Сучасні світові тенденції розвитку сервісної сфери та їх вплив на систему надання публічних послуг

  • T. V. Serohina Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-8402-5958
Ключові слова: сфера послуг, сектор економіки, суспільні потреби, екстерналізація послуг, інформаційні технології, процеси глобалізації, транснаціональні корпорації

Анотація

Стаття присвячена вивченню розвитку сфери послуг серед інших секторів економіки. Відзначено особливість розвитку сервісної сфери в період переходу суспільства на постіндустріальний період, підтвердженням чого виступає різка зміна співвідношення долі сфери послуг по відношенню до долі, що припадає на сферу виробництва. З’ясовано, що в основі цих процесів лежать в першу чергу зміни в системі суспільних потреб. Розкрито, що на сьогоднішній день належний рівень процесу товаровиробництва може бути забезпечений лише за умови залучення окремих видів послуг, який отримав назву екстерналізація послуг. Встановлено, що ефективність сучасного господарства в великій мірі залежить від інтеграції сфери послуг із сферою матеріального виробництва. Виявлено, що розширення можливостей в сучасних умовах у сфері надання послуг сприяє розповсюдженню тих типів послуг, за яких не є обов’язковим особистий контакт надавача послуги й отримувача, адже процес може відбуватися в дистанційному режимі. За таких умов розвиток інфраструктури новітніх комунікаційних технологій на сьогоднішній день виступає запорукою успішності в реалізації нових можливостей на ринку. Оцінено вплив глобальних змін і на суб’єктів природних монополій, адже з розвитком технологій створюються передумови для залучення на ринки альтернативних суб’єктів надання послуг. Окрему увагу приділено транснаціональним компаніям, що спричиняють вплив на глобалізацію сфери послуг прагненням до ліквідації бар’єрів з метою поширення масштабів своєї діяльності. Тенденції, які відбуваються в сервісній сфері загалом, неминуче справляють вплив на функціонування системи надання публічних послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bulatov, A. (2013). Sovremennye tendentcii ekonomicheskogo razvitiia mira [Modern tendencies of economic development of the world]. Mirovoe i natcionalnoe khoziaistvo, 3-4 Retrieved from: http://www.mirec.ru/2013-03-04/sovremennye-tendencii-ekonomicheskogo-razvitiya-mira [in Russian].
2. Derkach, T.V. (2013). Osnovnye napravlenia globalizatcii mirovoi ekonomiki [The main direction of the globalization of the world economy]. Naukovii vіsnik mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu, 6, 103-107 [in Russian].
3. Dzjuba, S.V., Zhyljajev, I.B., Polumijenko, S.K., Ruban, I.A., & Semenchenko, A.I. (2012). Elektronne urjaduvannja [Electronic Governance]. Kyiv [in Ukrainian].
4. Konina, N.Iu. (2010). Konkurentosposobnost transnatcionalnykh korporatcii v usloviiakh globalizatcii [Competitiveness of transnational corporations in the conditions of globalization]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].
5. Kuzjmenko, L.Gh., & Kuzjmenko, S.V. (2006). Osnovni naprjamy vdoskonalennja systemy reghuljuvannja taryfiv sub’jektiv pryrodnykh monopolij [he main directions of improvement of the system of regulation of tariffs of subjects of natural monopolies]. Nauk. zap. NaUKMA. Ekonomichni nauky, 56, 67-70 [in Ukrainian].
6. Pro pryrodni monopoliji: Zakon Ukrajiny vid 20.04.2000 № 1682/III [On Natural Monopolies: Law of Ukraine dated 20.04.2000 № 1682 / ІІІ]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-14/print1458638647725129 [in Ukrainian].
7. Rudjagha, I.M. (2016). Zaliznychnyj transport Ukrajiny jak sub’jekt pryrodnoji monopoliji: ghospodarsjko-pravovyj aspekt [Railway transport of Ukraine as a subject of a natural monopoly: the economic and legal aspect]. Ekonomichna teorija ta pravo, 2, 216 -229 [in Ukrainian].
8. Rastiannikova, E.V. Pervichnyi sektor ekonomiki v stranakh BRIKS [Primary sector of the economy in the BRICS countries]. Retrieved from: http://online-science.ru/userfiles/file/ufizbn8lcpyj5zquwwxbt62pgrdumkuo.pdf [in Russian].
9. Bulko, O.S. (et all.). (2016). Sektor uslug Belarusi: problemy i perspektivy razvitiia [Sector of Services of Belarus: problems and development prospects]. Minsk: Belaruskaia nauka [in Russian].
10. Slovar terminov marketinga [Dictionary of marketing terms]. Retrieved from: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/je/eksternalizatsiya_uslug/ [in Russian].

Переглядів анотації: 284
Завантажень PDF: 1166
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
Serohina, T. V. (2018). Сучасні світові тенденції розвитку сервісної сфери та їх вплив на систему надання публічних послуг. Аспекти публічного управління, 6(8), 42-48. https://doi.org/10.15421/151845
Розділ
Стаття