Типологізація державної служби: термінологічна полеміка

  • R. G. Botvinov Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: державна служба, спеціалізована державна служба, правоохоронна служба, військова служба, державні службовці

Анотація

У статті аналізується зміст понять «спеціалізована державна служба», «військова служба», «правоохоронна служба». Встановлено, що спеціалізована державна служба – це інститут державної служби, правовий статус службовців якого визначається як Законом України «Про державну службу», так і спеціальними нормативними актами, які здійснюють професійну діяльність щодо реалізації функцій, прав і обов’язків органів виконавчої влади в особливих умовах, мають власні повноваження, функції, специфіку їх виконання, звання (чини, ранги), особливості правового та матеріально-побутового забезпечення. Визначено, що правоохоронна служба – це професійна службова діяльність громадян у правоохоронних органах, служба в установах, що здійснюють функції по забезпеченню безпеки, законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод людини і громадянина. Конкретизовано визначення, яке характеризує службовця правоохоронної служби.На думку автора, на законодавчому рівні питання визначення видів державної служби не знайшло свого вирішення. Обгрунтовано необхідність доповнення Закону України «Про державну службу» розділом «Про спеціалізовану державну службу».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anohin, P.K., 1970. Teoriya funktsionalnoy sistemyi [The theory of functional system]. Uspehi fiziologicheskih nauk 1, 33 (in Russian).

Derzhavna sluzhba: navch.posibn [Public Service: Tutorial]. 2012. IFTUNH, I.-F. (in Ukrainian).

Do problemy vyznachennya bazovykh ponyat’ u konteksti reformuvannya pravookhoronnykh orhaniv. Analitychna zapyska [To the problem of the definition of basic concepts in the context of the police reform. Analytical Brief]. Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’. Access: http://www.niss.gov.ua/articles/1153/#_ftn1 (in Ukrainian).

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny vid 06.07.2005 r. № 2747–IV [Code of Administrative Procedure of Ukraine of 06.07.2005 p. Number 2747-IV]. 2005. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 35 (35–36, 37), 446 (in Ukrainian).

Korkunov, N. M., 1914. Russkoe gosudarstvennoe pravo [Russian state law]. Tipografiya M.M. Stasyulevicha 1: Vvedenie i obschaya chast, 28. SPb. (in Russian).

Mytnyy kodeks Ukrayiny : vid 13.03.2012 № 4495-VI [Customs Code of Ukraine from 13.03.2012 number 4495-VI]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (in Ukrainian).

Movchun, O.H., 2015. Sluzhbovi vidnosyny v administratyvnomu pravi [Service relationship in administrative law]. GOAL. Access: // http://goal-int.org/sluzhbovi-vidnosini-v-administrativnomu-pravi/ (in Ukrainian).

Obolens’kyy, O. Yu., 2006. Derzhavna sluzhba: Pidruchnyk [Public service: Textbook]. KNEU, Kyiv (in Ukrainian).

Pro viys’kovyy obov”yazok i viys’kovu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 25.03.1992 № 2232-XII (v redaktsiyi vid 03.03.2016) [On Military Duty and Military Service Law of Ukraine from 25.03.1992 number 2232-XII (as amended on 03.03.2016)]. Access: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (in Ukrainian).

Pro demokratychnyy tsyvil’nyy kontrol’ nad Voyennoyu orhanizatsiyeyu i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy: Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003 № 975-IV [On democratic civilian control over the military and law enforcement agencies: the Law of Ukraine of 19.06.2003 № 975-IV]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15 (in Ukrainian).

Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv: Zakon Ukrayiny vid 23.12.1993 № 3781-XII [On State Protection of court employees and law enforcement: Law of Ukraine of 23.12.1993 number 3781-XII]. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (in Ukrainian).

Pro derzhavnu sluzhbu : Zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 № 889-VIII [On the Civil Service: Law of Ukraine of 10.12.2015 number 889-VIII]. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4

Pro osnovy natsional’noyi bezpeky Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003 № 964-IV [On National Security of Ukraine, Law of Ukraine of 19.06.2003 № 964-IV]. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (in Ukrainian).

Pro skhvalennya Stratehiyi reformuvannya derzhavnoyi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini na period do 2017 roku ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18.03.2015 № 227-r [On approval of the Strategy of reforming the civil service and service in local government in Ukraine for the period till 2017 and approved plan for its implementation, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18.03.2015 number 227-p.]. Access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/227-2015-%D1%80 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 228
Завантажень PDF: 209
Опубліковано
2016-08-11
Як цитувати
Botvinov, R. G. (2016). Типологізація державної служби: термінологічна полеміка. Аспекти публічного управління, 4(9-10), 91-98. https://doi.org/10.15421/152016854
Розділ
Кадрова політика та публічна служба