Підвищення ефективності кадрового потенціалу органів влади щодо реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання молоді

  • S. V. Korniievskyi Управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, цілі національно-патріотичного виховання, суб’єкти національно-патріотичного виховання, об’єкти національно-патріотичного виховання, проблематика національно-патріотичного виховання, методика національно-патріотичного виховання

Анотація

У статті визначено, що в сучасних умовах стає актуальною необхідність вироблення методологічного забезпечення практичної діяльності органів влади в сфері національно-патріотичного виховання молоді. Проводиться аналіз проблемного поля формування та реалізації політики національно-патріотичного виховання та надається методика підвищення кваліфікації працівників органів влади з метою ефективної організації та здійснення заходів політики. Зазначається що, нормативно-правова база, яка забезпечує впровадження політики національно-патріотичного виховання, потребує певного удосконалення на рівні цільового, суб’єктно-об’єктного, змістовного компонентів виховного процесу. Надається перелік конкретизованих вимог організації національно-патріотичного виховання: проведення виховання на системній основі; забезпечення його планового характеру; координація діяльності органів влади та громадських організацій; постійний пошук нових напрямків, форм і методів; підвищення кваліфікації посадових осіб.Автор вважає, що в сучасних умовах готовність і здатність держави проводити політику національно-патріотичного виховання молоді залежать, в першу чергу, від її позиції і відповідей щодо низки актуальних питань. По-перше, це визначення смислових концептів національно-патріотичного виховання як першочергового завдання органів державної влади, втілюючи прагнення мільйонів українців щодо збереження незалежності та територіальної цілісності держави. По-друге, це усвідомлення того, що процеси національно-патріотичного виховання сьогодні потребують більш універсальних підходів. По-третє, це визначення змістовного поля і характеру взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в постановці і вирішенні життєво важливих для країни проблем.Окремо розглядаються науково-методичні проблеми національно-патріотичного виховання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Boiaryntsev, O.A. (2012). Hromadski molodizhni orhanizatsii yak chynnyk patriotychnoho vykhovannia molodi [Public youth organizations as a factor in the patriotic upbringing of young people]. Bulletin of the Glukhiv National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko, 20, 322-327 [in Ukrainian].
2. Krotiuk, V.A. (2013). Suchasni kontseptsii doslidzhennia patriotyzmu [Contemporary Concepts of the Study of Patriotism]. Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, 5, 52-58 [in Ukrainian].
3. Lozova, V. I., & Troiko, H.V. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia: navch. posib. [Theoretical foundations of education and training]. Kharkiv: OVS [in Ukrainian].
4. Korniievskyi, S.V. (2016). Metodolohiia analizu diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia v sferi natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi [Methodology for analyzing the activities of state authorities and local self-government bodies in the field of national-patriotic education of youth]. Youth policy and youth work. Dnipro: DRIPA NAPA [in Ukrainian].
5. Korniievskyi, S.V. (2017). Rozshyrennia dostupu molodi do pryiniattia politychnykh rishen [Enhancing the access of young people to political decision-making]. Youth policy and youth work. Dnipro: DRIPA NAPA [in Ukrainian].
6. Portfolio molodizhnoi roboty Rady Yevropy [Portfolio of youth work of the Council of Europe]. Retrieved from: http://www. dsmsu.gov.ua/media/2017/03/20/1/PDF_Ukr_text_Portfolio.pdf [in Ukrainian].
7. Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi, Zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei i molodi ta Metodychnykh rekomendatsii shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [On Approval of the Concept of National-Patriotic Education of Children and Youth, Measures to Implement the Concept of National-Patriotic Education of Children and Youth and Methodical Recommendations on National-Patriotism Education in General Educational Institutions]. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. June 16, 2015. № 641. Retrieved from: http://old.mon.gov.ua/ru/ aoy^tipiie^u/pohta^ue/4068 [in Ukrainian].
8. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro koordynatsiinu radu z pytan natsionalno-patriotychnoho vykhovannia pry mistsevii derzhavnii administratsii [On Approval of the Model Regulations on the Coordination Council on National Patriotism Education at the Local State Administration]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Deceber 07, 2016. № 999. – Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249625271 [in Ukrainian].
9. Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016 – 2020 roky [About the Strategy of National-Patriotic Education of Children and Youth for 2016-2020]. Decree of the President of Ukraine. October 13, 2015. № 580/2015. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 [in Ukrainian].
10. Pro utvorennia Mizhvidomchoi komisii z pytan natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [On the formation of the Interdepartmental Commission on national-patriotic education]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. July 22, 2015. № 524. – Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/524-2015-p [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 254
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Korniievskyi, S. V. (2018). Підвищення ефективності кадрового потенціалу органів влади щодо реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання молоді. Аспекти публічного управління, 6(9), 52-62. https://doi.org/10.15421/151854
Розділ
Стаття