Реформа вищої освіти в Польщі у контексті Болонського процесу

  • Y. A. Lisnevskaya Дніпровська академія неперервної освіти
Ключові слова: європейський освітній простір, польська модель вищої школи, якість вищої освіти, параметрична оцінка якості навчального процесу, самооцінка викладача вузу

Анотація

У статті представлені основні напрямки трансформації польської системи вищої освіти з метою забезпечення зростаючих потреб національної економіки і ринку праці. Підкреслено, що державні реформи вищої школи, спрямовані на підвищення якості освіти та його орієнтацію на зростаючі потреби нового суспільства, були проведені в руслі Болонського процесу. Дана характеристика найважливіших принципів створення єдиного загальноєвропейського освітнього і наукового простору. Розглянуто процес створення державних вищих професійних навчальних закладів, які стали доповненням до університетів і політехнічні вузів, завдяки чому збільшився доступ населення до безплатної вищої освіти. Показано, що відповідно до принципів побудови єдиного європейського освітнього і наукового простору в країні прийняті уніфіковані університетські програми, поділені на дво-, а потім трирівневі цикли. Дана оцінка специфічних відмінностей освітніх програм польських вищих професійних шкіл від уніфікованих університетських програм. Особливу увагу приділено функціонуванню систем управління процесом підвищення якості вищої освіти, проведено аналіз внутрішньої і зовнішньої систем, а також критеріїв параметричної оцінки якості навчального процесу. Обґрунтовується провідна роль викладацьких кадрів у формуванні культури якості навчання. Наводяться максими викладача вищої школи. Показано, що параметрична оцінка якості роботи викладачів містить як формально-правові, так і тематичні елементи. Викладачі польських вузів підлягають параметричній оцінці не рідше, ніж раз на чотири роки, критерії та процедура оцінки визначені в статуті навчальної організації. Наголошується, що незалежно від офіційної атестації, кожен викладач вузу за допомогою багатокритеріальної шкали здійснює самооцінку. Підкреслюється, що робота викладача вузу над підвищенням якості вищої освіти багато в чому носить індивідуальний характер і в той же час регулюється правом, як національним, так і ЄС. Законодавчо визначено права, завдання та обов’язки викладачів, опрацьовані стандарти якості в цій галузі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Sait Holovnoho Statystychnoho upravlinnia Polshchi [Site of the Main Statistical Office of Poland]. Retrieved from: https://stat.gov.pl/rocznik+statystyczny+2017 [in Polish].
2. Sait Holovnoho Statystychnoho upravlinnia Polshchi [Site of the Main Statistical Office of Poland]. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1 [in Polish].
3. Informatsiynyi sait onet.pl [Site news onet.pl]. Retrieved from: https:// wiadomosci.onet.pl/polskie-uczelnie-w-liczbach-/51yt7dh [in Polish].
4. Wawak, S. (2017). Zarzadzanie jakoscia [Quality management]. Gliwice: Helion [in Polish].
5. Wojcicka, M., & Urbanikowa, J.(2015). Zewnetrzne zapewnienie jakosci kształcenia w szkolnictwie wyzszym [External assurance of the quality of education in higher education]. Warszawa: Centrum Badan Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyzszego [in Polish].
6. Kisielnicki, J. (2004). Informatyka narzedziem zarzadzania XXI wieku [Informatics as a tool for the management of the 21st century]. Warszawa: PJWSTK [in Polish].
7. Ratajczak, М. (2017). O powszechnosci akredytacji [The universality of accreditation].Forum akademickie – Academic forum, 1, 38 [in Polish].
8. Geryk, M. Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako wazne ogniwo gospodarki rynkowej [Socially responsible university as an important link in the market economy]. Polska w gospodarce swiatowej – szanse i zagrozenia rozwoju [Poland in the global economy – opportunities and threats to development.]. Warszawa: PTE [in Polish].
9. Hornowska, E. (2013). O pomiarze jakosci usług w obszarze edukacji [About measuring the quality of services in the area of education]. Warszawa: SWPS [in Polish].
10. Pawlikowski, J. (2008). Jakosc kształcenia w procesie bolonskim [Quality of education in the Bologna process ]. Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych [Dilemmas of the quality of education at universities]. K. Rajchel (Ed.). Rzeszów: Oficyna wydawnicza PRz [in Polish].
11. Czubakowska, K. (2014). Ocena zmian w nauce polskiej [Assessment of changes in Polish science]. Dydaktyka w naukach ekonomicznych [Didactics in economic sciences]. T. Kiziukiewicz (Ed.). Szczecin: Wyd. Akademii Rolniczej [in Polish].
12. Zhurovskyi, M.Z. (2008). Bolonskyi protses - strukturna reforma vyshchoyi osvity na yevropeyskomu Prostori [The Bologna process – a structural reform of higher education in the European space]. Yevroosvita – European Studies. Retrieved from: http://euroosvita.net/?category=8&id=233 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 271
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2018-10-19
Як цитувати
Lisnevskaya, Y. A. (2018). Реформа вищої освіти в Польщі у контексті Болонського процесу. Аспекти публічного управління, 6(9), 23-31. https://doi.org/10.15421/151851
Розділ
Стаття