Нормотворча діяльність місцевих рад в Україні


  • B. V. Kalynovskyi Національна академія внутрішніх справ
  • T. O. Kulyk Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151829
Ключові слова: нормотворча діяльність, місцеві ради, рішення місцевих рад, депутати місцевих рад, процедура

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів нормотворчої діяльності місцевих рад в Україні. Досліджено наукові джерела, опрацьовано нормативно-правові акти та діяльність місцевих рад у частині розробки, прийняття, набрання чинності та скасування актів місцевих рад. На основі отриманих висновків сформульовані пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства та практики функціонування місцевих рад у процесі нормотворчої діяльності.Прийняття місцевими радами рішень не лише на підставі норм права, а й з обов’язковим урахуванням принципів справедливості свідчить про високий рівень правосвідомості і правової культури представницьких органів місцевого самоврядування, всебічне та повне урахування інтересів територіальної громади, представляти які вони уповноважені. Це суттєво сприятиме становленню правової держави і громадянського суспільства в Україні.Саме судовий порядок визнання незаконними актів, у тому числі місцевої публічної влади, є відображенням реалізації демократичних принципів, недопущення зосередження влади в одному органі або зловживань повноваженнями, оскільки наділення якогось органу, імовірніше виконавчої влади, скасовувати акти нижчих органів або акти органів місцевого самоврядування на практиці може призвести лише до необ’єктивного, не в інтересах громадян, прийняття відповідних рішень. Судовий процес, відповідно до його правової природи, зобов’язує сторони змагатися, наводити аргументи та докази, надає право відповідному органу відстояти правомірність своєї позиції, а також наділений важелями, у випадку виявлених порушень закону, застосовувати певні заходи притягнення винних осіб до відповідальності.За своєю правовою природою акти місцевої публічної влади є підзаконними нормативно-правовими актами та, відповідно до принципів побудови та функціонування правової системи України, вони належать до єдиної системи нормативно-правових актів в Україні.

Посилання

1. Batanov, O.V. (2010). Munitsypalʹna vlada v Ukrayini : problemy teoriyi ta praktyky [Municipal authorities in Ukraine: problems of theory and practice]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].
2. Barsʹkyy, V.R. (2006). Normotvorchistʹ predstavnytsʹkykh orhaniv mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Normative work of representative bodies of local self-government in Ukraine]. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].
3. Pohorilko, V.F., Baymuratov, M.O., & Balʹtsyy, Yu.Yu. et all. (2009). Munitsypalʹne pravo Ukrayiny [Municipal law of Ukraine] (2-nd ed., rev.). Kyiv: Pravova yednistʹ [in Ukrainian].
4. Bordenyuk, V.I. (2007). Mistseve samovryaduvannya ta derzhavne upravlinnya: konstytutsiyno-pravovi osnovy spivvidnoshennya ta vzayemodiyi [Local Self-Governance and Public Administration: Constitutional and Legal Foundations of Relationship and Interaction]. Kyiv: Parlament•sʹke vydavnytstvo [in Ukrainian].
5. Kravchenko, V.V., & Pittsyk, M.V. (2003). Munitsypalʹne pravo Ukrayiny [Municipal Law of Ukraine]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
6. Petryshyna, M.O. (2010). Normotvorcha diyalʹnistʹ v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Normative activity in local self-government bodies in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
7. Horbunova, L.M. (2008). Pryntsypy zakonnosti u normotvorchiy diyalʹnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Principles of legality in normative activity of executive bodies]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
8. Kopyeychykov, V.V. (1956). Pravovye akty mestnykh orhanov hosudarstvennoy vlasty y upravlenyya [Legal acts of local authorities of state power and management]. Moscow: Yuryd. Lyt [in Russian].
9. Onupriyenko, A. (2010). Pravove rehulyuvannya funktsionuvannya mistsevoyi vlady: svitovyy i vitchyznyanyy dosvid [Legal regulation of the functioning of local authorities: world and national experience]. Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny, 1, 90-100 [in Ukrainian].
10. Horbunova, L.M. (2008). Pryntsypy zakonnosti u normotvorchiy diyalʹnosti orhaniv vykonavchoyi vlady [Principles of legality in normative activity of executive bodies]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
11. Protsedurni pytannya orhanizatsiyi roboty orhaniv mistsevoho samovryaduvannya obyednanoyi terytorialʹnoyi hromady [Procedural issues of organization of work of local government bodies of the united territorial community]. (2015). Praktychnyy posibnyk z pytanʹ orhanizatsiyi roboty orhaniv mistsevoho samovryaduvannya obyednanykh terytorialʹnykh hromad. Asotsiatsiya mist Ukrayiny [Practical guide on organization of work of local self-government bodies of united territorial communities. Association of Ukrainian Cities]. Kyiv [in Ukrainian].
12. Kovalʹsʹkyy, V.S., & Kozintsev, I.P. (2005). Pravotvorchistʹ: teoretychni ta lohichni zasady [Law-making: theoretical and logical principles]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
13. U spravi za konstytutsiynym podannyam Kharkivsʹkoyi misʹkoyi rady shchodo [...]: Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 16 kvitnya 2009 roku № 7-rp/2009 [In the case of the constitutional petition of the Kharkiv City Council concerning [...]: Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated April 16, 2009 № 7-rp/2009]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 32, Art. 1084 [in Ukrainian].
14. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 6 lypnya 2005 roku [Code of Administrative Justice of Ukraine: Law of Ukraine from July 6, 2005]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 35, 35-36, 37, Art. 1358 [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати цю статтю:
Kalynovskyi, B., & Kulyk, T. (2018). Нормотворча діяльність місцевих рад в Україні. Аспекти публічного управління, 6(5), 33-40. https://doi.org/10.15421/151829
Розділ
Статті