Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління

  • T. M. Tarasenko Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-2713-6990
Ключові слова: відповідальність суб’єктів владних повноважень, політична відповідальність, кримінальна відповідальність, публічне управління, місцеве самоврядування, децентралізація, місцева та регіональна демократія

Анотація

У статті розкрито сутність проблеми розмежування політичної та кримінальної відповідальності, відмінності розвитку відносин політичної відповідальності у вимірі якості демократії, перерозподілу відповідальності між центральним, регіональним та місцевим рівнем управління. Підтверджено, що у різних країнах це знаходить різні прояви: недотримання стандартів демократії та зловживання кримінальною відповідальністю; намагання уникнути кримінального переслідування за зловживання владою, обмежуючись політичною відповідальністю; підвищення рівня кримінальної відповідальності на субнаціональному рівні організації влади. Зауважується на важливості закріплення в Конституції чіткого підґрунтя для розмежування політичної та кримінальної відповідальності. Акцентується увага на зростаючому значенні політичної відповідальності для розвитку регіональної і місцевої демократії. Підкреслюється, що покарання за політичні помилки або розбіжності значною мірою має регулюватися процедурами підзвітності суб’єктів владних повноважень за свою діяльність. Відзначається потреба уточнення таких проблемних категорій кримінального законодавства, як «зловживання владою», «зловживання службовим становищем», «зловживання повноваженнями». Розкривається важливість усвідомлення того, що практика переходу на судовий розгляд справ, які мають розглядатися в межах політичної відповідальності, призводить, зокрема, до зменшення ролі громадян у здійсненні оцінки діяльності органів влади, висловленні їм недовіри. «Замикання» на розгляді відповідальності органів публічної влади відносно один одного загрожує посиленням безвідповідальності та нівелюванням народного суверенітету. Встановлено, що криза відповідальності несе для української практики ризики, пов’язані зі стримуванням процесу запровадження стандартів представницької та безпосередньої демократії. Для країн із давніми традиціями демократичного врядування це знаходить вираження в певній обмеженості демократичної системи щодо знаходження адекватних відповідей для вирішення сучасних викликів, із якими стикається суспільство в процесі здійснення публічної влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Sine, А. (2001). Responsabilité politique: de la fin du modèle weberien aux nouvelles figures de légitimation de l’action publique. Politiques et Management Public, 19-2, 45-62 [in France].
2. Bidégaray, Ch. (2000). Le principe de responsabilité fondement de la démocratie. Petite promenade dans les allées du «jardin des délices démocratiques». Revue Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politique), 92, 5-16 [in France].
3. Hamilton, J., Fernanda Palma, M., Sejersted, F., & Tuori, K. (2013) Сommission européenne pour la démocratie par le droit (commission de venise). rapport sur la relation entre responsabilité politique et responsabilité pénale des ministres. Adopté par la Commission de Venise lors de sa 94e session plénière (Venise, 8-9 mars 2013), Strasbourg, le 11 mars 2013, Etude n°682 / 2012. 22 р. Retrieved from: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)001-f
4. Amson, D. (2000) La responsabilité politique et pénale des ministers de 1789 à 1958. Revue Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politique), 92, 31-60. [in France].
5. Verdier, E. (2006) Évaluations régionales de la formation et responsabilité politique. Quel impact sur la conduite de l’action publique? Education et sociétés, 18, 55-77 [in France].
6. Beaud, О. (2000) La responsabilite politique face a d’autres forms de responsabilite des gouvernants. Revue Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politique), 92, 17-30. [in France].
7. Albertini, Р. (2000) La responsabilité des élus locaux : nécessité et aberrations. Revue Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politique), 92, 103-116 [in France].
8. Rezoljucija Jevropejsjkogho parlamentu shhodo Ukrajiny, 24 travnja 2012 [Resolution of the European Parliament on Ukraine dated May 24, 2012]. Tyzhdenj. Retrieved from: http://tyzhden.ua/Politics/51089 [in Ukrainian].
9. Rezoljucija 1862 (2012) Parlamentsjkoji Asambleji Rady Jevropy «Funkcionuvannja demokratychnykh instytucij v Ukrajini», 26 sichnja 2012 [Resolution 1862 (2012) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe «Functioning of Democratic Institutions in Ukraine» dated January 26, 2012]. Retrieved from: https://constituanta.blogspot.com/2012/02/1862-2012-2012.html [in Ukrainian].
10. Pujas, V. (2000) Carences et nouvelles dimensions de la responsabilité politique: elements de politiques compares. Revue Pouvoirs (Revue française d’études constitutionnelles et politique), 92, 165-180 [in France].
11. Schnebel, V. (2011) La responsabilité politique du gouvernement, réalité ou illusion ? Les Chevaliers des grands arrêts. Le site des étudiant en droit public, le lundi, 7 novembre 2011. Retrieved from: https://chevaliersdesgrandsarrets.com/2011/11/07/la-responsabilite-politique-du-gouvernement-realite-ou-illusion/ [in France].

Переглядів анотації: 176
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2018-08-14
Як цитувати
Tarasenko, T. M. (2018). Розмежування політичної та кримінальної відповідальності у вимірі ціннісних основ публічного управління. Аспекти публічного управління, 6(6-7), 31-37. https://doi.org/10.15421/151836
Розділ
Стаття