ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науковий журнал «Аспекти публічного управління» заснований Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України  у вересні 2013 року. Після реорганізації засновником наукового журналу є Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (свідоцтво від 08.02.2023 Серія КВ №25473-15413ПР).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 журнал включено до переліку фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (PhD) з державного управління.

До публікації у журналі  приймаються неопубліковані раніше і не представлені до публікації в інші видання статті, які висвітлюють оригінальні результати досліджень з питань публічного управління та адміністрування.

Редакційна колегія журналу дотримується принципів Комітету з етики публікацій (COPE) та очікує, що всі потенційні автори сприйняли ці принципи, перш ніж надсилати статті для публікації. Додаткова інформація представлена на веб-сайті COPE: http://publicationethics.org.

Тематична спрямованість:
- публічне управління та адміністрування;
- публічна служба;
- цифрова трансформація публічного управління
- цифрове та електронне урядування,
- теорія та історія публічного управління;
- державне управління;
- місцеве самоврядування;
- регіональне та муніципальне управління.

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись у розділі Інструкції для авторів 

Періодичність виходу номерів – 6 разів на рік.

Мова публікацій: українська, англійська, російська

Журнал «Аспекти публічного управління» індексується в міжнародних наукометричних базах:

Index Copernicus (Impact Factor ICV 2020 = 87.35);
 National Library of Ukraine Vernadsky; 
 DOAJ;
 ERIH PLUS;
Google Scholar;
WorldCAT;
 Crossref.