Концепція «розумного міста»: уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворення

  • A. O. Andriіenko Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-7780-0557

Анотація

У статті розкрито зміст і досліджено понятійно-категоріальний апарат становлення «розумного міста» на території великого муніципального утворення. Подано класифікацію великих муніципальних утворень, що прямують до «смартизації» своїх послуг (комунальні, освітні, медичні, публічні), за видами. В її межах визначено, що розумні міста розглядаються світовою науковою спільнотою з двох позицій: з одного боку, як об’єкти стихійного суспільно-економічного руху, який не завжди можна скерувати у заданому стратегічному напрямі; з іншого боку, як управлінська категорія – міста, які ефективно використовують всю доступну інформацію для кращого розуміння й контролю своїх функцій та оптимального використання наявних ресурсів, у тому числі потенціалу мешканців. Розроблено систему факторів, розвиток яких спрямований на формування засад розумного міста. В основу розроблення такої системи покладено концепцію сталого розвитку. Відповідно, представлено комплекс наступних факторів, що впливають на «смартизацію» міського розвитку: технологічний (визначає рівень розвитку та публічної доступності цифрових технологій у міських сервісах); людський (створює простір для творчості, навчання, отримання та генерування знань); економічний (окреслює межі економічної спроможності міста, узгодження господарських завдань із соціальними пріоритетами та екологічними потребами); інституційний (формує засади належного управління комплексним розвитком міста, сприяє розвитку смарт-спільноти та залучення інтелектуального капіталу). Наведено критерії відповідності цілей управління розумним містом, що визначають зміст і напрями керування муніципальним утворенням на основі стійкості; представлені і структуровані чинники становлення такого міста (інституційний, соціальний, економічний, технологічний), відповідно визначено поняття «розумне місто» крізь призму інституційного, соціального, економічного, технологічного та інтегрованого управлінського підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bojkova, M.V., Ilyina, I.N. & Salazkin, M.G. (2011). Buduschee gorodov. Goroda kak agentyi globalizatsii i innovatsiy [The future of cities. Cities as agents of globalization and innovation]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-gorodov-goroda-kak-agenty-globalizatsii-i-innovatsiy [in Russian].
2. Voronkova, V., & Kivlyuk, O. (2017). Lyudyna v osvitniomu prostori smart-suspil`stva [Man in the educational space of smart-society]. Interdisciplinary studies of complex systems, 10-11, 88-95 [in Ukrainian].
3. Drucker, P. (2007). Praktyka menedzhmenta. [Management Practice]. Moscow: Williams [in Russian].
4. Zhukovich, I.A. (2015). Buduschee gorodov. Goroda kak agenty globalizatsii i innovatsiy. [Smart-city as a new object of statistical research: definition of the term]. Statistics of Ukraine, 1, 18-22 [in Ukrainian].
5. Kontseptsiya Kiyiv Smart Siti 2020. [Concept of Kyiv Smart City 2020]. Retrieved from: https://www.kyivsmartcity.com/concept [in Ukrainian].
6. Kunanets, N.E., Nebesny, R.M., & Matsuk O.V. (2016). Osoblivosti formuvannya tsiley sotsialnih ta sotsio-komunikatsiynih skladovih u proektah «rozumnih mist» [Features of forming the goals of social and socio-communicative components in the projects of ‘smart cities’]. Lvivska politechnika, 854, 257-274 [in Ukrainian].
7. Chukut, S.A., & Dmitrenko, V.I. (2016). Smart-siti chi elektronne misto: suchasni pidhodi do rozuminnya vprovadzhennya e-uryaduvannya na mistsevomu rivni. [Smart city or e-city: modern approaches to understanding the implementation of e-government at the local level]. Investments: practice and experience, 13, 89-93 [in Ukrainian].
8. Ternovaya, I.A. (2011). Primenenie smart-kriteriev postanovki tseley v strategicheskom planirovanii organizatsii [Application of smart criteria for setting goals in the strategic planning of the organization]. Visnyk KhNU under V. N. Karazin, 970, 381-385.
9. Schneps-Schneppe, M.A. (2016). Kak stroit’ umnyi gorod [How to build a smart city]. International Journal of Open Information Technologies, Vol. 4, 1, 12-20 [in Russian].
10. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2009). Cities in Europe. 3rd Central European Conference on Regional Science, CERS, 2009. Retrieved from http://www.cers.tuke.sk/cers2009/PDF/01_03_Nijkamp.pdf. doi: 10.1080/10630732.2011.601117.
11. David, J. (2016). The human factor. News Weekly, 2966, 22.
12. Dirks, S., & Keeling, M. (2012). Vision of Smarter Cities: How Cities Can Lead the Way to a Prosperous and Sustainable Future. Lead the Way into a Prosperous and Sustainable Future. Somers, NY, IBM Global Business Services. Retrieved from http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03227usen/GBE03227USEN.PDF [in English].
13. European Commission. (2009). Investing in the Low Carbon Technologies. SET-Plan. Retrieved from
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm.
14. European Commission. (2012). Integrated Sustainable Urban Development, Cohesion Policy 2014 – 2020. Brussels, Belgium. Retrieved from http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40en.pdf.
15. European Smart Cities (version 4.0 (2015)). Retrieved from: http://www.smart%cities.eu./?cid=2&ver=4.
16. FTTH Council Europe. (2018). Smart City Guide. Retrieved from www.ftthcouncil.eu.
17. Giffinger, R., Fertcher, C. & Kramar, H. (2007). Smart Cities – Ranking of European Medium-Size Cities. Retrieved from: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf.
18. Giovannella, C. (2013). ‘Territorial smartness’ and Emergent Behaviors ICSCS. Systems and Computer Science : 2nd International Conference on Systems and Computer Science, 26-27 Aug. Retrieved from: https://ieeexplore.ieee.org/document/6632042. doi: 10.1109/IcConSCS.2013.6632042.
19. Greenfield, A. (2013). Against the Smart City. Retrieved from: http://www.academia.edu/6732875/Emerging_Markets_and_%Digital_Economy_Building_Trust_in_the_Virtual_World_032_.
20. Hall, R.E. (2000). The Vision of a Smart City. Proceedings of the 2-nd International Life Extension Technology Workshoр, Sept. 28. Paris, Brookhaven National Lab. Retrieved from: http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961-oyxp82/webviewable/773961.pdf.
21. Harrison, С., Eckman, B., & Hamilton, R. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54, 1-16. doi: 10.1147/JRD.2010.2048257 [in English].
22. Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. Public Money & Management, 25(1), 27-34. doi: 101111/j.1467-9302.2005.00447.x.
23. Kanter, R.M., & Litow, S.S. (2009). Informed and Interconnected: A Manifesto for Smarter Cities. Harvard Business School General Management Unit Working Paper. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1420236.
24. Lombardi, P., Cooper, I., Paskaleva, K., & Deakin, M. (2009). The Challenge of Designing User-Centric e-Services: European Dimensions. Strategies for Local e-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies; Hershey, Idea Group Publishing, 460-477. doi: 10.4018/978-1-61520-967-5.ch017.
25. Natural Resources Defense Council (2018). What are Smarter Cities? Retrieved from: https://www.nrdc.org/issues/sustainable-cities.
26. Nijkamp, P., Lombardi, P., & Giordano, S. (2011). An Advanced Triple-Helix Network Model for Smart Cities Performance. Journal of Urban Technology. A Special Issue on Innovation. Research Memorandum, 45 p.
doi: 10.4018/978-1-61350-453-6.ch004.
27. Seisdedos, G. (2012). Que es una Smart City? Retrieved from: http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit188/monograficoseisdedos.pdf.
28. Smart city (2018). Business dictionary. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/smart-city.html#ixzz2rujyIJ10.
29. Toppeta, D. (2010). The Smart City Vision: How Innovation and ICT Can Build Smart, in Livable, Sustainable Cities. The Innovation Knowledge Foundation. Retrieved from: http://www.thinkinnovation.org/file/research/23/en/Toppeta_Report_005_2010.pdf.
30. Washburn, D., Sindhu, U., & Balaouras, S. (2010). Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA. Forrester Research Inc. Retrieved from: http://public.dhe.ibm.com/partnerworld/pub/smb/smarterplanet/forr_help_cios_und_smart_city_initiatives.pdf.

Переглядів анотації: 305
Завантажень PDF: 2680
Опубліковано
2018-09-10
Як цитувати
AndriіenkoA. O. (2018). Концепція «розумного міста»: уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворення. Аспекти публічного управління, 6(8), 24-34. https://doi.org/10.15421/151843
Розділ
Стаття