Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста


  • S. A. Zaporozhec Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151525
Ключові слова: місцеве самоврядування, управління містом, партнерство, публічно-приватне партнерство, система управління партнерством, адаптивна модель управління, проблеми в управління партнерством, громада

Анотація

На основі аналізу наукових джерел визначено необхідність використання механізмів партнерства в управлінні містом, проаналізовано проблеми запровадження механізмів партнерства на рівні міста. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність використання механізмів партнерства на рівні міста, а саме: відсутність ефективних можливостей для повноцінного та системного контролю з боку громади за діяльністю місцевої ради, брак інформації щодо змісту рішень, які ухвалюються міськими радами, складність процесу контролю за імплементацією політики в місті, недосконала звітність про діяльність органів місцевого самоврядування, непрозорі бюджетні процеси, відсутність скоординованої та скоригованої політики партнерства, недосконалість законодавчої бази партнерських відносин; нечітке визначення ролі та статусу учасників партнерства; недооцінка органами місцевого самоврядування на рівні міста людського капіталу; відсутність належної пропаганди позитивних прикладів партнерської взаємодії; відсутність налагоджених зв’язків, що сприяли б обміну досвідом реалізації соціальних та бізнес-проектів; відсутність матеріальної бази. Це зумовлює необхідність наукового дослідження сутності та змісту партнерства як форми балансу інтересів органів місцевого самоврядування і громадського та бізнес-середовища, сучасних механізмів їх взаємодії, як інструменту інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку міст. Важливою метою будь-якої з форм партнерства є залучення інвестицій для вирішення певних суспільно-економічних завдань, важливих для надання суспільних послуг та підвищення якості життя в місті.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Місце роботи автора
Як цитувати цю статтю:
Zaporozhec, S. (1). Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста. Public Administration Aspects, 3(3). https://doi.org/10.15421/151525
Розділ
Регіональне та муніципальне управління