Інституційні та нормативно-правові засади діяльності малого підприємництва

  • S. V. Osadchuk Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: підприємництво, інфраструктура, інститут, державна політика, підтримка, державне регулювання, податки, інституція

Анотація

Стаття присвячена актуалізації розуміння факторів, що впливають на показники малого і середнього бізнесу, і особливо зростання. Ця стаття також демонструє, що, незважаючи на те, що чинна нормативно-правова та інформаційна компонента сприяє розвиненню теоретичної бази знань, сучасне розуміння ділової активності та рівень теоретизації за темою дослідження залишається неповним. У статті наведено теоретичне обґрунтування доцільності подальшого розвитку системи державного управління розвитком малого підприємництва. Зокрема, в ній визначено сутність малого підприємництва. Проаналізовано інституційне та нормативно-правове забезпечення діяльності малого підприємництва. Проаналізовано показники діяльності малого підприємництва за останні роки. Встановлено негативний тренд розвитку та умов щодо нього для малого підприємництва. Визначений світовий тренд розвитку ринку за участю суб’єктів малого підприємництва. Виявлено найбільш пріоритетні та найменш прибуткові проекти в малому підприємництві. Наголошено на необхідності створення більш сприятливих умов для розвитку малого підприємництва з боку держави. Результати дослідження показують, що розмір і вік підприємства домінують в продуктивності і важливіше стратегії і підприємницьких характеристик власника. Було також встановлено, що бізнес-план має важливе значення в економічному розвитку. Дана робота спрямована на сприяння розвитку наукової літератури за факторами, які впливають на роботу малого підприємництва за допомогою актуалізації поточних проблемних складових.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bannera, N.P. (2016). Suchasnyi stan diialnosti malykh pidpryiemstv Lvivskoi oblasti [Modern state of activity of small enterprises of Lviv region]. Bulletin of the Odessa national university, 21(2), 60-64.
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV [The Commercial Code of Ukraine (the Low by 16.01.2003 р. No 436)]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
3. Gryniv, Y. O. (2016). Analiz pidkhodiv do otsinky innovatsiinoho rozvytku maloho pidpryiemnytstva rehionu [Analysis of approaches to the assessment of innovative development of small business in the region]. Formation of market relations in Ukraine, 2, 106-111.
4. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 r. №254k/96-VR [The Constitution of Ukraine (the Low by 28.06.1996 р. No254к/96-ВР)]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
5. Lunina, I.O., Balitska, V.V., Korotkevich, O.V., & Frolova, N.B. (2008). Shliakhy minimizatsii vplyvu finansovoi kryzy na biudzhet Ukrainy [Ways to minimize the impact of the financial crisis on the budget of Ukraine]. Finances of Ukraine, 12, 22-32.
6. Omarov, A.M. (2016). Hospodarsko-pravove zabezpechennia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Economic and Legal Support of Small Entrepreneurship in Ukraine]. Economic Theory and Law, 1, 159-170.
7. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky [Official site of the State Statistics Service]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. 2755-VI/ [Tax Code of Ukraine (the Low by 02.12.2010 No2755-VI)]. Retrieved from: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
9. Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 r. №4618-VI [About development and state support of small and medium enterprises in Ukraine (the Low by 22.03.2012 No4618-VI)]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.
10. Stratehiia rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2017 r. № 504-2017-r [The Strategy for the Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in Ukraine for the Period up to 2020 (the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine by 24.07.2017 р. No504-2017-р)]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80).
11. Chemerys, O. (2017). Derzhavna polityka rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini u konteksti rezultatyvnosti [State Policy of Small and Medium Enterprise Development in Ukraine in the Context of Effectiveness.] Efficiency of Public Administration, 3, 234-250.

Переглядів анотації: 211
Завантажень PDF: 886
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
Osadchuk, S. V. (2018). Інституційні та нормативно-правові засади діяльності малого підприємництва. Аспекти публічного управління, 6(8), 71-77. https://doi.org/10.15421/151848
Розділ
Стаття