Державне управління та циклічні механізми соціально- економічного розвитку


  • S. A. Kvitka Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1516003
Ключові слова: державне управління, суспільна система, циклічні механізми соціально-економічного розвитку суспільства, еволюційні революції, еволюційні катастрофи

Анотація

У статті розглядаються циклічні механізми соціально-економічного розвитку як один з видів природних циклів. Автор відзначає, що в усіх випадках в основі циклічності лежать автоколивання. А вони можливі лише при постійному припливі трьох ресурсів - енергії, речовини та інформації. Виходячи з цього, відзначається, що са- моорганізація цілісних структур, поза залежністю від їх генезису, здійснюється вна- слідок нерозривної суперечливої єдності двох взаємодіючих типів потоків ресурсів – А-потоку, що формує систему, і В-потоку, що дезорганізує її. Цикл розвитку систем містить дві складові: тієї, що характеризує розвиток системи з позитивним насичен- ням, згідно з логістичним законом (А>В); й іншої, що характеризує розвиток систе- ми з негативним насиченням (В<А), що теж відбувається за логістичним законом. В усіх випадках процес спрямований до А=В. Будь-який розвиток суспільних систем можна поділити на кілька типів, серед яких основними є наступні: 1) цикл конформ- ного (автомодельного) розвитку - динамічно врівноваженого стану; 2) цикл еволюцій- них революцій; 3) цикл еволюційних катастроф. Автор також розглядає особливості зовнішнього впливу на державне управління країн з перехідною економікою з боку країн-лідерів, які мають можливості регулювати доступ до ресурсів - енергії, речови- ни, інформації.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати цю статтю:
Kvitka, S. (2016). Державне управління та циклічні механізми соціально- економічного розвитку. Public Administration Aspects, 4(1-2). https://doi.org/10.15421/1516003
Розділ
Теорія та історія публічного управління