Основні принципи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів доходів і зборів в Україні

  • A. M. Olijnyk Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: державна служба, державні службовці, проходження державної служби, кадрова політика, оцінювання, управління, ефективність

Анотація

У статті аналізуються питання принципів e механізмі оцінки службовців органів доходів і зборів як основних, вихідних ідей, керівних положень, що використовуються в процесі оцінювання службовців органів фіскальної служби. З’ясовано, що принципи є важливою складовою проходження державної служби, а визначення їх змісту під час оцінювання – визначальний чинник стабільної кадрової політики в системі органів фіскальної служби.Розглянуто нормативний перелік принципів державної служби, що складається із верховенства права, законності, професіоналізму, патріотизму, доброчесності, ефективності, забезпечення рівного доступу до державної служби, політичної неупередженості, прозорості, стабільності. Визначено, що перелік принципів оцінювання результатів службової діяльності державних службовців міститься у «Типовому порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» та складається із принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності. Однак зазначений перелік принципів не охоплює всю процедуру оцінювання, тому ми пропонуємо до принципів оцінювання результатів службової діяльності службовців органів доходів і зборів, як похідних від принципів державної служби, включити наступні: законності, рівності усіх перед законом, об’єктивності, гласності і відкритості, гуманізму, взаємодії суб’єктів оцінювання, професіоналізму. Розглянуто та схарактеризовано принципи оцінки службовців органів доходів і зборів, звертається увага на їх нормативний зміст та механізм їх реалізації.Зроблено висновок, що принципи оцінювання службовців органів доходів і зборів визначають певні закономірності в системі організації служби в органах фіскальної служби, висвітлюють загальні положення проходження державної служби в цих органах, закріплюють її організаційно-правові зв’язки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kovbasiuk, Yu.V., Obolenskyi, O.Yu., & Serohin, S.M. et all. (Eds.). (2012). Derzhavna sluzhba [Public service]. Kyiv; Odesa: NADU [in Ukrainian].
2. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy [On state service: Law of Ukraine]. (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 4, art. 43 [in Ukrainian].
3. Zelinskyi, S.E. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady kompleksnoho otsiniuvannia derzhavnykh sluzhbovtsiv [Theoretical and methodological foundations of a comprehensive assessment of public servants]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
4. Honcharuk, N.T. (2007). Otsiniuvannia kerivnoho personalu derzhavnoi sluzhby Ukrainy [Evaluation management staff of the state service of Ukraine]. Visnyk Akademii derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 3, 34-38 [in Ukrainian].
5. Shatun, V.T. Otsiniuvannia ta atestatsiia derzhavnykh sluzhbovtsiv u rusli yevropeiskoho i svitovoho trendu [Evaluation and certification of public servants in line with the European and global trend]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia, 235 (223), 117-127 [in Ukrainian].
6. Typovyi poriadok provedennia otsiniuvannia rezultativ sluzhbovoi diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [The standard order of evaluation of performance of civil servants]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 serpnia 2017 r. № 640 [in Ukrainian].
7. Pryimachenko, D.V. (2007). Administratyvna diialnist mytnykh orhaniv: problemy teorii ta praktyky [Administrative activities of customs authorities: problems of theory and practice]. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy [in Ukrainian].
8. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 [Constitution of Ukraine of 28.06.1996]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, Art. 141 [in Ukrainian].
9. Sushchenko, V.D., Smyrnov, A.M., Kovalenko, O.I., & Smyrnov, A.A. (1999). Orhanizatsiia upravlinnia personalom v orhanakh vnutrishnikh sprav [The Organization of personnel management in the bodies of internal Affairs]. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy [in Ukrainian].
10. Kivalov, S.V., & Bila-Tiunovf, L.R. (Eds.). (2013). Derzhavna sluzhba v Ukraini: teoretyko-pravova kharakterystyka u konteksti reformuvannia zakonodavstva [Public service in Ukraine: theoretical and legal characteristic in the context of law reform]. Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 220
Завантажень PDF: 1493
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Olijnyk, A. M. (2018). Основні принципи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів доходів і зборів в Україні. Аспекти публічного управління, 6(9), 73-79. https://doi.org/10.15421/151856
Розділ
Стаття