Анонси

«ГРАНІ» та конкурс репостів

2018-08-17
Ми пропонуємо вам можливість отримати знижку на фахову публікацію у наших виданнях – в альманасі «Грані» (www.grani.org.ua – філософія, політологія, соціологія, історія) та журналі «Аспекти Публічного Управління» (www.aspects.org.ua – державне управління).   Читати більше про «ГРАНІ» та конкурс репостів

Шановні колеги!  Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Аспекти публічного управління»Журнал «Аспекти публічного управління» видається з вересня 2013 року. 

Тематична спрямованість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, кадрова політика та публічна служба, регіональне та муніципальне управління. 
Періодичність: 12 разів на рік. 
Мова видання: українська, російська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), ISSN 2413-8231 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 28.11.2013 р. (серія КВ № 20424-10224Р). 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від 15.04.14 р.).
Журнал «Аспекти публічного управління» індексується в міжнародних наукометричних базах: 

eLibrary;
- Google Scholar;
National Library of Ukraine Vernadsky
DOAJ;
- ERIH PLUS;
- Ulrichsweb;
- Crossref.

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. 

Інструкції для авторів