Компетентності державного секретаря міністерства в Україні

  • Inna G. Suray Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, компетенції, державний секретар міністерства

Анотація

У статті висвітлено дослідження компетентностей (як вимоги) держсекретаря міністерства в Україні відповідно до чинних нормативно-правових актів. Доведено, що для окреслення вимог до компетентності держсекретаря міністерства в Україні за основу слід брати його компетенції щодо здійснення функцій з управління персоналом та загально-організаційних щодо апарату міністерства. Установлено, що чинні вимоги до компетентності державного секретаря міністерства в Україні не вказують на усвідомлення ним ролі й важливості його діяльності; вимога до навичок частково замінена уміннями; вимоги до професійних знань звужено до знань законодавства; не акцентується увага на навчанні як розвитку компетентності; недостатня увага приділена досвіду як вимозі до компетентності; не знайшли відображення вимоги до моральних та ділових якостей, способів мислення, професійні, світоглядні і громадянські якості, морально-етичні цінності. Зазначено, що у чинному законодавстві України, на відміну від міжнародних стандартів ISO 9001, не розкрита динамічна сутність поняття «компетентність» (як демонстрована здатність застосовувати на практиці знання та навички), а закріплена статична (яка просто має бути у особи, не акцентуючи на її реалізації). Крім того, не закріплено такий зв’язок: вимоги до компетентності держсекретаря міністерства – застосування його знань і навичок – розвиток компетентності – оцінювання впливу на якість роботи апарату міністерства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bevziuk, I.M. (2012). Okremi aspekty metodolohichnykh pidkhodiv psykholohichnykh znan u protsesi formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh prokuroriv [Separate aspects of methodological approaches of psychological knowledge in the process of formation of communicative competence of future prosecutors]. Scientific journal of NP Drahomanov NPP. Series № 12. Psychological sciences, 37, 49-53 [in Ukrainian].
2. Holovan, M.S. (2011). Kompetentsiia ta kompetentnist: porivnialnyi analiz poniat [Competence and competence: comparative analysis of concepts]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 8, 224 233 [in Ukrainian].
3. Kalinin, V.O. (2005). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy zasobamy dialohu kultur [Formation of professional competence of the future teacher of foreign language means of dialogue of cultures]. Extended abstract of Doctor’s thesis, Zhytomyr [in Ukrainian].
4. Kontseptsiya standartov ISO 9000 [The concept of standards ISO 9000]. Retrieved from: http://quality.eup.ru/GOST/konc9000.htm [in Russian].
5. Leiko, S.V. (2013). Poniattia «kompetentsiia» ta «kompetentnist»: teoretychnyi analiz [The notion of «competence» and «competence»: theoretical analysis]. Pedagogy, 4, 128-135 [in Ukrainian].
6. Mezhdunarodnyj standart ISO 9001:2000. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovaniya. [International standard ISO 9001: 2008 Quality management systems. Requirements]. (2000). Retrieved from: http://niits.ru/public/2003/069.pdf [in Russian].
7. Pro vyshchu osvitu: zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 r. №1556-VII [Law of Ukraine on higher education from from July 1, 2014 №1556-VII]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].
8. Pro derzhavnu sluzhbu: zakon Ukrainy vid 10 hrud. 2015 r. №889-VIII [On the Civil Service: The Law of Ukraine of December 10. 2015 р. №889-VIII]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennia Typovykh vymoh do osib, yaki pretenduiut na zainiattia posad derzhavnoi sluzhby katehorii «A»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2016 № 448 [On approval of the Typical Requirements for Persons Applicating for the Civil Service Category «A»: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 22, 2016 № 448]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF [in Ukrainian].
10. Pro oholoshennia konkursu na zainiattia vakantnykh posad derzhavnykh sekretariv ministerstv : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 zhovt. 2016 r. № 732-r [About the announcement of the competition for vacant posts of state secretaries of ministries: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 11. 2016 № 732-r.]. Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249404460 [in Ukrainian].
11. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady : Zakon Ukrainy vid 17 berez. 2011 r. №3166-VI zi zminamy [About central executive bodies: Law of Ukraine dated March 17. 2011 № 3166-VI with amendments.]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3166-17/print1478020568592555 [in Ukrainian].
12. Suray, I.G. (2017). Between politics and public service (State secretary of the ministry in Ukraine). Public management, 1 (6), 171-177 [in Ukrainian].
13. Suray, I. G. (2017). Competency State secretary of the Ministry in Ukraine. Scientific Bulletin of Polissia, 2 (4), 163-169.

Переглядів анотації: 178
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2018-03-30
Як цитувати
Suray, I. G. (2018). Компетентності державного секретаря міністерства в Україні. Аспекти публічного управління, 5(12), 35-41. https://doi.org/10.15421/15201748
Розділ
Стаття