Публічне управління: сутність і визначення

Ключові слова: публічне управління, державне управління, влада, управління, модель управління, суспільні справи

Анотація

У статті окреслено сучасні підходи до сутності поняття «публічне управління» та доведено, що не слід автоматично застосовувати термін «публічний» замість «державний» з огляду на інше сутнісне наповнення. Публічне управління є різновидом суспільно корисної діяльності, який здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у т. ч. органами державної влади, місцевого самоврядування тощо. При цьому більш повною мірою мають використовуватися позапримусові механізми та проявлятися у зовнішніх відносинах органів виконавчої влади з іншими органами публічної влади, а також приватними особами. Під впливом євроінтеграції як вектора розвитку України набуває більшого значення досвід країн ЄС в управлінні суспільними справами. Зокрема, актуалізуються наукові розробки щодо публічного управління як моделі управління суспільними справами та можливості адаптації її елементів в українських реаліях для подальшого впровадження демократичних принципів врядування.У статті робиться висновок, що публічне управління являє собою різновид суспільно корисної діяльності, який здійснюється певною сукупністю суб’єктів, у т. ч. органами державної влади, місцевого самоврядування тощо. При цьому більш повною мірою мають використовуватися позапримусові механізми (на відміну від «державного управління», яке базується на механізмах примусу суб’єкта управління) та проявлятися у зовнішніх відносинах органів виконавчої влади з іншими органами публічної влади, а також приватними особами.Публічне управління забезпечує значне підвищення ефективності управлінської діяльності внаслідок високого рівня громадської підтримки та консолідації суспільства навколо спільних цілей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bytiak, Yu.P., Harashchuk, V.M., & Diachenko, O.V. et. all. (2004). Administratyvne pravo Ukrainy [The administrative law of Ukraine] [in Ukrainian].
2. Atamanchuk, H.V. (1997). Teoryia hosudarstvennoho upravlenyia [Theory of Public Administration]. Moscow: Yuryd. lyt. [in Russian].
3. Honcharuk, N.T., & Surai, I.H. (2010). Vplyv rozvytku hromadianskoho suspilstva na publichne upravlinnia [The Impact of Civil Society Development on Public Governance]. Haluz nauky «Derzhavne upravlinnia»: istoriia, teoriia, vprovadzhennia – The branch of science «Public Administration»: history, theory, implementation: Proceedings from the sScientific and Practical Conference behind the international Participation. (Vol. 1). (pp. 145-146). Kyiv: NADUT [in Ukrainian].
4. Nyzhnyk, N.R. (Ed.). (2002). Derzhavne upravlinnia v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady [Public Administration in Ukraine: Organizational and Legal Foundations]. Kyiv: UADU [in Ukrainian].
5. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. [The Constitution of Ukraine of June 28. 1996]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr
6. Melnyk, R.S. (2012). Katehoriia «publichne upravlinnia» u novii interpretatsii [Category «Public Administration» in the New Interpretation]. Pravo i suspilstvo, 6, 95-98 [in Ukrainian].
7. Natsionalnyi klasyfikator vydiv ekonomichnoi diialnosti (DK 009:2005): Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 26 hrud. 2005 r. № 375 [National Classifier of Types of Economic Activities (DK 009: 2005): Order of Derzhspozhyvstandart of Ukraine from December 26. 2005 № 375]. Retrieved from: http://www.rada.gov.ua [in Ukrainian].
8. Natsionalnyi klasyfikator vydiv ekonomichnoi diialnosti (DK 009:2010): Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 11 zhovt. 2010 № 457 [National Classifier of Types of Economic Activities (DK 009: 2010): Order of the Derzhspozhyvstandart of Ukraine dated October 11. 2010 № 457]. Retrieved from: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_O.html [in Ukrainian].
9. Obolenskyi, O.Yu. (2006). Derzhavna sluzhba [Civil service]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
10. Tolstoukhova, A.V., Nyzhnyk, N.R., & Honcharuk, N.T. (Eds.). (2010). Publichna administratsiia v Ukraini: stanovlennia ta rozvytok [Public administration in Ukraine: formation and development]. Dnipropetrovsk: Monolit [in Ukrainian].
11. Kuibida, V.S., Bilynska, M.M., Petroie, O.M. et. all. (2018). Publichne upravlinnia [Public Administration]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
12. Chernov, S., Voronkova, V., Banakh, V., Sosnin, O., Zhukauskas, P., Vvainkhardt, Y., Andriukaitene, R. (Eds.). (2016). Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid [Public administration and administration in the conditions of the information society: domestic and foreign experience]. Zaporizhzhia: ZDIA [in Ukrainian].
13. Kuibida, V.S. (Ed.). (2018). Reforma systemy derzhavnoho upravlinnia ta mistsevoho samovriaduvannia: stan, vyklyky, perspektyvy zdiisnennia [Reform of the system of public administration and local self-government: the state, challenges, prospects of implementation]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
14. Tsvietkov, V.V. (Ed.). (1998). Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: problemy i perspektyvy [Reforming Public Administration in Ukraine: Problems and Perspectives]. Kyiv: Oriiany [in Ukrainian].
15. Savenok, V.V. (2018). Modernizatsiia systemy publichnoi vlady v administratyvnomu raioni Ukrainy [Modernization of the system of public authority in the administrative district of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].
16. Sharov, Yu.P. (2010). Innovatsiini instrumenty publichnoho administruvannia: yevropeiskyi kontekst [Innovative instruments of public administration: the European context]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 1, 5-9 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 1191
Завантажень PDF: 10218
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
Al-Atti, I. V. (2018). Публічне управління: сутність і визначення. Аспекти публічного управління, 6(8), 35-41. https://doi.org/10.15421/151844
Розділ
Стаття