(1)
Шаповал, А. Сутність та місце стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у системі стандартів доказування. АПУ 2021, 9, 5-14.