Шаповал, А. (2021). Сутність та місце стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у системі стандартів доказування. Аспекти публічного управління, 9(2), 5-14. https://doi.org/10.15421/152113