Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:
Серьогін Сергій Михайлович, директор ДРІДУ НАДУ, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна. 

Заступники голови редакційної колегії:

Бородін Євгеній Іванович, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, перший заступник директора ДРІДУ НАДУ, доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.

Рудік Олександр Миколайович, заступник директора з наукової роботи, кандидат політичних наук, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.

Квітка Сергій Андрійович, кандидат філософських наук, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна. 

Члени редакційної колегії:

Баштанник Віталій Володимирович, професор кафедри права та європейської інтеграції доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.

Бобровська Олена Юріївна
, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики, доктор наук з державного професор, управління Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.


Гугнін Олександр Михайлович
, завідувач кафедри маркетингу, факультету управління, доктор філософських наук, Жешувський Політехнічний університет, Польща.


Дрешпак Валерій Михайлович
, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем, доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.


Липовська Наталія Анатоліївна
, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.


Прокопенко Леонід Львович
, завідувач кафедри права та європейської інтеграції, доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.


Хожило Ірина Іванівна
, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор наук з державного управління, доцент, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.


Шаров Юрій Павлович
, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами, доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна.