Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку

Ключові слова: державне управління, економічна безпека держави, глобалізація, загрози, складові економічної безпеки, ризики, чинники впливу, рівень економічної безпеки

Анотація

У статті досліджено підходи до трактування сутності поняття «економічна безпека держави» тапроаналізовано основні складові економічної безпеки держави. Виділено зовнішні та внутрішні чин-ники економічної безпеки держави. Узагальнено чинники, які є потенційною загрозою економічноїбезпеки України. Охарактеризовано предмет, об’єкт і суб’єкт економічної безпеки. Запропонованонапрям щодо ефективності забезпечення економічної безпеки України.Виявлено, що негативні економічні явища набувають ще більшого масштабу у зв’язку з відсут-ністю науково обґрунтованої стратегії національного розвитку, основаної на економічно безпечнихорієнтирах, що передбачає розроблення теоретичних засад і використання інших наукових підходівдо формування економічної безпеки держави в системі державного управління. Ігнорування заходівщодо забезпечення економічної безпеки може призвести до негативних соціально-економічних на-слідків, негативного стану галузей економіки, збільшення рівня імпортної залежності тощо.З’ясовано, що реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі стійкого ро-звитку економіки. Місце, роль і пріоритет кожного з елементів безпеки визначаються обставинами,що реально складаються на певний період часу всередині й зовні об’єкта. Тому важливого значеннясьогодні набуває проблема економічної безпеки України, що є визначальною в контексті існування ірозвитку України як суверенної держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Evdokimenko, V.K. (2006). Funktsii rehionalnoho upravlinnia ekonomikoiu: hlobalizatsiinyi vymir [Functions of regional economic management: globalization dimension]. Chernivtsi [in Ukrainian].
2. Vorobyov, V.I. (2011). Funktsii rehionalnoho upravlinnia ekonomikoiu: hlobalizatsiinyi vymir [Methodical bases of construction of the complex system of economic safety of the enterprise]. Scientific notes: Sciences. profession. Kind, 1, 38-44 [in Ukrainian].
3. Vlasyuk, O.S. (2008). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of science of economics]. National other issues of international security at the National Assembly. security and defense of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].
4. Amitan, V.N, Amitan, V.N, & Amitan, A.G. (2000). Jekonomicheskaja bezopasnost’: ponjatie, koncepcija [Economic security: concept, concept]. Prometheus: regional collection of scientific papers on economics. Donetsk [in Russian].
5. Abalkin, L.I. (1994). Jekonomichesaja bezopasnost’ Rossii: ugrozy i ih otrazhenie [Russia’s economic security: threats and their reflection]. Issues of economics: scientific. practice magazine, 12, 4-13 [in Russian].
6. Muntian, V.I. (1999). Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].
7. Burtsev, V.V. (2001). Faktory finansovoj bezopasnosti Rossii [Factors of financial safety of Russia]. Management in Russia and abroad, 1, 55-70 [in Russian]
8. Yermoshenko, M.M. (2001). Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia [Financial security of the state: national interests, real threats, strategy of providing]. Kyiv [in Ukrainian].
9. Shulga, I.P, & Vasenko, V.K. (2010). Ekonomichna bezpeka derzhavy, subiektiv hospodariuvannia ta tinova ekonomika [Economic security of the state, economic entities and the shadow economy]. Cherkasy [in Ukrainian].
10. Varnalius, S.S. (2009). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].
11. Mishina, I.G. (2007). Ekonomichna bezpeka v umovakh rynkovykh transformatsii [Economic security in the conditions of market transformations]. Donetsk [in Ukrainian].
12. Pasternak-Taranushenko, G.A. (1994). Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state]. Kiev [in Ukrainian].
13. Karlova, I.O. (2008). Vplyv svitovykh hlobalizatsiinykh protsesiv na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Influence of world globalization processes on economic development of Ukraine]. Actual problems of the economy, 1, 41-42 [in Ukrainian].
14. Dudka, Yu.P. (2009). Paradyhma ekonomichnoi hlobalizatsii ta yii znachennia u formuvanni kontseptualnoi matrytsi ekonomichnoi bezpeky [The paradigm of economic globalization and its importance in the formation of a conceptual matrix of economic security]. Economic space, 22/1, 45-57 [in Ukrainian].
15. Shlemko, V.T., & Binko, I.F. (1997). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechenniaEkonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: the essence and directions of provision]. Kyiv [in Ukrainian].
16. Nechiporuk, L.V. (2012). Posylennia zahroz finansovii bezpetsi derzhavy v umovakh finansovoi hlobalizatsii [Increasing threats to the financial security of the state in the context of financial globalization]. Collection of scientific works of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1 [in Ukrainian].
17. Mykolaychuk, A.B. (2012). [Methodical approach to forecasting the level of financial security of the state in the monitoring system]. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 38 [in Ukrainian].
18. Akimova, L.M. (2015). Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom natsionalnoi bezpeky [Theoretical Foundations of Public Administration for the Development of National Security]. Public Administration: Improvement and Development, 5 [in Ukrainian].
19. Akimova, L.M. (2016). Etapy stanovlennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid [Stages of the formation of the economic security of the state: foreign and domestic experience]. Public Administration: Improvement and Development, 8 [in Ukrainian].
20. Akimova, L.M. (2016). Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zahroz v ekonomichnii bezpetsi derzhavy [Essential characteristic of the main threats in the economic security of the state]. Public Administration: Improvement and Development, 10 [in Ukrainian].
21. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy: vid 19.06.2003 № 964-IV [On the Fundamentals of National Security of Ukraine: Law of Ukraine № 964-IV from June 19, 2003]. (2003). Bulletin of the Verkhovna Rada, 39, Art. 351[in Ukrainian].

Переглядів анотації: 174
Завантажень PDF: 945
Опубліковано
2018-08-14
Як цитувати
Akimova, L. M. (2018). Механізми державного управління економічною безпекою України: аналіз чинників впливу, систематизованих за окремими сферами її розвитку. Аспекти публічного управління, 6(6-7), 5-13. https://doi.org/10.15421/151833
Розділ
Стаття