Шаповал, А. «Сутність та місце стандарту доказування ‘поза розумним сумнівом’ у системі стандартів доказування». Аспекти публічного управління, вип. 9, вип. 2, Квітень 2021, с. 5-14, doi:10.15421/152113.