Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі


  • P. O. Haitov Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151628
Ключові слова: лідер, лідерство, керівник, державні службовці

Анотація

В статті аналізуються концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі. Автор виходить з того, що концепція розвитку лідерства є теоретичним конструктом, що містить стратегію, основні напрями, завдання та цілі вдосконалення діяльності персоналу державної служби, що дозволяють підвищити ефективність роботи інституту держави за рахунок опосередкованого впливу лідерства на результативність організаційного управління.На думку автора, концепція розвитку лідерства на державній службі повинна представляти собою систему взаємоузгоджених дій, метою яких є не тільки організаційне вдосконалення, а й перш за все оптимізація ролі держави, яка не тільки має надавати допомогу в реалізації інтересів населення, але й активно брати участь у формуванні громадянського суспільства.Метою формування і розвитку лідерства на державній службі є досягнення нової якості внутріорганізаційної взаємодії, що сприяє оптимізації діяльності владних структур як суб’єкта управління і їх взаємодії з громадянами як об’єктом управління. Розробка концепції базується на принципах науковості, системності, комплексності, індивідуалізації, доступності. Розглянуто функціональне навантаження служби управління персоналом державного органу в напрямі розвитку лідерства.В якості основних положень, що визначають концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі, автор виділяє: освітню складову, регламентовану різними процедурами, спрямованими на зміну форм навчання в межах застосування сучасних методів активного впливу на особистість слухачів з метою підготовки останніх до практичної управлінської діяльності; трансформацію діяльності служб управління персоналом державних органів, спрямовану на активне їх включення в формуючу діяльність щодо підвищення якості управлінських взаємодій суб’єкта й об’єкта управління. 

Посилання

1. Konstytutsiya Ukrayiny: pryynyata na p»yatiy sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 28 chervnya 1996 r. [The Constitution of Ukraine, adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine June 28, 1996]. Ukrayina, Kiyv (in Ukrainian).
2. Planirovanie sotsialnogo razvitiya kollektiva [Planning for Social Development team]. 2003. Delo, Moscow (in Russian).
3. Pro zatverdzhennya Typovoho polozhennya pro sluzhbu upravlinnya personalom derzhavnoho orhanu : Nakaz Natsional’noho ahent•stva Ukrayiny z pytan’ derzhavnoyi sluzhby vid 03.03.2016 № 47 [On approval of regulations on service HR state body: Order of the National Agency of Ukraine on Civil Service of 03.03.2016 number 47]. Access: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/12673 (in Ukrainian).
4. Santalaynen, T., 2003. Upravlenie po rezultatam [Performance management]. Progress Univers, Moscow. (in Russian).
5. Sotsialnyiy menedzhment [Social management]. 1998. Banki i birzhi, 9­24. Moscow (in Russian).
6. Hollander, Е.Р., Julian, J.W., 2002. Stadies in ltader legitimacy, influence and innovation Julian II Advances in experimental social psychology 5, 33.
Опубліковано
2016-07-19
Як цитувати цю статтю:
Haitov, P. (2016). Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі. АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, 4(6-7), 49-56. https://doi.org/10.15421/151628
Розділ
Кадрова політика та публічна служба