Державне управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання


  • N. H. Shpankovskaya Національна металургійна академія України Адреса: 49600, м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4
  • Y. T. Trush Національна металургійна академія України Адреса: 49600, м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1516009
Ключові слова: суб’єкт господарювання, соціальна відповідальність, економіко-управлінська категорія, суспільні норми, соціальні ініціативи, екологічна спрямованість

Анотація

Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання розглядається як дієвий ін- струмент державного управління. Відзначено, що сучасний етап розвитку соціальної відповідальності в Україні потребує участі держави, оскільки її бачення суб’єктами господарювання є різним, а також існує необхідність у розробці національної моде- лі соціальної відповідальності на базі міжнародних стандартів, оскільки Україна, з одного боку, має національні особливості впровадження соціальних ініціатив, а з ін- шого – умови і ресурси для їх впровадження значно відрізняються від країн з розви- нутою ринковою економікою. Розбіжності в поглядах на соціальну відповідальність виявлені також і в науковій літературі, що стало підставою для визначення її сут- ності. Для цього проведений аналіз тлумачень соціальної відповідальності, виявлені їх переваги та недоліки. Надане в статті формулювання соціальної відповідальності актуалізує екологозахисну спрямованість діяльності суб’єктів господарювання, вра- ховує необхідність відповідальної поведінки, а також відповідальність за дії, що по- рушують встановлені суспільством норми.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора
Шпанковська Ніна Григорівна - кандидат економічних наук, доцент, професор
Місце роботи автора
Труш Юлія Тимофіївна - кандидат економічних наук, доцент
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати цю статтю:
Shpankovskaya, N., & Trush, Y. (2016). Державне управління соціальною відповідальністю суб’єктів господарювання. Public Administration Aspects, 4(1-2). https://doi.org/10.15421/1516009
Розділ
Механізми публічного управління