Аспекти публічного управління

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Аспекти публічного управління».

Журнал «Аспекти публічного управління» видається з вересня 2013 року. 

Тематична спрямованість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, кадрова політика та публічна служба, регіональне та муніципальне управління. 
Періодичність: 12 разів на рік. 
Мова видання: українська, російська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005)). 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), ISSN 2413-8231 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 28.11.2013 р. (серія КВ № 20424-10224Р). 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від15.04.14 р.).
Журнал «Аспекти публічного управління» індексується в міжнародних наукометричних базах: 

IndexCopernicus (Impact Factor ICV 2015 - 58,67);
eLibrary;
- Google Scholar;
BASE - Bielefeld Academic Search Engine;
Vsenauki.ru;
National Library of Ukraine Vernadsky
Universal Impact Factor 
General Impact Factor;
DOAJ;
- ERIH PLUS;
MIAR ;
WorldCat;
University of Saskathewan 

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. 

Інструкції для авторів  

Новини

 

З Новим 2017 роком!

 

Шановні колеги!

Бажаємо Вам щасливих різдвяних свят та всіляких гараздів
у Новому 2017 рік!
Хай Новий рік подарує Вам благополуччя, виконання заповітної мрії, зміцнить віру в майбутнє, нагородить успіхом у всьому!
Прийміть від нас побажання здоров'я, миру і щастя!

З повагою, редакційна колегія журналу "Аспекти публічного управління"

 
Опубліковано: 2016-12-28
 

Транслітерація

 

Шановний авторе!

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru
для транслітерації українських джерел – http://translit.kh.ua/.

Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет). Кожне джерело переліку посилань перевіряється у редколегії через сайт http://www.crossref.org/guestquery . Бажано, щоб автори робили це самостійно перед комплектуванням переліку посилань своєї статті.

 
Опубліковано: 2016-10-04
 
Більше новин...