Потенціал місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону


  • O. Y. Bobrovska Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151619
Ключові слова: розвиток регіонів, потенціал розвитку, системи формування потенціалу, впливові чинники, структура процесу розвитку, потенціал місцевого самоврядування, ресурси потенціалу управління розвитком, функції, принципи

Анотація

Здійснювана в Україні децентралізація влади підвищує можливості кожного регіону самостійно обирати траєкторії свого розвитку і використання власного ресурсного потенціалу, що потребує перегляду й оновлення механізмів і інструментів місцевого самоврядування та публічного управління в проекції на підвищення сталості розвитку. Це обумовлює необхідність подальших досліджень проблемних питань цього надзвичайно складного явища.Проблема сталого розвитку регіонів і їх внутрішніх можливостей за останні десятиріччя привернула увагу багатьох українських учених. Вони розглядали питання сутності і характеристики цього явища, категоріальний апарат, формували підходи до оцінювання стану розвитку тощо. Існуючі наукові наробки дали можливість більш глибокого осмислення і поглиблення уявлення про проблемні питання формування процесів розвитку, стаючи основою для подальших досліджень.Мета статті – визначення потенціалу місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону, розкриття підходів до його підвищення і управління раціональним використанням ресурсів для активізації процесів розвитку регіонів.Розвиток регіонів – сфера прояву результатів і публічного характеру місцевого самоврядування. Однак досягнуті результати розвитку регіонів і рівень його сталості не відповідають потребам суспільства. Результати здійснюваних реформ, їх економічна, екологічна і соціальна значущість не відповідають потраченим ресурсам і зусиллям суспільства. Стратегії переходу регіонів до сталого розвитку не мають системного характеру. Для пошуку відповідей і способів вирішення проблемних питань розвитку в статті зроблена спроба виявити загальні першопричини в організації здійснення місцевого самоврядування, що лежать в основі підвищення його результативності в напрямку створення умов і забезпечення плину процесів сталого розвитку регіонів шляхом дослідження їх потенціалів і впливових чинників. Розкрита змістовна сутність терміну «потенціал місцевого самоврядування», яка зводиться до такого: потенціал місцевого самоврядування регіонів щодо забезпечення їх сталого розвитку являє собою сукупність джерел ресурсів і засобів місцевого самоврядування, форм, стимулів, інституційних, методичних, організаційних і управлінських інструментів та механізмів впливу, які використовуються у місцевому самоврядуванні, органічна взаємодія яких здатна створювати, підтримувати і збільшувати можливості і вплив на раціональне використання, поповнення потенціалу регіону задля забезпечення сталості розвитку.Створення умов для раціонального використання потенціалу розвитку регіону запропоновано здійснювати шляхом реалізації таких кроків: визначення системних складових простору регіону, конкретизація елементів, системних ресурсів, виокремлення видів локальних потенціалів, використання їх у стратегіях і планах розвитку, обґрунтування ключових напрямів розвитку систем регіонів, вибір і використання інноваційних механізмів і технологій публічного управління й адміністрування, створення системи моніторингу результатів стану і плину процесів розвитку за сис темою їх показників і критеріїв результативності, інституційне забезпечення оновлення змін і організації діяльності місцевого самоврядування з огляду на підвищення ролі ОМС як рушійної сили, що акумулює потенціал і прискорює розвиток регіонів.Наукове осмислення змісту терміна «потенціал місцевого самоврядування» в проекції на розвиток регіону дозволяє в умовах збільшення повноважень місцевої влади підвищити увагу і спрямувати діяльність на раціональне використання потенціалу розвитку регіону шляхом запровадження нового бачення ролі потенціалу у формуванні цього процесу.Гармонізація регіонального потенціалу з обраними темпами розвитку регіонів, запровадження нового порядку управління процесами розвитку з використанням сукупності впливових чинників і інноваційних методів управління дозволить регіонам реалізовувати і нарощувати власні можливості, покращувати добробут населення.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Yatsenko, O. V., 2015. Formuvannya potentsialu staloho rozvytku i konkurentospromozhnosti sil’s’kykh rehioniv na innovatsiynykh zasadakh [Capacity building for sustainable development and competitiveness of rural regions on the basis of innovation]. Mykolayiv (in Ukrainian).
2. Chernyuk, L. H., 2011. Transportnyy potentsial rehionu ta systemna orhanizatsiyi yoho vykorystannya [The transport capacity of the region and system use].Zbirnyk naukovykh prats’ VNAU. Ser. «Ekonomika» № 2 (53), 2, 3 – 6. (in Ukrainian).
3. Gedz, M. Y., 2012. Sutnist’ ta struktura sotsial’no-ekonomichnoho potentsialu modernizatsiyi rehioniv [The essence and structure of social and economic potential of the modernization of the regions].Finansovyy prostir № 2(6), 33 – 38. (in Ukrainian).
4. Sadovenko, A., Maslovs’ka, L., Sereda, V., Tymochko, T., 2011. Stalyy rozvytok suspil’stva : navch. posib. [Sustainable development of society].Kiyv (in Ukrainian).
5. Al’brekht, A., Alekseenko, V. B., Balabanov, K. V., Shmydt, M., Khansmann, B., Palekhov, D. A., 2015. Upravlenye ustoychyvym razvytyem v uslovyyakh perekhodnoy эkonomyky : monohrafyya [Management ustoychyvыm development in terms perehodnoy economy]. HVUZ «Nats. hornyy un-t», Brandenburh. tekhn. un-t Kottbus-Zenftenberh. NHU : BTU, Dnepropetrovsk – Kottbus (in Ukrainian).
6. Marushevs’kyy, H.B., 2014. Intehratsiya upravlins’kykh rishen’ dlya zbalansovanoho rozvytku : posibnyk [Integration of management solutions for sustainable development]. Tsentr ekolohichnoyi osvity ta informatsiyi, Kiyv (in Ukrainian).
7. Karamushka, V., 2012. Ekolohichna zbalansovanist’ stratehichnykh initsiatyv i proektiv (intehruvannya dovkil’nykh aspektiv u stratehichne planuvannya ta proektnu diyal’nist’) : prakt. posib. [The ecological balance of strategic initiatives and projects (round about integrating aspects of strategic planning and project activities)].Proekt «Rehional’ne vryaduvannya ta rozvytok».K.I.S, Kiyv (in Ukrainian).
8. Shafikov, M. T., 2002. Potentsial: suschnost i struktura [Potential: essence and structure]. Sotsialno-gumanitarnyie zananiya 1, 236 – 245. (in Russian).
9. Shlyahto, I. V., 2007. Otsenka innovatsionnogo potentsiala regiona [Assessment of the region’s innovative capacity].Upravlenie otechestvennyimi ekonomichnyimi sistemami 1, 37 – 44. (in Russian). 10. Vinogradova, K. O., 2013. Suschnost i struktura potentsiala razvitiya regiona [The nature and structure of the capacity development of the region].Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya [elektronnyiy zhurnal] № 3.Access : www.science-education.ru/ru/article/ view?id=9620. – Zagl. s ekrana. (in Russian).
11. Erdyintseva, N. I., 2011. Resursnyiy potentsial razvitiya munitsipalnyih obrazovaniy [The resource potential of municipal development].Ekonomicheskie problemyi regionov i otraslevyih kompleksov 4(40), 302 – 304. (in Russian).
12. Shapar, A. G., 2015. Ustoychivoe razvitie i vozmozhnosti ego realizatsii. Upravlenie ustoychivyim razvitiem v usloviyah perehodnoy ekonomiki : monografiya [Sustainable development and the possibility of its implementation]. NGU : BTU, 131 – 139. Dnepropetrovsk – Kottbus (in Russian).
13. Gryazev, M. V., 2015. Model obespecheniya ustoychivogo razvitiya promyishlennogo regiona. Upravlenie ustoychivyim razvitiem v usloviyah perehodnoy ekonomiki : monografiya [The model of sustainable development industrial region]. NGU : BTU, 235 – 247. Dnepropetrovsk – Kottbus (in Russian).
14. Naukovi zasady stratehiyi staloho rozvytku Ukrayiny : monohrafiya [Scientific principles of sustainable development strategy of Ukraine]. 2012. IPREED NAN Ukrayiny, Odesa (in Ukrainian).
15. Boholyubov, V. M., Klymenko, M. O., Mel’nyk, L. H., 2005. Stratehiya staloho rozvytku : pidruchnyk [Sustainable Development Strategy: a textbook]. Olli-plyus, Kherson (in Ukrainian).
16. Mel’nyk, L.H., Karintsevа, O.I., 2005. Osnovy stiykoho rozvytku.Praktykum : navch. posib. [Basics of sustainable development].Universytet.kn., Sumy (in Ukrainian).
17. Mochernyy, S.V., 2001. Ekonomichna entsyklopediya : u 3 t. [Economic Encyclopedia]. Akademiya, Kyiv (in Ukrainian).
18. Alekseev, Yu. P., 1998.Ustoychivost i ustoychivoe razvitie.Metodologicheskie orientiryi. Region: territoriya i praktika regionalnogo razvitiya [The stability and sustainable development. Methodological guidelines. Region: territory and practice of regional development]. Nauka, Moscow (in Russian).
19. Danilishin, B. M., 1999. Ustoychivoe razvitie v sisteme prirodno-resursnyih ogranicheniy : monografiya [Sustainable development in the natural-resource constraints system]. SOPS Ukrainyi NANU, Kyiv (in Russian).
20. Marushevs’kyy, H., 2006. Formuvannya osnovnykh zasad staloho rozvytku Ukrayiny. Ukrayina: Stratehichni priorytety. Analitychni otsinky – 2006 : monohrafiya [Formation of the basic principles of sustainable development in Ukraine]. NISD, 274 – 283. Kyiv (in Ukrainian).
21. Nevelyev, O. M., 2002. Stalyy rozvytok rehionu: stratehichni napryamky ta mekhanizmy : monohrafiya [Sustainable development of the region, strategic directions and mechanisms]. Nauk.dumka, Kyiv (in Ukrainian).
22. Rudenko, L. H., 1998. Stalyy rozvytok: poshuky modeley staloho rozvytku Ukrayiny [Sustainable development: the search for models of sustainable development in Ukraine]. Ukr.heohr. zhurnal 1, 5 – 12. (in Ukrainian).
Опубліковано
2016-06-02
Як цитувати цю статтю:
Bobrovska, O. (2016). Потенціал місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону. Public Administration Aspects, 4(4-5). https://doi.org/10.15421/151619
Розділ
Регіональне та муніципальне управління