Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб

  • Andriy V. Diachenko Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, державна соціальна політика щодо внутрішньо переміщених осіб, органи державної влади, громадські організації

Анотація

У статті досліджено побудову інституційного механізму інтеграції осіб, переміщених всередині країни. Проаналізовано діяльність органів державної влади від початку військових дій на Сході країни та обґрунтовано, що інституціональна структура надання послуг ВПО була ускладнена залученням багатьох міністерств та відомств до надання підтримки ВПО без будь-якої справжньої координації між ними. Зазначено, що основною проблемою інституціональної структури у перші два роки роботи з ВПО, на думку автора, була розрізненість у підході до формування політики. Волонтерські організації, громадянське суспільство та місцеве населення забезпечили активну відповідь на негайні потреби ВПО. У більшості випадків ця відповідь постійно триває. Уряд України вжив низку заходів, щоб допомогти ВПО пережити вимушене переселення, хоча для того, аби вжити усіх заходів, необхідних для стабілізації ситуації, в якій знаходяться ВПО, можливості Державного бюджету є обмеженими.Показано, що важливим кроком на шляху дотримання забезпечення прав ВПО було створення окремого органу центральної влади – Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, одним із основних завдань якого є забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері розбудови миру.Автор доходить висновку, що протягом 2014-2017 рр. в Україні було створено потужний інституціональний механізм інтеграції ВПО. Проте, багато проблем залишаються ще не вирішеними, зокрема, потребує удосконалення координація взаємодії суб’єктів, які забезпечують інтеграцію внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Deiaki pytannia Ministerstva z pytan tymchasovo okupovanykh terytorii ta vnutrishno peremishchenykh osib: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 chervnia 2016 r. № 376 [Some issues of the Ministry for Temporary Occupied Territories and Internally Displaced Persons: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from june 8, 2016 № 376]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/376-2016-%D0%BF [in Ukrainian].
2. Zvit pro stan vykonannia u II kvartali 2016 roku zakhodiv, peredbachenykh Kompleksnoiu derzhavnoiu prohramoiu shchodo pidtrymky, sotsialnoi adaptatsii ta reintehratsii hromadian Ukrainy, yaki pereselylysia z tymchasovo okupovanoi terytorii Ukrainy ta raioniv provedennia antyterorystychnoi operatsii v inshi rehiony Ukrainy, na period do 2017 roku [Report on the state of implementation in the second quarter of 2016 of the measures envisioned by the Integrated State Program for Support, Social Adaptation and Reintegration of Ukrainian Citizens who moved from temporarily occupied territory of Ukraine and areas of anti-terrorist operation to other regions of Ukraine until 2017]. Retrieved from: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=169302 [in Ukrainian].
3. Kliuchovi zasady derzhavnoi polityky u sferi zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Analitychna zapyska [Key Principles of State Policy in the Field of the Protection of the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons: Analytical Note]. National Institute for Strategic Studies. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/2375/ [in Ukrainian].
4. Otsinka kompleksu zakhodiv, yaki vzhyvaie uriad Ukrainy shchodo nadannia sotsialnykh posluh vnutrishno peremishchenym osobam (VPO): Ostatochnyi zvit pro rezultaty otsinky [Assessment of the measures taken by the Government of Ukraine to provide social services to internally displaced persons (VPO): Final evaluation report]. MakTahhart, G., & Stoun, M. (Exp.). (2016). Retrieved from: http://www.msp.gov.ua/news/13403.html [in Ukrainian].
5. Pytannia sotsialnoho zabezpechennia hromadian Ukrainy, yaki peremishchuiutsia z tymchasovo okupovanoi terytorii ta raioniv provedennia antyterorystychnoi operatsii: Rozporiadzhennia KMU № 588-r vid 11 chervnia 2014 roku [Questions of social security of Ukrainian citizens moving from temporarily occupied territory and areas of anti-terrorist operation: CMU Decree № 588-r from June 11, 2014]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/588-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
6. Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5067-VI [On Employment of the Population: Law of Ukraine from 05.07.2012 № 5067-VI]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 [in Ukrainian].
7. Pro oblik vnutrishno peremishchenykh osib: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 zhovtnia 2014 r. № 509 [On the registration of internally displaced persons: the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 1, 2014 № 509]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
8. Public and international organizations are joining forces to address the health problems of Donbas and IDPs. Retrieved from: http://restoring-donbass.com/en/news/1211-public-and-international-organizations-are-joining-forces-to-address-the-health-problems-of-donbas-and-idps/.
9. The Mounting Human Cost of Ukraine’s Conflict. Retrieved from: http://www.hias.org/mounting-human-cost-ukraines-conflict.
10. Ukraine // USAID. Retrieved from: https://www.usaid.gov/crisis/ukraine.

Переглядів анотації: 146
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2018-04-02
Як цитувати
Diachenko, A. V. (2018). Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Аспекти публічного управління, 5(12), 50-58. https://doi.org/10.15421/15201750
Розділ
Стаття