Європейські стандарти доброчесної державної служби

  • L. V. Prudyus Національна академія державного управління при Президентові України
Ключові слова: європейська інтеграція, доброчесність, корупція, корупційні ризики, конфлікт інтересів, електронне декларування

Анотація

У статті досліджено європейські стандарти доброчесної державної служби. Встановлено, що створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду є одним із основних напрямів реалізації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки. Визначено сутність поняття доброчесність. Встановлено, що основою формування та розвитку доброчесності на державній службі України є європейські стандарти доброчесності та боротьби з корупцією, визначені у міжнародних договорах і угодах, які ратифіковані Україною. Доведено, що з  урахуванням європейських стандартів для забезпечення доброчесної державної служби України застосовують механізми люстрації, запобігання конфлікту інтересів, дотримання етики поведінки, декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру державних службовців. Запропоновано для подальшого впровадження європейських стандартів доброчесності в Україні розробити новий Кодекс доброчесної поведінки публічних службовців та здійснити заходи, які передбачені Антикорупційною стратегією: ухвалити закон про захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупційні правопорушення (викривачів); прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vasylevska, T., 2011. Etychni vymiry hromadianskosti derzhavnoho sluzhbovtsia [Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka]. 1 (5). р. 148-153. (in Ukrainian).

Busel, V.T., 2009. Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayins»koyi movy. Perun, Kyiv, Irpin (in Ukrainian).

Yevropejs»ka komisiya «Za demokratiyu cherez pravo» (Venecians»ka komisiya). Proekt Konsul»tatyvnoho vysnovku shhodo Zakonu «Pro vyznachennya kryteriyu dlya obmezhennya povnovazhen» nesennya derzhavnoyi sluzhby, dostupu do dokumentiv ta oprylyudnennya informaciyi pro kolaboracionizm iz orhanamy derzhavnoyi bezpeky» (Zakonu «Pro lyustraciyu») Kolyshn»oyi Yuhoslavs»koyi Respubliky Makedoniya : [Vysnovok № 694/2012, Strasburh, 30.11.2012]. Access mode: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(document)/9CCC052FF67F623FC2257D9E0041D022 (in Ukrainian).

Konvenciya Orhanizaciyi Ob’yednanyx Nacij proty korupciyi. [The conception on 31.10.2003]. Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU03129.html (in Ukrainian).

Koruptsiini ryzyky v diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Roz’iasnennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 12.04.2011]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0026323-11(in Ukrainian).

Kryminal»na konvenciya pro borot»bu z korupciyeyu (ETS 173). [The international document on 27.01.1999 number ETS173]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (in Ukrainian).

Malimon, V.I., Shevchenko, N.P. Aktualizatsiia etychnykh kodeksiv v konteksti modernizatsii systemy derzhavnoho upravlinnia. [Elektronnyi resurs]. Access mode : http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/13-11-15.pdf (in Ukrainian).

Model»nyj kodeks povedinky dlya derzhavnyx sluzhbovciv (dodatok do Rekomendacij Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 11.05.2000 №R (2000) 10 shhodo kodeksiv povedinky dlya derzhavnyx sluzhbovciv). Access mode: http://komitet.in.ua/?p=853 (in Ukrainian).

Oluiko, V.M. Do pytannia pravovoho zabezpechennia dobrochesnoi povedinky osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy [Elektronnyi resurs]. Access mode : http://www.univer.km.ua/visnyk/1093.pdf (in Ukrainian).

Poperedzhennia zlochynnosti ta kryminalne pravosuddia u konteksti rozvytku:realizatsii ta perspektyvy mizhnarodnoho spivrobitnytstva [Rezoliutsiia OON vid 07.09.1990]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_785(in Ukrainian).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyznachennia kintsevykh vyhodooderzhuvachiv yurydychnykh osib ta publichnykh diiachiv [The Law of Ukraine on 14.10.2014 number 1701-VII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18 (in Ukrainian).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo osoblyvostei podannia sluzhbovymy osobamy deklaratsii pro maino, dokhody, vytraty i zobov’iazannia finansovoho kharakteru u 2016 rotsi [The Law of Ukraine on 15.03.2016 number 1022-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1022-19(in Ukrainian).

Pro dvadtsiat kerivnykh pryntsypiv borotby z koruptsiieiu [Rezoliutsiia Komitetu Ministriv Rady Yevropy (97) 24 vid 6.11.1997]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=ADD49945492AB4622122873FCCB7BD8D?art_id=48068&cat_id=46352 (in Ukrainian).

Pro derzhavnu sluzhbu. [The Law of Ukraine on 10.12.2015 number 889-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (in Ukrainian).

Pro dostup do arkhiviv represyvnykh orhaniv komunistychnoho totalitarnoho rezhymu 1917-1991 rokiv [The Law of Ukraine on 09.04.2015 number 316-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-19 (in Ukrainian).

Рro zapobihannya korupciyi. [The Law of Ukraine on 14.10.2014 number 1700-VII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (in Ukrainian).

Pro zasady derzhavnoyi antykorupcijnoyi polityky v Ukrayini (Antykorupcijna stratehiya) na 2014-2017 roky. [The Law of Ukraine on 14.10.2014 number 1699-VII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18. (in Ukrainian).

Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky [The Law of Ukraine on 09.04.2015 number 317-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennya Pravyl etychnoyi povedinky derzhavnyx sluzhbovciv. [The resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine on 11.07.2016 number 65]. Access mode: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248839311 (in Ukrainian).

Pro Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy [The Law of Ukraine on 14.10.2014 number 1698-VII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (in Ukrainian).

Pro ochyshhennya vlady. [The Law of Ukraine on 16.09.2014 number 1682-VII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 (in Ukrainian).

Pro pravovyi status ta vshanuvannia pam’iati bortsiv za nezalezhnist Ukrainy u XX stolitti [The Law of Ukraine on 09.04.2015 number 314-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-19 (in Ukrainian).

Pro uvichnennia peremohy nad natsyzmom u Druhii svitovii viini 1939-1945 rokiv [The Law of Ukraine on 09.04.2015 number 315-VIII]. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315-19 (in Ukrainian).

Tokar-Ostapenko, O.V., 2013. Vrehuliuvannia konfliktu interesiv na derzhavnii sluzhbi: mozhlyvosti zastosuvannia yevropeiskoho dosvidu v Ukraini. NISD, Kyiv (in Ukrainian).

Cyvil»na konvenciya pro borot»bu z korupciyeyu. Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_102 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 553
Завантажень PDF: 2719
Опубліковано
2016-09-05
Як цитувати
Prudyus, L. V. (2016). Європейські стандарти доброчесної державної служби. Аспекти публічного управління, 4(8), 65-74. https://doi.org/10.15421/151642
Розділ
Кадрова політика та публічна служба