при формуванні національної управлінської еліти через сформовану систему відбірковий тестів, іспитів на підставі об’єктивного, неупередженого та всебічного оцінювання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Deniel, B. (2017). Kytaiska model. Politychna merytokratiia ta mezhi demokratii [The Chinese Model. Political Meritocracy and the Borders of Democracy]. Kyiv: Nash format [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy pro derzhavnu sluzhbu [The Law of Ukraine on Civil Service]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].
3. Kucherenko, A.V. Osobennosty hosudarstvennoho upravlenyia v respublyke Synhapur [Features of public administration in the Republic of Singapore]. Retrieved from: http://step-science-bip.csrae.ru/pdf/1/9.PDF [in Russian].
4. Meritokratiya – glavnyiy printsip otbora na gosudarstvennuyu sluzhbu [Meritocracy – the main principle of selection for public service]. Retrieved from: http://nomad.su/?a=3-200908190320 [in Russian].
5. Mohylnyi, S.A. (2017). Merytokratychnyi kontsept formuvannia instytutu publichnoi sluzhby v Ukraini [The Meritocratic Concept of the Formation of the Institute of Public Service in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoi sluzhby – Theory and Practice of the Civil Service: Proceedings of the scientific and practical conference. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].
6. Levenets, Yu., & Shapoval, Yu. (Eds.). (2011). Politychna entsyklopediia [Political Encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].
7. Horbatenko, V.P., Shemshuchenko, Yu.S., & Babkin, V.D. (Eds). (2004). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
8. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na zainiattia posad derzhavnoi sluzhby: prostanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2016 r. № 246. [On Approval of the Procedure for conducting a competition for the employment of civil service positions: the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 25, 2016, № 246]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n10 [in Ukrainian].
9. Talent Equity Institute. Synhapur: hosudarstvo kak uspeshnaia korporatsyia. Retrieved from: http://www.wardhowell.com/teinstitute/tei_exclusive_2/singapur_gosudarstvo_kak_uspeshnaya_korporaciya/
10. The Civil Service College Act. Retrieved from: https://www.cscollege.gov.sg/About%20Us/Pages/Our-History.aspx
11. Seriogin, S., & Lipovskaya, N. (2017). Merytokratychnyi pidkhid do doboru na publichnu sluzhbu [The Meritocratic Approach to Selection for Public Service]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 5, 22-35 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 271
Завантажень PDF: 860
Опубліковано
2018-11-29
Як цитувати
Okhotnykova, O. V. (2018). Теоретичні засади формування меритократичного підходу до відбору кадрів в системі публічного управління. Аспекти публічного управління, 6(10), 31-36. https://doi.org/10.15421/151862
Розділ
Стаття