Децентралізація у Франції: досвід для України

  • I. V. Khrebtiy Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: децентралізація, управління, стратегічний розвиток, державна влада

Анотація

Стаття присвячена дослідженню децентралізації у Франції. Оцінюючи величезний досвід територіальних реформ, накопичений у Франції за майже три з половиною десятиліття, слід зазначити, що, незважаючи на безсумнівні позитивні результати (наприклад, в галузі розвитку місцевого самоврядування, міжмуніципального співробітництва та ін.), залишилися невирішеними багато важливих проблем. Всупереч сподіванням реформаторів, адміністративно-територіальний устрій країни не став простішим і зрозумілішим.Кількість рівнів і типів територіальних одиниць зросла. До трьох історичних рівнів (комун, департаментів та держави) додалися регіони і численні міжкомунні об’єднання. Слід зазначити і ще одне спрямування реформ у Франції. Йдеться про підвищення ролі міст у місцевому розвитку за рахунок створення міжмуніципальних об’єднань, що включають міста та прилеглі до них території.З огляду на схожість багатьох проблем, що стоять в даний час перед органами державної влади Франції та України, а також наявність специфічних для нашої країни проблем, вкрай важливим завданням стає вивчити світовий досвід щодо їх вирішення. Це допоможе уникнути деяких помилок і вибудувати більш дієву систему управління територіальним розвитком.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Zhamuldinov, V.N., & Komarov, O.Ye. (2015). Osoblyvosti frantsuzkoi modeli detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia i rozvytku mistsevoho samovriaduvannia [Features of the French model of decentralization of public administration and development of local self-government]. Vitschiznyana Jurisprudence, 1, 14-20 [in Ukrainian].
2. Ovchar, O.M., & Sʹomova, T.Yu. Modeli detsentralizatsiyi vlady v Yevropi: dosvid dlya Ukrayiny [Models of decentralization of power in Europe: experience for Ukraine]. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov. ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR= 20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apdyo_2013_2_47 [in Ukrainian].
3. Pihulʹ, N.H., & Lyuta, O.V. Zarubizhnyy dosvid provedennya detsentralizatsiynykh reform [The foreign experience of decentralization reforms]. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/140. pdf [in Ukrainian].
4. Lyapin, І.F. (2016). Detsentralizatsiia derzhavnoi vlady: Mekhanizm realizatsii v unitarnii derzhavi (na prykladi Frantsii) [Decentralization of state power: Mechanism of realization in a unitary state (on the example of France)]. Svit polityky i sociologii, 4, 55-59 [in Ukrainian].
5. Romanyuk, S.A. (2018). Detsentralizatsiia: teoriia ta praktyka zastosuvannia [Decentralization: Theory and Practice of Application]. Kyiv [in Ukrainian].
6. Constitution de la France du 4 octobre 1958. Retrieved from: http://www.legifrancegouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194.
7. Conseil Constitutionnel. Décision № 69-10 REF du 02 mai 1969 Proclamation des résultats du référendum du 27 avril 1969 relatif au projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat. Retrieved from: http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1969/69-10-ref/decision-n-69-10-ref-du-02-mai-1969.109598.html.
8. Chéron, S., & Escapa, C. Plus d’une commune métropolitaine sur deux compte moins de 500 habitants. Insee Focus. 2015.
№ 52. Retrieved from: https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908488
9. Décret № 2008-1078 du 22 octobre 2008 portant création du comité pour la réforme des collectivités locales. Retrieved from: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019679795.
10. Discours sur la réforme régionale, Lyon, 24 mars 1968. Retrieved from: http://www.charles-de-gaulle.org/wp-content/uploads/2017/03/Discours-sur-la-r%C3%A9forme-r%C3%A9gionale-Lyon.pdf
11. L’intercommunalité en France. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SUIVI DES RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS ET DES ORGANISMES INTÉRESSÉS. Retrieved from: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054004449.pdf
12. Les chiffres clés des Régions. Retrieved from: http://regions-france.org/wp-content/uploads/2017/09/RDF-Chiffres-Cles-bd-170908.pdf
13. Loi № 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Retrieved from: http: //www.senat.fr/actu/82-213.html)
14. Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078688
15. Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000760911
16. Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396397
17. Loi n° 2002-276 du 27/02/02 relative à la démocratie de proximité. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100
18. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000601882&dateTexte
19. Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979
20. Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787241&categorieLien=id
21. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607
22. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriale. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023239624&categorieLien=id
23. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
24. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
25. Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier electoral. Retrieved from: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030109622&categorieLien=id
26. Loughlin, J., & Seiler, D.-L. (2001). France: Between Centralization and Fragmentation. Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities. Oxford: Oxford University Press.
27. Mabileau, A. (1994). Le système local en France. Paris: Montchrestien.
28. Schmidt, V.A. (1990). Democratizing France: The Political and Administrative History of Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press.
29. Thoenig, J.-C. (2005). Territorial Administration and Political Control: Decentralization in France. Public Administration,
83 (3), 685-708.
30. Waserman, F. (2016). La reforme de la taxe professionnelle. Vie Publique, 1 mars. Retrieved from: http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/approfondissements/reforme-taxe-professionnelle.html

Переглядів анотації: 544
Завантажень PDF: 1462
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Khrebtiy, I. V. (2018). Децентралізація у Франції: досвід для України. Аспекти публічного управління, 6(9), 32-42. https://doi.org/10.15421/151852
Розділ
Стаття