Анонси

Шановні колеги науковці

2018-07-13
Новітні вимоги до наукової діяльності передбачають інтегрованість дослідників та їх праць до глобальної мережі, а також наявність високих індексів цитування. Саме на досягнення цих цілей спрямована діяльність видавництва "Грані". Читати більше про Шановні колеги науковці

Шановні колеги!  Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Аспекти публічного управління»Журнал «Аспекти публічного управління» видається з вересня 2013 року. 

Тематична спрямованість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, кадрова політика та публічна служба, регіональне та муніципальне управління. 
Періодичність: 12 разів на рік. 
Мова видання: українська, російська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), ISSN 2413-8231 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 28.11.2013 р. (серія КВ № 20424-10224Р). 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від15.04.14 р.).
Журнал «Аспекти публічного управління» індексується в міжнародних наукометричних базах: 

IndexCopernicus (Impact Factor ICV 2016 - 70,27);
eLibrary;
- Google Scholar;
BASE - Bielefeld Academic Search Engine;
Vsenauki.ru;
National Library of Ukraine Vernadsky
DOAJ;
- ERIH PLUS;
MIAR ;
WorldCat;
University of Saskathewan.

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. 

Інструкції для авторів