Правові аспекти взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування

  • O. V. Turii Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: місцеве самоврядування, народовладдя, громадянське суспільство, територіальна громада, органи місцевого самоврядування, держава, інститути громадянського суспільства, юридична відповідальність, правове регулювання

Анотація

В статті розглянуто основні нормативно-правові акти, що визначають процедурні аспекти взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. Особливу увагу приділено висвітленню міжнародних актів, що ратифіковані Україною та регулюють питання такої співпраці. У статті висвітлено залежність розвитку місцевого самоврядування від громадянської й політичної активності населення. Проведено детальне дослідження проблем у взаємовідносинах місцевого самоврядування з громадянами, об’єднаннями громадян, ЗМІ та іншими інститутами громадянського суспільства, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення вирішення визначених проблем. В результаті проведення дослідження автор дійшов висновку, що основною проблемою на шляху демократизації національного законодавства України є неактивна та неефективна участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Європейська конвенція з прав людини визначає, що держава повинна забезпечувати громадянам право брати участь в управлінні державними справами з метою створення демократичного та правового суспільства, разом із тим не існує визначених законодавством механізмів такої участі. Дослідження існуючої в Україні нормативно-правової бази забезпечення основоположних правових гарантій участі громадян у виробленні та реалізації управлінських рішень органами місцевого самоврядування доводить, що не лише не деталізовані такі гарантії, а й жоден чинний нормативно-правовий акт не встановлює чітких процедур щодо забезпечення прав громадян з боку органів місцевого самоврядування інформацією стосовно обговорюваних та регламентованих цими органами питань, прийнятих нормативних актів, проектів та механізмів прийняття значимих для суспільства рішень. Стаття містить низку конкретних пропозицій щодо вирішення проблем формування основ співпраці органів місцевого самоврядування, правової регламентації контрольної та наглядової діяльності в сфері місцевого самоврядування, розв’язання конфліктів між суб’єктами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, удосконалення правового регулювання відповідальності за недотримання законодавства щодо співпраці громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Yevropeysʹka deklaratsiya prav mist [European Declaration of the Rights of Cities]. (n.d.). eru.org.ua. Retrieved from http://www.eru.org.ua/index.php?page=1206 [in Ukrainian].
2. Isnuyuchi mekhanizmy spivpratsi orhaniv derzhavnoyi vlady z orhanizatsiyamy hromadyansʹkoho suspilʹstva v konteksti realizatsiyi Natsionalʹnoyi stratehiyi spryyannya rozvytku hromadyansʹkoho suspilʹstva v Ukrayini 2016–2020 [Existing mechanisms of cooperation between public authorities and civil society organizations in the context of the implementation of the National Strategy for Promoting Civil Society in Ukraine 2016-2020]. (2016). Kyiv: Vaite [in Ukrainian].
3. Kovalʹchuk, I.V. (2017). Problemy y perspektyvy reformy detsentralyzatsyy v Ukrayne na sovremennom étape [Problems and Prospects for the Reform of Decentralization in Ukraine at the Modern Stage]. Modern Science, 1, 143-152 [in Ukrainian].
4. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950/ Ratyfikovana Zakonom Ukrayiny «Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv N 2, 4, 7 ta 11 do Konventsiyi» vid 17.07.1997 [Law of Ukraine on the ratification of the 1950 convention on the protection of human rights and fundamental freedoms, first protocol and protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention (1997, July 17)]. Official bulletin of Ukraine, 13, 270 [in Ukrainian].
5. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. (1996). Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].
6. Kupriy, V., & Palyvoda, L. (2011). Hromadsʹka ekspertyza ta hromadsʹkyy monitorynh diyalʹnosti orhaniv vlady [Public examination and public monitoring of the activity of the authorities]. Kyiv: Makros [in Ukrainian].
7. Memorandum Rady Yevropy Fundamentalʹni pryntsypy shchodo statusu neuryadovykh orhanizatsiy v Yevropi (2002, July 05) [Memorandum of the Council of Europe Fundamental Principles on the Status of Non-Governmental Organizations in Europe] zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_209 [in Ukrainian].
8. Karyy O.I., & Panas Y.V. (2015) Mistsevi initsiatyvy ta zaluchennya hromadsʹkosti do zdiysnennya mistsevoho samovryaduvannya. Navchalʹnyy posibnyk dlya posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya [Local initiatives and involvement of the public in the implementation of local self-government. A manual for local self-government officials]. – Kyiv: LLC «ENTERPRISE» VI YEN» [in Ukrainian].
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zabezpechennya uchasti hromadsʹkosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky pryiniata 3 lystopada 2010 roku № 996 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on ensuring public participation in the formation and implementation of state policy №996]. (2010). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 84, 2945 [in Ukrainian].
10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro zatverdzhennya Poryadku spryyannya provedennyu hromadsʹkoyi ekspertyzy diyalʹnosti orhaniv vykonavchoyi vlady pryiniata 5 lystopada 2008 r. № 976 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the procedure for facilitating the public examination of activities of executive bodies] № 86 (2008). Official Bulletin of Ukraine, 100, 2889 [in Ukrainian].
11. Zakon Ukrayiny Pro asotsiatsiyi orhaniv mistsevoho samovryaduvannya pryiniatyi 01 cih. 2016 № 1275-17 [Law of Ukraine on the association of local self-government bodies] № 1275-17. (2003). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 38, 534 [in Ukrainian].
12. Zakon Ukrayiny Pro hromadsʹki obʺyednannya pryynyatyy 22 bereznya 2012 № 4572-17 [Law of Ukraine on the public associations] № 4572-17. (2012, March 22). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1,1 [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrayiny Pro dobrovilʹne obyeʹdnannya terytorialʹnykh hromad pryynyatyy 5 lyutoho 2015 roku № 157-VIII [Law of Ukraine on the voluntary association of territorial communities] № 157-VIII. (2015, February 5). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 13, 91 [in Ukrainian].
14. Zakon Ukrayiny Pro zasady derzhavnoyi rehionalʹnoyi polityky pryynyatyy 5 lyutoho 2015 № 156-19 [Law of Ukraine on the principles of state regional policy] №156-19 (2015, February 5). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 13, 90 [in Ukrainian].
15. Zakon Ukrayiny Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini pryynyatyy 21 travnya 1997 roku № 280/97-VR [Law of Ukraine on the local self-government in Ukraine] № 280/97-VR (1997, May 21). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 24, 170 [in Ukrainian].
16. Zakon Ukrayiny Pro mistsevi vybory pryynyatyy 19 bereznya 2017 № 595-19 [Law of Ukraine on the local elections] № 595-19 (2012). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 37-38, 366 [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrayiny Pro molodizhni ta dytyachi hromadsʹki orhanizatsiyi pryynyatyy 1 hrudnya 1998 roku № 281-XIV [Law of Ukraine on the youth and children’s public organizations] № 281-XIV (1998). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1, 2 [in Ukrainian].
18. Zakon Ukrayiny Pro orhany samoorhanizatsiyi naselennya pryynyatyy 06.12.2012 № 2625-14 [Law of Ukraine on the bodies of self-organization of the population] № 2625-14 (2012). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny ,48, 254 [in Ukrainian].
19. Zakon Ukrayiny Pro ratyfikatsiyu Dodatkovoho protokolu do Yevropeysʹkoyi khartiyi mistsevoho samovryaduvannya pro pravo uchasti u spravakh orhanu mistsevoho samovryaduvannya pryynyatyy 02 veresnya 2014 №1664-18 [Law of Ukraine on the ratification of the additional protocol to the european charter of local self-government on the right to participate in the affairs of a local self-government body] №1664-18 (2014). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 43, 2033 [in Ukrainian].
20. Zakon Ukrayiny Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya pryynyatyy 11 zhovtnya 2017 № 2493-14 [Law of Ukraine on the service in local self-government bodies] № 2493-14 (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 33, 175 [in Ukrainian].
21. Zakon Ukrayiny Pro spivrobitnytstvo terytorialʹnykh hromad: pryynyatyy 17 chervnya 2014 № 1508-VII [Law of Ukraine on the cooperation of territorial communities] № 1508-VII (2014). Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 34, 1167 [in Ukrainian].
22. Zakon Ukrayiny Pro status deputativ mistsevykh rad pryynyatyy 16 kvitnya 2017 №93-15 [Law of Ukraine on the status of deputies of local councils] №93-15 (2017). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 40, 290 [in Ukrainian].
23. Rezolyutsiya vid 04 zhovtnya 2010 №1755 (2010) Parlament•sʹkoyi Asambleyi Rady Yevropy Funktsionuvannya demokratychnykh instytutsiy v Ukrayini [Resolution of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the functioning of democratic institutions in Ukraine] №1755 (2010) zakon5.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a19 [in Ukrainian].
24. Rekomendatsiyi Rady Yevropy 10 zhovtnya 2007 Rekomendatsiya CM/Rec (2007) 14 Komitetu ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam Shchodo stvorennya ta diyalʹnosti neuryadovykh orhanizatsiy [Recommendations of the Council of Europe of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member states (On the Establishment and Activities of Non-Governmental Organizations)] № 14 (2007) zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show / 994_937 [in Ukrainian].
25. Ukaz Prezydenta Ukrayiny Pro spryyannya rozvytku hromadyansʹkoho suspilʹstva v Ukrayini pryynyatyy 26 lyutoho 2016 roku № 68 [Decree of the President of Ukraine on the promoting the development of civil society in Ukraine] № 68 (2016). Official bulletin of the President of Ukraine, 7, 162 [in Ukrainian].
26. Khaletsʹkyy, A.V. (2012). Zvʺyazky orhaniv derzhavnoyi vlady z hromadsʹkistyu: informatsiyna vzayemodiya [Communications between public authorities and the public: information interaction]. Public Administration: Improvement and Development, 12, 10-20 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 359
Завантажень PDF: 1322
Опубліковано
2018-09-05
Як цитувати
Turii, O. V. (2018). Правові аспекти взаємодії громадських організацій з органами місцевого самоврядування. Аспекти публічного управління, 6(8), 15-23. https://doi.org/10.15421/151842
Розділ
Стаття