Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій

  • O. Y. Bobrovska Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: теорія організації, принципи організації, закони організації, моделі організації, територіальна громада, соціальний інститут, організаційний розвиток

Анотація

Обґрунтовані наукові положення щодо необхідності поглиблення, розширення і використання теорії організації при побудові і розвитку специфічних соціальних організацій – територіальних громад. Показана їх сумісність і ідентичність із організаціями виробничого характеру. Висвітлені питання значущості, першочерговості розгляду і вирішення завдань організаційного розвитку територіальних громад як сукупності складних, інтегрованих соціально-економічних організацій і соціальних інститутів організаційних форм розвитку суспільства на базовому, первісному рівні його існування в умовах децентралізації влади і модернізації місцевого самоврядування.Досліджено еволюційний шлях теорії організації, методологічні і законодавчі засади якої спрямовані на організаційний розвиток підприємств переважно виробничого характеру. Здійснена детермінація можливостей використання законів організації і функціонування організацій до формування і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних складних організацій. Розглянута змістовна сутність моделей організацій і їх управлінські завдання як можливе організаційне підґрунтя для вдосконалення організаційних моделей розвитку громад.Наведені докази необхідності подальшого розвитку теорії організації стосовно організацій нового типу – територіальних громад, діяльність яких забезпечується спільною територією проживання людей, розташованих у них різних організацій, взаємозв’язком, упорядкованістю і взаємозалежністю їх спільної діяльності, єдністю цілей спільного розвитку і участю жителів громад в їх досягненні. Побудовано алгоритм формування і обґрунтування теоретико-методологічного формулювання теорії організації стосовно соціальних організацій як підґрунтя сучасної інноваційної організації територіальних громад.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bohdanov, A.A. (1925). Vseobshcaja orhanyzacyonnaja nauka (tektolohyja) [General organizational science (tectology)]. (Vol. 1). Moscow.-Leningrad: Knyha [in Russian].
2. Bohdanov, A.A. (1927). Vseobshcaja orhanyzacyonnaja nauka (tektolohyja) [General organizational science (tectology)]. (Vol. 2). Moscow.-Leningrad: Knyha [in Russian].
3. Djachkov, A.H., D’jachkov, A.G., Surnina, N.M., & Shishkina, E.A. (2016) K voprosu orhanyzacyy kommunykacyonnыx ynfrastrukturnyh prostranstvennyh system rehyona [On the organization of communication infrastructure spatial systems of the region]. Rossyjskoe predprynymatelʹstvo, 17 (24), 3515-3530 [in Russian].
4. Osypov, V.S. (2016) Proektno-funkcyonalʹnaja struktura upravlenyja dlja hosudarstvennыx orhanov [Design-functional management structure for state bodies].Voprosy hosudarstvennoho y munycypalʹnoho upravlenyja, 3,
219-230 [in Russian].
5. Smyrnova, M.V. (2006) Orhanyzacyonnyj potencyal promyshlennoho predpryjatyja y metody ego ocenky s celju povyshenyja kachestva menedzhmenta [Organizational potential of an industrial enterprise and methods for its evaluation with the aim of improving the quality of management]. Extended abstract of candidate’s thesis [in Russian].
6. O’Shonessy, J. (1979) Principy organyzacyy upravlenyja firmoj [Principles of the organization of management of the firm]. Moscow: Progress [in Russian].
7. Mylner, B.Z. (2000) Teoryja orhanyzacyy [Theory of Organization]. (2nd ed., rev.). Moscow: Ynfra [in Russian].
8. Nekrasov, S.Y., Nekrasova, N.A., & Busyhyn., O.V. (2009) Faktory orhanyzacyonnogo razvytyja predpryjatyja: monohrafyja [Factors of organizational development of the enterprise]. Moscow: Akademyja estestvoznanyja
[in Russian].
9. Fajol, N., Emerson, H. Tejlor, H., & Ford, H. (1992) Upravlenye – eto nauka i iskusstvo [Management – is science and art]. Moscow: Respublyka [in Rusian].
10. Latfullyn, H.R., & Rajchenko, A.V. (2004) Teoryja orhanyzacyy [Theory of Organization: A Textbook for Universities]. SPb: Pyter [in Russian].
11. Prymush, R.B., Hocachilov, K.M., & Lucjuk, V.V. (2007) Instrumenty rozvytku objednanyh terytorialʹnyh hromad v umovax decentralizaciji vlady [Instruments of development of united territorial communities in the conditions of decentralization of power]. Kyiv: Vaite [in Ukrainian]
12. Melnyk, A.F., & Monastyrskyj, H.L. (2007) Upravlinnja rozvytkom municypalnyx utvoren: teorija, metodolohija, praktyka [Management of the Development of Municipalities: Theory, Methodology, Practice]. Ternopil: Ekonom. Dumka [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 223
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2018-08-14
Як цитувати
Bobrovska, O. Y. (2018). Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій. Аспекти публічного управління, 6(6-7), 14-23. https://doi.org/10.15421/151834
Розділ
Стаття