Роль публічного управління у розвитку транскордонного співробітництва


  • T. V. Sokolska Білоцерківський національний аграрний університет
  • S. P. Polishchuk Білоцерківський національний аграрний університет
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151828
Ключові слова: публічне управління, місцеве самоврядування, регіональний розвиток, регіональні програми, міжнародні проекти, фінансова підтримка, публічна влада

Анотація

У статті розглядається роль та місце публічної влади у формуванні політики ефективного транскордонного співробітництва України з ЄС з урахуванням національних інтересів. Охарактеризовано сучасний стан розвитку транскордонного співробітництва України з країнами ЄС та виокремлено найголовніші проблеми, що стримують цей процес. Найвагомішими з них є відсутність достатніх фінансових коштів та управлінських повноважень у місцевих адміністрацій, зокрема на створення інформаційної інфраструктури, необхідної для налагодження співпраці з владними структурами регіонів іноземних країн, та розробку фінансових проектів. Особлива увага приділена принципам та особливостям територіального співробітництва з урахуванням специфіки зовнішньої співпраці ЄС та інтересів країн-учасниць.Обґрунтована роль об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в активізації транскордонного співробітництва, зокрема їх участі у міжнародних проектах, та наведені приклади такої діяльності на Закарпатті. Доведено, що в нинішній економічній ситуації транскордонне співробітництво є одним із основних економічних механізмів залучення іноземних інвестицій та грантових коштів для модернізації економіки, створення нових робочих місць через розвиток малого підприємництва, залучення інноваційних технологій, вихід на європейський ринок та входження України до європейського співтовариства. Доведена доцільність розробки цілісної ефективної державної політики транскордонного співробітництва з ЄС, в рамках якої мають бути чітко визначені правові, інституційні і фінансові інструменти та засоби її реалізації з обов’язковим громадським моніторингом отриманих результатів. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС, що забезпечить формування конкурентоспроможної економіки, ефективний розвиток міжнародної торгівлі, поліпшення умов та підтримку підприємництва, може бути реалізований за умови втілення на регіональному рівні політики публічного управлінням процесом транскордонного співробітництва.

Посилання

1. Artomov, I.V. (2009). Transkordonne spivrobitnytstvo v yevrointehratsiinii stratehii Ukrainy [Cross-border cooperation in the European integration strategy of Ukraine]. Uzhhorod: Lira [in Ukrainian].
2. Vorotina, V.Ye., Zhalila, Ya.A. (2010). Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom Ukrainy [State management of regional development of Ukraine]. Kiev: NISD [in Ukrainian].
3. Palinchak, M., Prykhodko, V.P., Ustych, S.I., & Steblak, D.M. (2017). Istoriia, shcho obiednuie. Narysy novitnoho transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpatskomu rehioni [The story that unites. Essays on the latest cross-border cooperation in the Carpathian region]. Uzhhorod: UzhNU «Hoverla» [in Ukrainian].
4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi prohramy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2016-2020 roky» № 554 vid 23 serpnia 2016 r. [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the State Program for the Development of Cross-Border Cooperation for 2016-2020» № 554 from August 23, 2016.]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п. [in Ukrainian].
5. Rishennia Zakarpatskoi oblasnoi rady «Pro vnesennia zmin do Prohramy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva Zakarpatskoi oblasti na 2016 - 2020 roky» № 561 vid 07.12.2016 r.[ Decision of the Transcarpathian Regional Council «On Amendments to the Trans-Carpathian Region Cross-Border Cooperation Program for 2016-2020» № 561 from 07.12.2016.]. Retrieved from: http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-programi-rozvitku-transkordonnogo-spiv-doc294791 [in Ukrainian].
6. Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2016). Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [Development of cross-border cooperation: a scientific and analytical report]. NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Lviv [in Ukrainian].
7. Ukraina na perekhresti heopolitychnykh interesiv: aktualni aspekty problemy [Ukraine at the crossroads of geopolitical interests: urgent aspects of the problem]. Zakarpatskyi derzhavnyi universytet. Navchalno-naukovyi instytut Filosofii ta yevrointehratsiinykh doslidzhen. Retrieved from: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3702 [in Ukrainian].
8. Medeiros, E. (2010). Cross-Border Cooperation in EU Regional Policy: a fair deal? Retrieved from: http://poctep.eu/sites/default/files/DOC_EdMedeiros_fair_deal_ENG.pdf
9. Joint report to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review. – Retrieved from: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf.
10. Kurowska-Pysz, J., & Szczepanska-Woszczyna, K. (2017). The analysis of the determinants of sustainable cross-border cooperation and recommendations on its harmonization. Sustainability, 9.
11. Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020 Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014-2020). Retrieved from: http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/pdf/financing-the-enp/cbc_2014-2020_programming_document_en.pdf.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати цю статтю:
Sokolska, T., & Polishchuk, S. (2018). Роль публічного управління у розвитку транскордонного співробітництва. Аспекти публічного управління, 6(5), 24-32. https://doi.org/10.15421/151828
Розділ
Статті