Грицишен, Д. (2020). Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики. Аспекти публічного управління, 8(5), 97-106. https://doi.org/10.15421/152098