Грицишен, Д. «Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики». Аспекти публічного управління, вип. 8, вип. 5, Жовтень 2020, с. 97-106, doi:10.15421/152098.