Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні

  • O. V. Altsyvanovych Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Y. Y. Tsymbalenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: публічні закупівлі, державні закупівлі, тендер, конкурсні торги, прок’юремент, торги, закупівля, корупційні ризики, система ProZorro

Анотація

Розкрито поняття публічних закупівель. Визначено, що публічними закупівлями слід вважати сукупність поетапних дій, які складають цілісну, врегульовану законодавством (Законом України «Про публічні закупівлі») процедуру. Метою проведення процедури публічних закупівель є реалізація функцій публічної адміністрації.Надане наступне визначення корупційного ризику при проведенні публічних закупівель – це ймовірність виникнення корупційного вчинку, що негативно вплине на досягнення визначених цілей та завдань публічних закупівель. Доведено, що корупційні ризики можуть виникати на різних етапах здійснення публічних закупівель. Визначено наступні можливі корупційні ризики при здійсненні публічних закупівель: створення такого складу учасників, який дає можливість уникати застосування процедур торгів поза певними обмеженнями і, натомість, використовувати більш спрощені процедури, включаючи пряме укладання договорів або закупівлю в одного виконавця; розробку технічних умов або технічних завдань з метою сприяння продажу певного продукту чи послуги або недопущення до участі в торгах потенційних учасників; висунення таких критеріїв оцінки тендерних (цінових) пропозицій, що абсолютно не відповідають вимогам фактичної закупівлі і, безсумнівно, є дискримінаційними щодо певних постачальників; зловживання процедурами «закритих» тендерів (торги з обмеженою участю, запит цінових пропозицій (котирувань) або закупівлею в одного виконавця тощо); розробку заходів щодо укладення контрактів з очевидним наміром сприяння певному постачальнику; прийняття до розгляду від учасників торгів недостовірної інформації чи тендерної (цінової) пропозиції, підготовленої з порушенням установлених вимог; маніпулювання процесом прийняття рішень у межах роботи тендерного комітету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kulak, O.P. (2013). Mekhanizmy zabezpechennia rozvytku systemy derzhavnykh zakupivel v Ukraini [Mechanisms for the development of the system of public procurement in Ukraine]. Candidate`s thesis. Zaporozhye [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrainy. Pro publichni zakupivli. Vid 25.12.2015 r. № 922-VIII. Z podalshymy zminamy [Law of Ukraine. About Public Procurement. From 25.12.2015, № 922-VIII. With further changes]. (2016). Bulletin of the Verkhovna Rada, 9, Art. 89 [in Ukrainian].
3. Naumenko, S.M. (2014). Systema tendernykh zakupivel: teoretyko-metodolohichni pidkhody do definitsii i klasyfikatsii [Tender procurement system: theoretical and methodological approaches to definition and classification]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1, 242-247 [in Ukrainian].
4. Srimirichinsky, V.V. (2004). Prokiurement yak mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnoho rynku derzhavnykh zakupivel yevropeiskoho typu v Ukraini [Procurrency as a mechanism for the formation of a competitive European-type public procurement market in Ukraine]. Competition. Bulletin of the Antimonopoly Committee of Ukraine, 4, 11-16 [in Ukrainian].
5. Vlalko, I.V. (2009). Pravove rehuliuvannia derzhavnykh zakupivel v YeS [Legal Regulation of Public Procurement in the EU]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
6. Kichik, K.V. (2011). Gosudarstvennyj (municipal’nyj) zakaz kak sredstvo gosudarstvennogo regulirovanija jekonomiki [State (municipal) order as a means of state regulation of the economy]. Extended abstract of candidates thesis. Moscow [in Russian].
7. Sidorenko, O.A. (2011). Derzhavna polityka rehuliuvannia rynku zerna v Ukraini ta naslidky yii vprovadzhennia [State policy of grain market regulation in Ukraine and the consequences of its introduction]. Visnyk of Donetsk National University, 2, 88-91 [in Ukrainian].
8. Kritenko, O. (2014). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «derzhavni zakupivli» [Theoretical approaches to the definition of «public procurement»]. Bulletin of the Academy of the Customs Service of Ukraine, 1, 25 [in Ukrainian].
9. Dovgan, M.Yu. (2013). Administratyvna vidpovidalnist za porushennia poriadku derzhavnoi zakupivli tovariv, robit i posluh [Administrative responsibility for violation of the order of state procurement of goods, works and services]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
10. Novakovets, V.M. (2012). Finansovo-pravovyi mekhanizm rehuliuvannia derzhavnykh zakupivel [Financial and legal mechanism of regulation of state purchases]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
11. Petrunenko, Ya.V. (2013). Hospodarsko-pravovi osnovy derzhavnykh zakupivel v Ukraini [The economic and legal foundations of state purchases in Ukraine]. Candidate`s thesis. Odessa [in Ukrainian].
12. Tkachenko, N.B., & Umantsev, Yu.M. (2009). Makroekonomichni aspekty derzhavnykh zakupivel [Macroeconomic Aspects of Public Procurement]. Finance of Ukraine, 8, 82-88 [in Ukrainian].
13. Murray, J.G. (2009). Public procurement strategy for accelerating the economic recovery. Supply Chain Management: An International Journal, 14 (6), 429-434.
14. Borsuk, N.Ya. (2010). Problemni pytannia kvalifikatsii dii zamovnykiv konkursnykh protsedur zakupivli [Problematic questions of qualification of the actions of customers of competitive procurement procedures]. Journal of the Kyiv University of Law, 3, 90-94 [in Ukrainian].
15. Melnikov, O.S. (2016). Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Features of Public Procurement as an Object of State Regulation of Economics]. Theory and practice of public administration, 1, 129-135 [in Ukrainian].
16. Smotritskaya, I.I. (2009). Transformacija sistemy gosudarstvennyh zakupok v rossijskoj jekonomike [Transformation of the public procurement system in the Russian economy]. Extended abstract of doctors thesis. Moscow [in Russian].
17. Zubar, V.V., Kosinov, S.A., & Yegiozaryan, A.G. (2014). Elektronni zakupivli: zasady pobudovy v Ukraini. Mizhnarodnyi dosvid pobudovy systemy elektronnykh derzhzakupivel [Electronic purchases: principles of construction in Ukraine. International experience in the construction of an electronic government procurement system]. IBReduction, 12 [in Ukrainian].
18. Pappas, S. (2005). Polityka YeS u sferi derzhavnykh zakupivel [EU Policy in the Field of Public Procurement]. Kyiv [in Ukrainian].
19. Shevchuk, O.M. (2009) Poniattia dyskryminatsii u sferi derzhzakupivel [Concept of Discrimination in the Field of Public Procurement]. Journal of the Kyiv University of Law, 1, 198-204 [in Ukrainian].
20. Halchinsky, L.Yu. (2017). Otsinka funktsionuvannia elektronnoi systemy «Prozorro» yak instrumenta derzhavnykh zakupivel [Assessment of the functioning of the electronic system «Prozorro» as a tool of public procurement]. Current problems of economics and management: a collection of scientific works of young scientists, 11 [in Ukrainian].
21. Kravchenko, V.M., Syvitskaya, I.G., & Telenkova, D.G. (2018). Normalizatsiia protsedur v systemi publichnykh zakupivel PROZORRO [Formalization of procedures in the public procurement system PROZORRO]. Economics and management organization, 1, 24-33 [in Ukrainian].
22. Kllyuk, O.V. (2017). Diahnostyka uchasti pidpryiemstva v elektronnykh publichnykh zakupivliakh: aspekt lohistychnoho upravlinnia [Diagnostics of the participation of the enterprise in electronic public procurement: the aspect of logistic management]. Problems of the economy, 1, 203-210 [in Ukrainian].
23. Tkachenko, N.B. (2007). Upravlinnia derzhavnymy zakupivliamy [Management of Public Procurement]. Kyiv: Book [in Ukrainian].
24. Olefir, A.O. (2018). Problemy zakhystu prav uchasnykiv publichnykh zakupivel [Problems of the protection of the rights of participants in public procurement]. The theory and practice of jurisprudence, 1 [in Ukrainian].
25. Golovanenko, M.V. (2016). Koruptsiini ryzyky ta nadiinist systemy derzhavnoi zakupivelnoi lohistyky v Ukraini [Corruption risks and reliability of the system of state purchasing logistics in Ukraine]. Theoretical and applied questions of economy, 1, 77-84 [in Ukrainian].
26. Dudar, A.A. Vprovadzhennia systemy elektronnykh zakupivel «Prozorro» [Implementation of the Electronic Procurement System «Prozorro»]. European integration in the context of world globalization processes: Proceedings of scientif.-practic. conf. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_05_05_17.pdf#page=94.
27. Melnikov, O.S. (2016). Shliakhy protydii koruptsii u sferi derzhavnykh zakupivel [Ways to counter corruption in public procurement]. Current problems of public administration, 1, 44-49 [in Ukrainian].
28. Sevostyanova, G.S. (2016). Suchasnyi stan normatyvno-pravovoho zabezpechennia publichnykh zakupivel v Ukraini [The Current State of Regulatory Procurement of Public Procurement in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. International economic relations and world economy, 10, 91-96 [in Ukrainian].
29. Ostapchuk, D. Anatomiia tenderiv: «Tenderni heishi» ta «tenderni troli», shukhliady zamovnykiv ta rozmiry «vidkativ» [Anatomy of Tenders: «Tender Geisha» and «Tender Trolls», customer drawers and sizes of «rollback» ]. Retrieved from: https://site.ua/dmytro. buypchuk / 909-anatomiya-tenderiv-tenderni-geyshi-ta-tenderni-troly-shuhlyadi-zamovnikiv-ta-rozmirividkativ / [in Ukrainian].
30. Tosko, R.R. (2017). Klasternyi analiz koruptsiinykh ryzykiv publichnykh zakupivel na makro-, mezo-, mikrorivniakh dlia stabilizatsii ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Cluster analysis of corruption risks of public procurements at macro, meso, and micro levels for stabilizing economic security of Ukraine]. State-management studios, 3 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 387
Завантажень PDF: 2840
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Altsyvanovych, O. V., & Tsymbalenko, Y. Y. (2018). Теоретико-категоріальний аналіз поняття публічних закупівель та корупційних ризиків при їх здійсненні в Україні. Аспекти публічного управління, 6(9), 92-103. https://doi.org/10.15421/151858
Розділ
Стаття