Територіальна громада: системний підхід до вдосконалення функцій окремих елементів

  • T. V. Seregina Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: територіальна громада, адміністративно-територіальна реформа, приватний сектор, органи самоорганізації населення

Анотація

Обґрунтовано, що систему місцевого самоврядування слід розглядати не як сукупність окремих елементів, а як сукупність територіальних громад, що в свою чергу складаються з набору елементів. Зазначено, що приватний сектор слід розглядати як елемент територіальної громади, адже він забезпечує громаду робочими місцями та поповнює бюджет, а також створює додаткові можливості для громади, зокрема, щодо залучення ресурсів в процесі реалізації стратегії розвитку. Доведено, що в соціальній та культурній сферах максимальний ефект в контексті надання послуг може забезпечити громадський сектор, запорукою при цьому виступають: добровільність об’єднання, неприбутковий характер діяльності, особиста зацікавленість у вирішенні проблем. З’ясовано, що становлення громадського сектору як перспективного елементу територіальної громади вимагає підтримки держави, причому не традиційним шляхом фінансуванні статутної діяльності, а шляхом делегування повноважень. Розкрито специфіку сприйняття органів самоорганізації населення як громадських об’єднань, при цьому нівелюється їхня роль в якості органу публічної влади, що дозволяє їм вирішувати питання місцевого значення. Виявлено, що успішною та спроможною територіальна громада може бути лише за умови участі всіх секторів як в процесі прийняття спільних рішень, так і в процесі їхнього втілення в життя. Причому відповідальність за ефективну взаємодію всіх секторів громади слід покласти на місцеву владу. Встановлено, що в умовах територіальної реформи, категорія територіальної громади так само як категорія об’єднана територіальна громада потребують адекватного визначення й закріплення в нормативно-правовій базі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny : Kodeks Ukrayiny vid 08 lypn. 2010 r. № 2456-VI [Budget Code of Ukraine, the Code of Ukraine on 08 July. 2010 № 2456-VI]. 2010. Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 50-51, 572 (in Ukrainian).

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrayiny vid 11 lypn. 2001 r. № 625-III [On Public-Private Partnership Law of Ukraine on July 11. 2001 № 625-III]. 2001. Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 48 (in Ukrainian).

Pro mistseve samovryaduvannya: Zakon Ukrayiny vid 21 trav. 1997 r. № 280/97-VR [On Local Government: Law of Ukraine on May 21. 1997 r. Number 280/97-VR]. 1997. Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 24, 170 (in Ukrainian).

Pro orhany samoorhanizatsiyi naselennya: Zakon Ukrayiny vid 01 lypn. 2010 r. № 2404- VI [About BSP: Law of Ukraine on 01 July. 2010 № 2404- VI]. 2010. Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 40 (in Ukrainian).

Varnavskiy, V. G., 2002. Kontsessii v transportnoy infrastrukture: teoriya, praktika, perspektivyi [Concessions in the transport infrastructure: the theory, practice, perspectives]. IMEMO RAN, Moscow (in Russian)

Hromads’ki orhanizatsiyi Poltavy otrymayut’ vdvichi menshe koshtiv, nizh potrebuvaly [NGOs Poltava receive half the money than needed]. Access: https://tribuna.pl.ua/news/gromadski-organizatsiyi-poltavi-otrimayut-vdvichi-menshe-koshtiv-nizh-potrebuvali/ (in Ukrainian).

Dubych, K. V., 2014. Derzhavne upravlinnya sotsial’nymy posluhamy: terminolohichnyy analiz [State Department of Social Services: terminological analysis]. Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka 1, 47–60 (in Ukrainian).

Sydorchuk, Oleksiy, 2014. «Stavlennya zhyteliv mist do ideyi detsentralizatsiyi» [«The attitude of urban residents to the idea of decentralization»]. Fond «Demokratychni initsiatyvy» imeni Il’ka Kucheriva 3(23). Access: http://dif.org.ua/modules/pages files/ 1432540363_3559.pdf. (in Ukrainian).

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003. Access: http://.www.pozytek.gov.pl/


Переглядів анотації: 228
Завантажень PDF: 176
Опубліковано
2017-03-14
Як цитувати
Seregina, T. V. (2017). Територіальна громада: системний підхід до вдосконалення функцій окремих елементів. Аспекти публічного управління, 4(11-12), 70-75. https://doi.org/10.15421/15201664
Розділ
Регіональне та муніципальне управління