Концептуалізація управління процесами розвитку територіальних громад

  • O. Y. Bobrovska Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: алгоритм побудови процесу, критерії і показники оцінювання, управління, органи управління, механізм управління

Анотація

Розглянуто першооснову формування явища розвитку суспільства на рівні територіальних громад. Наведено результати дослідження розширення можливостей розвитку територіальних громад як первісного рівня існування суспільства в умовах модернізації місцевого самоврядування шляхом запровадження процесного підходу. Наведено докази пріоритетної ролі процесів розвитку територій і необхідність створення систем управління процесом розвитку як фрактальної системи місцевого самоврядування.Зазначено, що управління процесами розвитку на місцевому рівні ще не доведено до теоретико-методичної чіткості; не надано теоретичні характеристики, параметри і показники процесів розвитку; не змодельовано технології побудови і плину; не визначено підходи до оцінювання результатів процесів відповідно до векторів розвитку громад, що засвідчує відсутність дієвого управління явищем розвитку, починаючи з первісного рівня його виникнення.Для вирішення проблеми інтенсифікації і підвищення темпів розвитку територіальних громад розроблено концептуальне бачення процесного управління, створення системи управління процесами, яка розглядається як фрактальна складова частина системи місцевого самоврядування. Вона представлена понятійним апаратом управління процесами, запропонованим визначенням понять «процес», «процес розвитку», контуром управління процесами, структурою механізму управління процесу розвитку в контурі управління.Визначено критерії і показники керованості розвитком процесів шляхом дотримання допустимих меж їх коливань. Надані пропозиції поглиблюють теоретико-методичну основу процесного управління. Запропонований алгоритм проектування процесів розвитку на першому етапі їх життєвого циклу дозволяє упорядковувати діяльність з управління процесами розвитку, скоротити шлях і час на їх реалізацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bobrovsjka, O.Ju. (2009). Rozvytok procesnoji komponenty v systemi miscevogho samovrjaduvannja [Development of the process component in the system of local self-government]. Economy of construction and municipal economy, 5 (4), 235-241 [in Ukrainian].
2. Bobrovsjka, O.Ju., & Zjenina-Bilichenko, A.S. (2010). Realizacija procesnogho pidkhodu v upravlinni ekonomichnym rozvytkom pidpryjemstv [Implementation of the process approach in the management of economic development of enterprises]. Tekhnichni nauky, 2, 225-230 [in Ukrainian].
3. Bobrovsjka, O.Ju. (2017). Funkcionaljno-analitychne zabezpechennja upravlinnja procesamy rozvytku reghioniv [Functional-analytical provision of management of the processes of development of regions]. Aspekty publichnogho upravlinnja, 5 (3-4), 43-52 [in Ukrainian].
4. Bobrovsjka, O.Ju. (2017). Mekhanizm systemnogho upravlinnja procesamy rozvytku terytorij reghioniv: konceptualizacija konstrujuvannja i pobudovy [Mechanism of system management of the development processes of the regions: conceptualization of design and construction]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja, 2, 48-55 [in Ukrainian].
5. Bobrovsjka, O.Ju. (2017). Formuvannja i realizacija mekhanizmu systemnogho upravlinnja procesamy rozvytku terytorij [Formation and implementation of the mechanism of system management of the processes of development of territories]. Derzhavne upravlinnja v Ukrajini: vyklyky ta perspektyvy – State administration in Ukraine: challenges and perspectives: Proceedings from the all Ukrainian Scientific and Practical Conference. Zaporizhzhja [in Ukrainian].
6. Bobrovsjka, O. Ju., Krusheljnycjka, T.A., & Latynin, M.A. et all. (2017). Potencial rozvytku terytorij: metodologhichni zasady formuvannja i naroshhennja [Potential of Territorial Development: Methodological Principles of Formation and Expansion]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].
7. Kunc, Gh., & O’Donnel, S. (1981). Upravlenie: sistemnyj i situacionnyj analiz upravlencheskih funkcij [Management: systematic and situational analysis of managerial functions]. (Vol. 1). Moscow: Proghress [in Russian]
8. Ghoncharov, I.Ju. (1999). Systemnyj faktornyj analiz ekonomichnykh procesiv na transporti [System factor analysis of economic processes in transport]. Kyiv: Logha [in Ukrainian].
9. Kunjeva, Ju.D. (Eds.). (2006). Upravlinnja v mytnij sluzhbi [Management in the customs service]. Kyjiv: Centr novoji literatury. Retrieved from: http://readbookz.net/pbooks/book-10/ua/chapter-644/ [in Ukrainian].
10. Dejneka, O.Gh., Russova, K.A., & Mykhalko, A.V. (2013). Teoretychni pidkhody do procesu upravlinnja pidpryjemstvom [Theoretical Approaches to Enterprise Management Process]. Zbirnyk naukovykh pracj UkrDAZE, 135, 143-148. Retrieved from: http://csw.kart.edu.ua/article/viewFile/107407/102363 [in Ukrainian].
11. Bondarenko, K.V. (2015). Shhodo vyznachennja procesu derzhavnogho upravlinnja [Concerning the Definition of the Public Administration Process]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu, 2 (35), Part I, 101-104. Retrieved from: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.35/part_2/26.pdf [in Ukrainian].
12. Majkl, M., Majkl, A., & Franklin, H. (1997). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moscow: Delo [in Russian].

Переглядів анотації: 226
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Bobrovska, O. Y. (2018). Концептуалізація управління процесами розвитку територіальних громад. Аспекти публічного управління, 6(9), 63-72. https://doi.org/10.15421/151855
Розділ
Стаття