Дискреційні повноваження:загрози та можливості для розвитку місцевого самоврядування в Україні

  • T. M. Tarasenko Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: дискреційні повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, власний розсуд, децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування

Анотація

Досліджено дискреційні повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні. Зроблено спробу конкретизувати сутність цих повноважень та підходи щодо удосконалення регулювання відносин у процесі їх здійснення. Актуалізується потреба подальших досліджень за цим напрямом у галузі публічного управління, зокрема, що стосується практико­орієнтованого наукового супроводження діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у цій сфері.Акцентується увага на важливості як зменшення кількості дискреційних повноважень, так і забезпечення належного контролю за здійсненням таких повноважень на основі законності, справедливості, доцільності. Підкреслюється необхідність посилення відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі громадсько­політичної, та розвитку практики громадського контролю за процесом прийняття управлінських рішень з питань місцевого значення. Піднімається проблема формування компетентностей посадових осіб з питань здійснення дискреційних повноважень. У якості методичного супроводження пропонується розробити методику прийняття рішень, вчинення дій у ході реалізації дискреційних повноважень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

T. M. Tarasenko, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
кандидат наук з державного управління, доцент

Посилання

Armash, N.O., 2014. Pryntsypy realizatsiyi dyskretsiynykh povnovazhen’ derzhavnymy politychnymy diyachamy [The principles of implementation of discretionary powers by state political leaders]. Derzhava i pravo. Seriya : Pravo 4 (46), 19 – 25. Access mode: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/drp_2014_4_6.pdf. (in Ukrainian).

Byelkin, M.L. Povnovazhennya administratyvnykh sudiv shchodo kontrolyu za dyskretsiynoyu vladoyu [The powers of administrative courts to control discretionary power]. Access mode: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=68998 (in Ukrainian).

Venher, V.M., 2013. Obmezhennya dyskretsiynykh povnovazhen’ yak skladova pryntsypu verkhovenstva prava [Limitation of discretion as part of the rule of law]. Naukovi zapysky. Yurydychni nauky 144 – 145, 49 – 54. Access mode: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/NaUKMAun_2013_144­145_13.pdf (in Ukrainian).

Kobyl’nyk, D.A., 2015. Deyaki mirkuvannya stosovno dyskretsiynykh povnovazhen’ orhaniv, shcho zdiysnyuyut’ finansovu diyal’nist’ v Ukrayini [Some considerations concerning the discretionary powers of carrying out financial operations in Ukraine]. Teoriya i praktyka pravoznavstva 2 (8). Access mode: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63824/59304 (in Ukrainian).

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: Kodeks Ukrayiny vid 6 lypnya 2005 r. № 2747­IV [Code of Administrative Procedure of Ukraine: Ukraine Code of 6 July 2005 r. Number 2747­IV]. Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747­15 (in Ukrainian).

Kozyubra, M.I., 2012. Verkhovenstvo prava i Ukrayina [Rule of law i Ukraine]. Pravo Ukrayiny 1 – 2, 30 – 63. Access mode: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/kozjubra­m.i.­verhovenstvo­prava­i­ukrajina­632/ (in Ukrainian).

Kurchin i partnery. Dyskretsiyni povnovazhennya orhaniv derzhavnoyi vlady – yak pidstava vidmovy v zadovolenni administratyvnoho pozovu [Kurchin and partners. The discretionary powers of public authorities ­ as a reason to dismiss the administrative action]. Access mode: http://kurchin.com.ua/uk/yuridichni­novini/diskreciyni­povnovazhennya­organiv­derzhvladi (in Ukrainian).

Les’kov, P. Verkhovenstvo prava chy dyskretsiyni povnovazhennya chynovnyka? [The rule of law or official discretion?]. Access mode: http://blog.liga.net/user/pleskov/article/17013.aspx (in Ukrainian).

Metodolohiyi provedennya hromads’koyi antykoruptsiynoyi ekspertyzy. Tsentr polityko­pravovykh doslidzhen’ [Methodology of civic anti­corruption expertise. Center for Political and Legal Studies]. Access mode: http://pravo.org.ua/ua/news/5226­metodologiya­provedennya­gromadskoyi­antikoruptsiynoyi­ekspertizi (in Ukrainian).

Metodolohiya provedennya antykoruptsiynoyi ekspertyzy : nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 23 chervnya 2010 r. № 1380/5 [Methodology of anti­corruption expertise: Order of the Ministry of Justice of Ukraine on 23 June 2010 r. № 1380/5]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1380323­10 (in Ukrainian).

Metodolohiya provedennya hromads’koyi antykoruptsiynoyi ekspertyzy: zahal’ni zasady, za pidtrymky Prohramy rozvytku OON, 2012 r [The methodology of civic anti­corruption expertise: general principles, supported by UNDP, 2012]. Access mode: http://ti­ukraine.org/system/files/library/methodology.pdf (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennya Metodolohiyi provedennya antykoruptsiynoyi ekspertyzy proektiv normatyvno­pravovykh aktiv : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 8 hrudnya 2009 r. № 1346 [On approval of the Methodology for anti­corruption expertise of draft legal acts: Cabinet of Ministers of Ukraine of 8 December 2009 r. 1346]. Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1346­2009­vr (in Ukrainian).

Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini : zakon Ukrayiny vid 21 travnya 1997 r. № 280/97­VR [On local government in Ukraine: the law of Ukraine on May 21, 1997]. Access mode: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97­vr (in Ukrainian).

Rezolyutsiya № (77) 31 Pro zakhyst osoby stosovno aktiv administratyvnykh orhaniv vlady, pryynyata Komitetom Ministriv Rady Yevropy 28 veresnya 1977 r [Resolution № (77) 31 on protection of the individual in relation to acts of administrative authorities, adopted by the Committee of Ministers 28 September 1977]. (in Ukrainian).

Rekomendatsiya № R (91) 1 Derzhavam­chlenam stosovno administratyvnykh sanktsiy, pryynyata Komitetom Ministriv Rady Yevropy 13 lyutoho 1991 r [Recommendation № R (91) 1 to Member States on administrative sanctions adopted by the Committee of Ministers February 13, 1991]. Access mode: http://pravo.org.ua/files/zarub_zakon/Rec_1991.pdf (in Ukrainian).

Rekomendatsiya № R (80) 2 Derzhavam­chlenam «Stosovno realizatsiyi administratyvnymy orhanamy vlady dyskretsiynykh povnovazhen’», pryynyata Komitetom Ministriv Rady Yevropy 11 bereznya 1980 r [Recommendation № R (80) 2 Member States «Regarding the implementation of the administrative authorities discretionary powers», adopted by the Committee of Ministers 11 March 1980]. (in Ukrainian).

Tanasyuk, O. Dyskretsiyni povnovazhennya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya ta sfery yikh zastosuvannya [Discretionary powers of local authorities and their scope]. http://moyagazeta.com/news/a­7627.html (in Ukrainian).

Khavronyuk, M.I. Peredmova do Naukovo­praktychnoho komentarya do Zakonu Ukrayiny «Pro zasady zapobihannya i protydiyi koruptsiyi» [Introduction to Scientific­practical commentary to the Law of Ukraine «On Principles of Prevention and Combating Corruption»]. Access mode: http://www.zakonoproekt.org.ua/peredmova­do­naukovo­praktichnogho­komentarya­do­zakonu­pro­zasadi­protidiji­koruptsiji.aspx (in Ukrainian).

Yurydychna entsyklopediya [Legal Encyclopedia]. 1998. «Ukr. entsykl.» 2. Kyiv. Access mode: http://cyclop.com.ua/content/view/1051/58/1/7/№12739 (in Ukrainian).


Переглядів анотації: 255
Завантажень PDF: 855
Опубліковано
2016-07-19
Як цитувати
Tarasenko, T. M. (2016). Дискреційні повноваження:загрози та можливості для розвитку місцевого самоврядування в Україні. Аспекти публічного управління, 4(6-7), 77-84. https://doi.org/10.15421/151631
Розділ
Регіональне та муніципальне управління