Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України


  • O. P. Borysenko Університет митної справи та фінансів Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 6
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151578
Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна політика, стратегія, принципи

Анотація

Глибокого переосмислення і ретельної розробки потребує генеральний план розвитку державного управління у сфері зовнішньоекономічних процесів – стратегія формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України. Сформований в умовах політичної і економічної кризи, він залишається не націленим на забезпечення якісних перетворень – інноваційного розвитку, активізації інвестування національного бізнесу, вирівнювання асиметрії зовнішньоторговельного балансу, оптимізації структури імпорту, підвищення конкурентоздатності українських товарів тощо. Потрібні суттєві зміни в державних механізмах регулювання трансформаційних процесів, їхнє системне оновлення, осмислений перехід до такої моделі ринкових трансформацій, де саморегулювання поєднується з ефективним державним управлінням. Мета статті полягає у вивченні стратегічних засад формування зовнішньоекономічної політики держави, визначенні напрямів формування зовнішньоекономічної стратегії України та шляхів підвищення її ефективності. Сьогодні в Україні потребують логічнопослідовного застосування основні моделі стратегії формування і реалізації зовнішньоекономічної політики: стратегія протекціонізму, стратегія конкурентоспроможності і зовнішньоекономічна інтеграційна стратегія. Масштабність та розпорошеність завдань не дозволяє їх виконати в повному обсязі. Для цілеспрямованого й ефективного державного впливу на економіку країни пропонуємо будувати стратегію зовнішньоекономічної політики на принципах системності, цілісності, комплексності, субординації, спадкоємності, динамічності, системотвірних відносин.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Місце роботи автора
Борисенко Ольга Петрівна – доктор наук з державного управління, доцент
Опубліковано
2015-10-21
Як цитувати цю статтю:
Borysenko, O. (2015). Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України. Public Administration Aspects, 3(10). https://doi.org/10.15421/151578
Розділ
Теорія та історія публічного управління