Місце та функції інституту президента в політичній системі демократичних суспільств


  • O. S. Golovko Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії дер- жавного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151830
Ключові слова: політичні системи, баланс повноважень, інститути державної влади, президент

Анотація

З’ясовано, що результати наукових розвідок щодо місця та функцій інституту президента в політичній системі демократичних суспільств вказують на існування певних прогалин та недостатнє розкриття порушеної проблематики. Підтверджено існування внутрішньої суспільно-політичної кризи й необхідність розбудови демократичної правової держави, та доцільність дослідження питання балансу повноважень інститутів державної влади в рамках конституційної інженерії, що у широкому сенсі на сучасному етапі вітчизняного державотворення диктується проблемою утвердження України як державного утворення в умовах інтеграції у європейське співтовариство.Досліджується питання щодо місця та основних функцій інституту президента в політичних системах сучасних демократичних суспільств, що в аспектах вітчизняного державотворення є одним із найскладніших завдань, які постають перед українським суспільством та державною владою в умовах демократизації та європейської інтеграції. Встановлено, що досягнення ефективного балансу стримування та противаг між інститутом президентства, законодавчою та виконавчою гілками влади є одним із релевантних факторів успішного розвитку політико-економічної державної системи, досягнення суспільної злагоди та формування позитивного міжнародного іміджу держави. За результатами компаративного аналізу функціоналу інституту президента запропоновано прагматичний підхід до формування нових засад вітчизняного механізму президентури в контексті подальшого розвитку політичної системи суспільства, що полягає в необхідності забезпечення домінування конструктивної співпраці з іншими інститутами політичної влади, передусім, парламентом та урядом. Обґрунтовано доцільність упровадження в систему та практику владних повноважень органів управління цивілізованих методів пошуку компромісів і демократичного розв’язання політичних проблем суспільного розвитку, оскільки подальший розвиток держави в значній мірі буде визначатися ефективністю та якістю функціонування інституту президента.

Посилання

1. Aleksis de Tokvil. (1999). Pro demokratiiu v Amerytsi [On Democracy in America]. H. Filipchuk, M. Moskalenko (Trans.). Kyiv: Vsesvit [in Ukrainian].
2. Baglaj, B., & Gabrichidze, B.N. (1996). Konstitucionnoe pravo. Rezhim dostussijskoj federacii [Constitutional law. The regime of the accession federation]. Moscow: Mysl’ [in Russian].
3. Burchak, F.H. (1997). Prezydent Ukrainy [President of Ukraine]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].
4. Dolezhan, V. (2001). Diia systemy stryman i protyvah u vidnosynakh mizh zakonodavchoiu i prezydentskoiu vladamy v Ukraini [The effect of the system of restraints and counterbalances in the relations between the legislative and presidential authorities in Ukraine]. Parlamentaryzm v Ukraini: teoriia i praktyka – Parliamentary system in Ukraine: theory and practice: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 10-th anniversary of the proclamation of Ukraine’s Independence and the 5th anniversary of the adoption of the Constitution of Ukraine. Kyiv: Instytut zakonodavstva verkhovnoi Rady Ukrainy [in Ukrainian].
5. Karmazina, M.S. (2015). Mizh istoriieiu i politykoiu [Between History and Politics]. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].
6. Kravchenko, V. «Oksamytova revoliutsiia» z virmenskoiu spetsyfikoiu [«Velvet Revolution» with Armenian Specificity]. Dzerkalo tyzhnia, 15 [in Ukrainian].
7. Kuvaldyn, V. (1998). Prezydentstvo y demokratyia [Presidency and Democracy]. Svobodnaia mysl, 2, 8-13 [in Ukrainian].
8. Kudriachenko, A.I. (2006). Mistse instytutu prezydentstva v konteksti stanovlennia politychnoi systemy Ukrainy [The place of the presidency institution in the context of the formation of the political system of Ukraine]. Stratehichni priorytety, 1, 5-10, 13 [in Ukrainian].
9. Krutii, O., & Radchenko, O.V. (2015). Publichnyi dialoh v systemi politychnoi kultury demokratychnoho suspilstva [Public dialogue in the system of political culture of a democratic society]. Kharkiv: Vyd-vo ADNDU [in Ukrainian].
10. Kuropiatnyk, O., Yaremenko, B., Bielokolos, O., & Khara, O. (2017). 100 dniv prezydenta Donalda Trampa [100 Days of President Donald Trump]. Dzerkalo tyzhnia, 1141 [in Ukrainian].
11. Lytvyn, V.S. (2016). Do otsiniuvannia klasychnykh i postklasychnykh ta formuliuvannia onovlenoho i syntetychnoho vyznachen napivprezydentalizmu [To assess classical and post-classical and formulation of updated and synthetic definitions of semi-pre-radicalism]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 3, 30-46 [in Ukrainian].
12. Radchenko, O. (2016). Heostratehichna Ukraina [Geostrategic Ukraine]. Publichne uriaduvannia: zbirnyk. Kyiv: DP «Vydavnychyi dim «Personal», 3, 119-141[in Ukrainian].
13. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy» vid 8 hrudnia 2004 roku N 2222-IV (sprava pro doderzhannia protsedury vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy) vid 30.09.2010 № 20-rp/2010 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of 252 people’s deputies of Ukraine regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine» of December 8, 2004, № 2222-IV (on compliance with the procedure for amending the Constitution of Ukraine ) from September 30, 2010 No. 20-rp / 2010]. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy, 5 [in Ukrainian].
14. Sartory, Dzh. (1993). Vertykalnaia demokratyia [Vertical Democracy]. Polys, 2, 80-89 [in Russian].
15. Sakharov, N.A. (1994). Ynstytut prezydentstva v sovremennom myre [Institute of the presidency in the modern world]. Moscow: Yuryd. Lyt-ra [in Russian].
16. Shatilo, V. (2004). Instytut prezydentstva v systemi derzhavnoi vlady Ukrainy [Institute of Presidency in the system of state power of Ukraine]. Kyiv: Ukrainskyi tsentr politychnoho menedzhmentu [in Ukrainian].
17. Democracy Index 2017. The Economist. – Retrieved from: https://www.eiu.com/topic/democracy-index
18. United Nations Member States (2006). Retrieved from: https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_Member_States_(2006)
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати цю статтю:
Golovko, O. (2018). Місце та функції інституту президента в політичній системі демократичних суспільств. Аспекти публічного управління, 6(5), 41-51. https://doi.org/10.15421/151830
Розділ
Статті