Статус голови місцевої державної адміністрації в Україні: досвід законодавчого визначення


  • Y. I. Borodin Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151827
Ключові слова: голова місцевої державної адміністрації, публічна служба, державна служба, статус голови місцевої державної адміністрації, посадова особа місцевої державної адміністрації, політична неупередженість, конкурсні засади призначення державних службовців, президент, уряд, парламент

Анотація

У статті висвітлюється питання визначення статусу голів місцевих державних адміністрацій в Україні в контексті історії публічної служби. Автор зосереджує увагу на таких важливих аспектах, як віднесення посад керівників органів державної виконавчої влади загальної компетенції регіонального та субрегіонального рівнів до сфери державної служби, запровадження обмежень на політичну діяльність, визначення ролі президента, уряду та прем’єр-міністра у призначенні та звільненні зазначених посадовців, застосуванні конкурсних процедур тощо. На основі аналізу законодавчих актів 1992–2017 рр., співставлення та узагальнення інформації з різних джерел показано, як постало саме питання про статус голів місцевих державних адміністрацій, яких змін воно зазнало в процесі створення конституційних засад публічного управління, ухвалення законодавства щодо державної служби, діяльності уряду, місцевих державних адміністрацій, запобігання корупції тощо. Особливу увагу приділено сучасному стану справ, який характеризується наявністю протиріч в українському законодавстві; підсиленням невизначеності статусу голів місцевих державних адміністрацій у результаті змін до законодавства про державну службу (листопад 2017 р.) стосовно виведення їх за межі державної служби, зняття з них обмежень на політичну діяльність тощо.Автор робить висновок про наявність великого досвіду органів державної влади України у зазначеній сфері, суперечливий характер дій суб’єктів визначення статусу голів місцевих державних адміністрацій, який наочно проявився в останні період, потребу визначити концептуальні засади розгляду питання та на основі них внести узгоджені зміни до українського законодавства.

Посилання

1. Borodin, Ye.I. (2017). Holova mistsevoi derzhavnoi administratsii v Ukraini: dosvid vyznachennia statusu posadovtsia [The head of the local state administration in Ukraine: experience in determining the status of an official]. S. M. Serohin (Eds.). (pp. 10-14). The theory and practice of civil service. Dnipro: DRIPA NAPA [in Ukrainian].
2. Borodin, Ye.I. (2017). Zaprovadzhennia derzhavnoi sluzhby v Ukraini: zakonodavchyi aspekt (kinets XX stolittia) [The introduction of the civil service in Ukraine: the legislative aspect (the end of the twentieth century)]. Problems of Political History of Ukraine. (Vol. 12), (pp. 224-243). Dnipro: Grani [in Ukrainian].
3. Borodin, Ye.I., & Khokhriakova, I.V. (2011). Holova mistsevoi derzhavnoi administratsii [The head of the local state administration]. Encyclopedia of Public Administration, (Vols. 6), (pp. 85-86). Kyiv, NADU, 6 [in Ukrainian].
4. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia Verkhovnoi Rady Ukrainy na proekt Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo okremykh pytan prokhodzhennia derzhavnoi sluzhby» vid 8 lystopada 2017 r. [The conclusion of the Main Scientific and Expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Draft Law of Ukraine «On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning Certain Issues of Civil Service» dated November 8, 2017]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62569 [in Ukrainian].
5. Koliushko, I. Chynovnykiv berut u «armiiu ahitatoriv» [Officials are taken to the «army of agitators»]. Retrieved from: https://zbruc.eu/node/74518 [in Ukrainian].
6. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine] June 28, 1996. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [in Ukrainian].
7. Prykhodko, V.A. (2008). Holovy derzhavnykh administratsii yak subiekty diialnosti mistsevykh orhaniv vlady [Heads of state administrations as subjects of activity of local authorities]. The theory and practice of state administration, 4 [in Ukrainian].
8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo okremykh pytan prokhodzhennia derzhavnoi sluzhby [On Amendments to Some Laws of Ukraine Concerning Certain Issues of Civil Service]. Law of Ukraine. November 9, 2017.
№ 2190-VIII. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2190-19 [in Ukrainian].
9. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pryvedennia yikh u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on bringing them in line with the Constitution of Ukraine]. Law of Ukraine. October 7, 2010. № 2592-VI. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2592-17 [in Ukrainian].
10. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» shchodo vrehuliuvannia okremykh pytan prokhodzhennia derzhavnoi sluzhby [On Amendments to the Law of Ukraine «On Civil Service» regarding the settlement of certain issues of civil service]. Draft of Law of Ukraine. April 15, 2016. № 4370-1. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58771 [in Ukrainian].
11. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro mistsevi derzhavni administratsii» shchodo pryvedennia yoho u vidpovidnist iz Konstytutsiieiu Ukrainy [On Amendments to the Law of Ukraine «On Local State Administrations» on bringing it in line with the Constitution of Ukraine]. Law of Ukraine. February 27, 2014. № 796-18. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-18 [in Ukrainian].
12. Pro vnesennia zmin i dopovnen do Zakonu Ukrainy «Pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy» [On amendments and additions to the Law of Ukraine «On the Representative of the President of Ukraine»]. Law of Ukraine. March 16, 1993. № 3066-ХІІ. Retrieved from: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3066-12 [in Ukrainian].
13. Pro derzhavnu sluzhbu [On the civil service]. Law of Ukraine. December 10, 2015. № 889-VІІI. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].
14. Pro derzhavnu sluzhbu [On the civil service]. Law of Ukraine. December 16, 1993. № 3723-XII in edition from December 16, 1993. Retrieved from: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/ed19931216 [in Ukrainian].
15. Pro derzhavnu sluzhbu [On the civil service]. Law of Ukraine. November 17, 2011. № 4050-VI. URL:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4050-17 [in Ukrainian].
16. Pro zapobihannia koruptsii [On Preventing Corruption]. Law of Ukraine. October 14, 2014. № 1700-VII. Retrieved from: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian].
17. Pro zakhody shchodo vprovadzhennia Kontseptsii administratyvnoi reformy v Ukraini [On Measures to Implement the Concept of Administrative Reform in Ukraine]. Decree of the President of Ukraine. July 22, 1998. № 810/98. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/810/98/page [in Ukrainian].
18. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Law of Ukraine. December 21, 2006.
№ 514-V. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-16 [in Ukrainian].
19. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Law of Ukraine. February 27, 2014. № 794-VII. Retrieved from: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-18 [in Ukrainian].
20. Pro mistsevi derzhavni administratsii [On Local State Administrations]. Law of Ukraine. April 9, 1999.
№ 586-XIV in edition from April 9, 1999. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14/ed19990409 [in Ukrainian].
21. Pro mistsevi derzhavni administratsii [On Local State Administrations]. Law of Ukraine. April 9, 1999. № 586-XIV. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14 [in Ukrainian].
22. Pro poperednie skhvalennia zakonoproektu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy shchodo detsentralizatsii vlady [On the preliminary approval of the draft law on amendments to the Constitution of Ukraine regarding the decentralization of power]. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine. August 31, 2015. № 656-VIII. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/656-19 [in Ukrainian].
23. Pro Predstavnyka Prezydenta Ukrainy [On the Representative of the President of Ukraine]. Law of Ukraine. March 5, 1992. № 2167-ХІІ. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2167-12 [in Ukrainian].
24. Pro formuvannia mistsevykh orhaniv vlady i samovriaduvannia [On the formation of local authorities and self-government]. Law of Ukraine. February 3, 1994. № 3917-XII in edition from February 3, 1994. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3917-12/ed19940203 [in Ukrainian].
25. Khudoba, O.V. (2012) Holova mistsevoi derzhavnoi administratsii: osoblyvosti ta rol posady v suchasnomu derzhavnomu upravlinni [The head of the local state administration: features and role of the post in modern state administration]. The theory and practice of public administration, 2 [in Ukrainian].
26. Shkrum, A. «Okrema dumka» do rishennia Komitetu shchodo skasuvannia reformy derzhavnoi sluzhby [«Individual Opinion» to the decision of the Committee on the abolition of civil service reform]. Retrieved from: https://blogs.pravda.com.ua/authors/shkrum/5a0ababe88130/ [in Ukrainian].
27. Shchodo poshyrennia na holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv dii Zakonu Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» [On the distribution to the heads of local state administrations, their first deputies and deputies of the Law of Ukraine «On Prevention of Corruption»]. Retrieved from: https://nazk.gov.ua/news/shchodo-poshyrennya-na-goliv-miscevyh-derzhavnyh-administraciy-yih-pershyh-zastupnykiv-ta [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати цю статтю:
Borodin, Y. (2018). Статус голови місцевої державної адміністрації в Україні: досвід законодавчого визначення. Аспекти публічного управління, 6(5), 12-23. https://doi.org/10.15421/151827
Розділ
Статті