(1)
Грицишен, Д. Методологія реалізації державної кримінальної політики у сфері запобігання та протидії економічній злочинності в контексті взаємодії із іншими видами державної політики. АПУ 2020, 8, 97-106.