Використання законів і закономірностей державного управління у державному стратегічному плануванні


  • O. L. Yevmieshkina Національна академія державного управління при Президентові України Адреса: 03057, Київ, вул. Ежена Потьє, 20
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151612
Ключові слова: закон, закономірність, закономірності державного управління, закони державного управління, державне стратегічне планування, закономірності державного стратегічного планування, специфіка державного стратегічного планування

Анотація

У статті досліджується використання закономірностей та законів державного управління у державному стратегічному плануванні. Визначено методологічну основу дослідження закономірностей державного стратегічного планування. Державне стратегічне планування як функція державного управління існує у відповідності до його законів та закономірностей. Встановлено використання таких законів та закономірностей державного управління, як: єдності соціально-економічної системи, закону необхідного різноманіття, закону цілісності системи, єдності методів і основних функцій соціального управління на всіх рівнях державного управління: центральному, галузевому, регіональному та інше. На рівні державного управління ці закономірності, як правило, проявляються в розробці і реалізації стратегії розвитку держави, державних, регіональних і галузевих програм, спрямованих на вдосконалення політичних, економічних, соціальних та інших процесів. Державне стратегічне планування як функція державного управління існує у відповідності до його законів та закономірностей. Закон у нашому дослідженні розглядається як об’єктивний, істотний, необхідний, сталий зв’язок або відношення між явищами. Найсуттєвішою ознакою закону є те, що він відображає об’єктивний стан речей, об’єктивні зв’язки між речами, предметами, явищами. Іншою важливою ознакою закону є необхідність такого зв’язку, що неминуче виявляється в процесі розвитку того чи іншого явища. З категорією «закон» пов’язана категорія «закономірність». Закономірність є ширшим поняттям, ніж закон. Завдяки дії та використанню законів і закономірностей державного управління державне стратегічне планування являє собою цілісний, системний процес, що сприяє підвищенню ефективності державного управління.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Місце роботи автора
Євмєшкіна Олена Леонідівна – докторант

Посилання

Atamanchuk, H. V., 2010. Теоiya gosudarstvennogo upravlenia [Theory of Public Administration]. Moscow (in Russian).
Derzhavne upravlinnia: оsnovy teorii, іstoria і praktyka. V. D. Bakumenko, P. І. Nadolishniy, М. М. Іzhа, G. І. Аrabadzhi [Public Administration: the base of theory, history and practice]. 2009.Оdesа (in Ukrainian).
Derzhavne upravlinnia. Red. kol. : Yu. V. Коvbasiuk [golova], К. О. Vashchenko, Yu. P. Surmin [Public Administration]. Кyiv ; Dnipropetrovsk, 2012. Vol. 1. 564 p. (in Ukrainian).
Zakony, zakonomirnosti upravlinnia [Law, regularity of management]. Regime to access : http://www. osvita-plaza.in.ua/index/shpargalki_slovnik_filosofskikh_terminiv/0-1014 (in Ukrainian).
Filosofia. Uporyad. L.V.Guberskiy, І.F.Nadolnyi, V.P.Аndrushchenkо tа іn. ; Zа zаg. red. І.F.Nadolnogо [Philosophy]. 2008. Кyiv. (in Ukrainian).
Knorring, V.I. Теоriya, praktika i iskusstvо upravlenia [Theory, practice and arts of management]. Regime to access : http://polbu.ru/knorring_management/ch11_i.html (in Russian).
Liudvig fon Bertalanfi. Оbshchaia tеоtia sistem: kriticheskiy оbzor [General systems theory: critical review]. 1969. Moscow (in Russian).
Pushkin, V. G., Ursul, А. D. Informatika, kibernetika, intellect [Computer science, cybernetics, intellect]. Regime to access : http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/filosofiya/44980/fulltext.htm (in Russian).
Smirnov, E.А., 2008. Теоria оrganizacii [Theory of organization]. Moscow (in Russian).
Khalikov, М.I. Sistema gosudarstvennogo i municipalnogo upravlenia [The Public Administration and municipal management system]. Regime to access : http://www.rumvi.com/products/ebook/система- государственного-и-муниципального-управления (in Russian).
Shevlokov, V.А., 2003. Меtodolodia issledovania slozhnykh samoorganizuiyshchihsia system [Research methodology of difficult self organization systems]. Nalchik (in Russian).
Опубліковано
2016-03-29
Як цитувати цю статтю:
Yevmieshkina, O. (2016). Використання законів і закономірностей державного управління у державному стратегічному плануванні. Public Administration Aspects, 4(3). https://doi.org/10.15421/151612
Розділ
Теорія та історія публічного управління