Сфера водопостачання та водовідведення як об’єкт державного регулювання

  • I. I. Krylova Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: державне регулювання, водопостачання та водовідведення, ринок послуг водопостачання та водовідведення, житлово-комунальна сфера

Анотація

Сфера водопостачання та водовідведення безпосередньо пов’язана із життєдіяльністю людини і суспільства, зі створенням умов для життя, із задоволенням першочергових потреб людини тощо. Не дивлячись на час, епоху, зміну історичних умов, ідеології та культуру, потреба у воді і пов’язаних з нею послугах є постійною. Змінюється лише державна політика, цілі та завдання органів державної влади, спрямовані на врегулювання цієї сфери. Державне регулювання будь-якої сфери господарських відносин являє собою вплив держави через прийняття нормативно-правових актів, нормативних актів, організації контролю за дотриманням вимог законодавства суб’єктами сфери, застосування заходів примусу у разі порушення цих вимог.В цій статті автор розглядає сферу водопостачання та водовідведення як об’єкт державного регулювання, аналізує визначення поняття сфери, яке розкривається у різних джерелах, її складові та характерні риси, методи державного регулювання сфери.Становлення та розвиток сфери водопостачання та водовідведення України відбувалося як невід’ємна складова сфери житлово-комунального господарства. І тільки з 2002 року сфера водопостачання та водовідведення була унормована окремим Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», який визначив основні поняття, суб’єктів та об’єкти сфери, принципи державної політики. Досліджуючи умови переходу держави до регульованої ринкової економіки, принципи реформування житлово-комунального господарства, автор аналізує сферу водопостачання та водовідведення як ринок послуг із водопостачання та водовідведення, наводить його характерні риси. Визначає специфічні риси, притаманні послугам із водопостачання та водовідведення: нееластичність попиту; залежність постачання послуг від наявності мереж; наявність технологічних та інфраструктурних обмежень при наданні послуг; відсутність альтернативи питній воді та послугам водопостачання та водовідведення; водопостачання та водовідведення є технологічно окремими процесами, що здійснюються з використанням різних інженерних систем.Не дивлячись на привілейоване становище суб’єктів природних монополій, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, наявність виробничої бази, матеріальних та фінансових ресурсів, гарантований ринок збуту послуг і відсутність конкуренції, сфера водопостачання і водовідведення (як і сфера житлово-комунальних послуг), на відміну від інших галузей природних монополій, є збитковою. Статистичні дані у сфері засвідчують, що сьогодні житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які накопичуються. Реформи, які проводяться на державному рівні, не надають очікуваного результату. До сих пір на державному рівні відсутні чітко сформульовані механізми створення умов забезпечення збалансованості інтересів учасників ринку, захист інтересів споживачів щодо надання їм комунальних послуг належної якості за обґрунтованими цінами, створення умов для ефективного функціонування суб’єктів природних монополій, залучення інвестицій у розвиток житлово-комунального господарства. А та обставина, що в світовій практиці сфера водопостачання та водовідведення є однією з найпривабливіших із точки зору надійності і прибутковості капіталовкладень, тільки підтверджує правильність обраного напрямку дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Babak, A.V. (2014). Doslidzhennia stanovlennia i rozvytku natsionalnoi systemy derzhavnoho rehuliuvannia tsinoutvorennia subiektiv pryrodnykh monopolii ta sumizhnykh do nykh rynkiv infrastrukturnykh haluzei zhytlovo-komunalnoi sfery [Investigating the formation and development of the national system state regulation for pricing of natural monopolies and related markets of infrastructural sectors of the housing and communal sphere]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, 113, 174-208 [in Ukrainian].
2. Bolshoy Entsiklopedicheskiy slovar. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Big Encyclopedic Dictionary. Dictionaries and encyclopedias at the Academician]. Retrieved from: https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/ [in Russian].
3. Vodnyi kodeks Ukrainy vid 06.06.1995 №213/95-VR [The Water Code of Ukraine: Law of 06.06.1995 №213 / 95-ВР]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
4. Orlov, V.O., Tuhai, Ya.A., & Orlova, A.M. (2011). Vodopostachannia ta vodovidvedennia. Navchalnyi posibnyk [Water supply and discharge. Textbook]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
5. Mykhasiuk, I., Melnyk, A., Krupka, M., & Zaloha, Z. (2006). Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky. Navchalnyi posibnyk [State regulation of economy. Textbook]. Lviv: «Ukrainski tekhnolohii» [in Ukrainian].
6. Kovbasiuk, Yu.V., Troshchynskiy, V.P., & Surmin, Yu.P. (Eds.). (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
7. Diakiv, R. (Ed.). (2007). Entsyklopediia zhytlovo-komunalnoi sfery [Encyclopedia of housing and communal sphere]. Kyiv: Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia [in Ukrainian].
8. Cait Minrehionu Ukrainy. Natsionalna dopovid pro yakist pytnoi vody ta stan pytnoho vodopostachannia v Ukraini u 2015 r. [National report on the quality of potable water and drinking water supply in Ukraine in 2015. The official site of the Ministry of Regional Development of Ukraine]. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/teplo-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/natsionalna-dopovid/ [in Ukrainian].
9. Oliinyk, N.I. (2011). Derzhavne rehuliuvannia rynku zhytla v Ukraini: dysertatsiia doktora nauk z derzhavnoho upravlinnia [State regulation of housing market in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
10. Rybalkin, V.O., & Bodrov, V.H. (Eds.). (2007). Politychna ekonomiia [Political economy. Teaching manual]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
11. Zakon Ukrainy Pro derzhavne rehuliuvannia u sferi komunalnykh posluh vid 09.07.2010 № 2479-VI [Low of Ukraine on State regulation in the field of communal services from of 9 July, 2010 № 2479-VI]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 [in Ukrainian].
12. Zakon Ukrainy Pro zhytlovo-komunalni posluhy vid 24.06.2004 №1875-IV [Low of Ukraine on housing and communal services dated 24 June, 2004 № 1875-IV]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrainy Pro litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodarskoi diialnosti vid 01.06.2000 №1775-III [Low of Ukraine on licensing of certain types of economic activity: the Law of 01 June, 2000 № 1775-ІІІ]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1775-14/ed20000601 [in Ukrainian].
14. Zakon Ukrainy Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy vid 19.06.2003 №964-IV [Low of Ukraine on the Fundamentals of National Security of Ukraine of 19.06.2003 № 964-ІV]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15/ed20180708 [in Ukrainian].
15. Zakon Ukrainy Pro pytnu vodu, pytne vodopostachannia ta vodovidvedennia vid 10.01.2012 r. № 2918-III [Low of Ukraine on Drinking water, potable water supply and discharge dated 10 January, 2012 № 2918-ІІІ]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14 [in Ukrainian].
16. Zakon Ukrainy Pro pryrodni monopolii vid 20.04.2000 №1682-III [Low of Ukraine on Natural monopolies № 1682-ІІІ, dated 20 April, 2000]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrainy Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists vid 06.09.2012 № 5205-VI [Low of Ukraine on stimulation of investment activity in priority economy sectors to create new jobs of dated 05 September, 2012, № 5205-VI]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 262
Завантажень PDF: 912
Опубліковано
2018-10-17
Як цитувати
Krylova, I. I. (2018). Сфера водопостачання та водовідведення як об’єкт державного регулювання. Аспекти публічного управління, 6(9), 5-15. https://doi.org/10.15421/151849
Розділ
Стаття