Грицишен, Д. (2020) «Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики», Аспекти публічного управління, 8(5), с. 97-106. doi: 10.15421/152098.