Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством: прикладний аспект


  • Alkum Mysara Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151860
Ключові слова: держава, неурядові організації, громадські консультації, державне управління, концепція взаємодії держави з громадянським суспільством, ефективне представництво, недержавний сектор

Анотація

Обґрунтовано, що сьогодні дедалі більше людей розуміє, що конфлікт для суспільства загалом невигідний і неконструктивний. Світове співтовариство дійшло розуміння в тому, що узгодити інтереси, тобто знайти консенсусне рішення, є найкращим результатом взаємодії сторін. Очевидним є і те, що учасники в ході пошуку рішення стосовно один до одного мають проявляти свої особисті вміння чути позиції інших учасників та намагатися внести їх до своїх дій та пропозицій. За даних обставин важливо бути налаштованими на «ефективний діалог» всім сторонам такої взаємодії. Вони повинні прагнути до знаходження компромісів, вироблення спільних бачень щодо шляхів розв’язку проблем і до прийняття єдиного спільного рішення, що врахує інтереси всіх, а в подальшому – проконтролювати його виконання. Проаналізовано концептуальний підхід до налагодження взаємодії держави та інститутів громадянського сектора. Відзначено, що при його упровадженні присутні дві основні проблеми. По-перше, не існує чітких, доступних і добре розвинених каналів взаємодії неурядових організацій з державою. Тому уряд слід зобов’язати в рамках договору не тільки вказати свої пріоритети і цілі співпраці, а й створити чіткі та доступні канали взаємодії. По-друге, якщо методи взаємодії недостатньо розвинені, забезпечити реальну представленість інтересів спільнот буде неможливо. Тому, наприклад, в договорі Уельсу особливо підкреслені процедури, які має вжити держава для забезпечення можливості широкого демократичного представництва інтересів неурядовими організаціями. Сюди входить, наприклад, вимога про проведення консультацій з сектором із питань, які можуть торкнутися його інтересів. Сюди також входить раннє оповіщення неурядових організацій про можливі зміни політики і про нові події, про потенційні проблеми, поки вони тільки намітилися, забезпечення достатнього часу для проведення консультацій, зворотного зв’язку за підсумками консультацій і можливості участі на етапах реалізації та оцінки політики. Для ефективного представництва інтересів неурядових організацій всі ці питання повинні бути вирішені (включені в договір).

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Kopenhahenski kryterii chlenstva v Yevropeiskomu soiuzi (informatsiino-analitychna dovidka) [Copenhagen criteria for membership in the European Union (information and analytical information)]. Retrieved from: https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/774 [in Ukrainian].
2. Proekt Kontseptsii vzaiemodii derzhavy z hromadianskym suspilstvom [Draft Concept of State Interaction with Civil Society]. Sait Ministerstva yustytsii Ukrainy. Retrieved from: http://www.minjust.gov.ua/0/33679 [in Ukrainian].
3. Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 lystopada 2010 r. [On ensuring public participation in the formation and implementation of state policy: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 3, 2010]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-p [in Ukrainian].
4. Vzaiemodiia derzhavy ta instytutiv hromadianskoho suspilstva: Roziasnennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 03 liutoho 2011r. [Interaction of the state and civil society institutions: Clarification of the Ministry of Justice of Ukraine from February 3, 2011]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018323-11 [in Ukrainian].
5. Romanenko, Ye.O., Kozakov, V.M., Rashkovska, O.V., Rebkalo, V.A., & Chaplai, I.V. (2017). Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [Public-Civil Communication: The Way From Crisis to Interaction]. Kyiv: DP «Vyd. dim «Personal» [in Ukrainian].
6. Modernizatsiia Ukrainy – nash stratehichnyi vybir: Shchorichne poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy [Modernization of Ukraine – Our Strategic Choice: Annual Letter from the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine]. (2011). Kyiv: INSD [in Ukrainian].
7. Cherevatiuk, V.B., & Oleksiienko, Yu.Ye. (2014). Hromadianske suspilstvo yak model vzaiemovidnosyn liudyny ta derzhavy: vid istorii do suchasnosti [Civil society as a model of relations between man and the state: from history to the present]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, 2, 35-40 [in Ukrainian].
8. Tonkachjova, E.B., & Cherepok, G.B. (2009). Primery nacional’nyh dogovorov i koncepcіj. Dogovor mezhdu gosudarstvom i obshhestvennym sektorom Ujel’sa. Politika sotrudnichestva. Praktika jeffektivnogo vzaimodejstvija. Mezhdunarodnyj opyt [Examples of national treaties and concepts. Treaty between the state and the public sector of Wales. Cooperation policy. Practice effective interaction. International experience]. Minsk: FUAinform [in Ukrainian].
9. Borshchova, I.V. Dialoh instytutiv vlady ta hromadianskoho suspilstva yak umova dosiahnennia suspilnoho konsensusu [Dialogue of institutes of power and civil society as a condition for achieving social consensus]. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-2/doc/7/02.pdf [in Russian].
10. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-11-28
Як цитувати цю статтю:
Mysara, A. (2018). Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством: прикладний аспект. Public Administration Aspects, 6(10), 14-20. https://doi.org/10.15421/151860
Розділ
Статті